Početna > Edukacija

Vaše ime je vaš brend. Vi ste proizvod koji prodajete.

Uspešne kompanije, svesne moći medija, čine sve da bi privukle i dobile pažnju, koja će im pomoći u osvajanju tržišta, ali i zadržavanju postojećih korisnika. Tržišna utakmica nema prvo i drugo poluvreme. Traje kontinuirano, a pobednici dolaze i odlaze. Ipak malobrojni imaju privilegiju da budu konstantno pri vrhu. Imati dobar proizvod, odnosno brend, i ulaganje u marketing nije jedino što obezbeđuje pobedu. [Opširnije]

Zloupotreba ovlašćenja

Represivni aparat prinude jeste jedan od osnovnih i veoma moćnih odlika vlasti. Pogrešno „rukovanje“ tim aparatom prouzrokuje nesagledivu štetu za društvo uopšte. Svaka država s vremena na vremenapravi određenu grešku, ali nam se čini da naša zemlja i zemlje u okruženju prečešto čine ogromne greške. Ogromne greške, svedoci smo, čine i ad hock tribunali osnovani od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Većina grešaka može se okarakterisati kao zloupotreba ovlašćenja sudova, organa, tribunalakoja urušava VLADAVINU PRAVA kao osnovni postulat demokratske države. [Opširnije]

Delegiranje zadataka

„Ukoliko je bolno i zastrašujuće, to je pravo delegiranje“ – Kaspian Vuds

Menadžersko iskustvo kaže: „Bez obzira na to koliko dobro upravljate svojim vremenom, ne možete stići da uradite sve što želite sami, a to nije ni svrha menadžmenta!“ Ono što bi menadžer trebalo da radi jeste da delegira zadatke, a to je upravo jedna od najvećih boljki menadžera.[Opširnije]

Kurs dinara

Potrebne su veće granice fluktuacija u režimu rukovođeno fleksibilnog kursa

U svom saopštenju krajem februara ove godine, povodom završetka nedavne posete svoje misije u okviru četvrte revizije kreditnog aranžmana, MMF je naveo da okvir targetiranja inflacije odgovara Srbiji, ali i da misija smatra da bi „trebalo dozvoliti veću dnevnu fleksibilnost deviznog kursa“ u meri u kojoj to ne bi ugrozilo ciljanje inflacije i finansijsku stabilnost. [Opširnije]

Kako postati brend na tržištu

Drugovi, ja stvarno ne znam šta je marketing, ali imam osećaj da je prokleto dobra stvar. Josip Broz Tito

Odnosi s javnošću, ili Public Relations (PR), u Srbiji su postali fokus interesovanja uglavnom preko politike. Pokazalo se da je to izuzetno važan i prilično delikatan posao. Profesija PR menadžera zvuči važno, ozbiljno, uspešno pa čak i glamurozno. PR menadžer je neko ko osmišljava celokupnu strategiju komunikacije klijenta s javnošću. Mora da bude komunikativan, da bude obavešten o aktuelnim dešavanjima u politici, privredi, kulturi, ali da ima i osnovna znanja iz marketinga, psihologije, poslovne kulture i, naravno, da ima uverljiv nastup.

Broj PR menadžera u Srbiji je u konstantnom porastu, tako da se ponekad čini da svaka trafika ima svog PR-a, a u velikom broju slučajeva, to su priučene osobe koje su sebi dale za pravo da kažu da se bave ovim zaista ozbiljnim i odgovornim zanimanjem.

[Opširnije]

Ekonomski patriotizam

Ekonomija jeste temelj svake razvijene zemlje i centralna tema dnevne politike. Ruska Federacija je od kraja prošlog veka pa do danas, pretrpela ogromne pozitivne promene upravo zbog fokusa na ekonomske potencijale zemlje i zbog jasnog ekonomskog kursa. Kina, a posebno Indija, su zemlje sa najprogresivnijim ekonomskim razvojem, budući da su ekonomiju svoje zemlje prilagodili svojim potencijalima, tj. projektovali su ekonomski politiku imajući u vidu svoje prirodno bogatstvo, kvalitet i kvantitet radne snage, te sirovine svoje zemlje.

[Opširnije]

Inteligencija bez ambicije je kao ptica bez krila

Za postizanje uspeha najvažnija je ambicija. Daleko je važnija od talenta i potencijala koji posedujete.

Ambiciozni stav vas može dovesti do trijumfa, bez obzira na prepreke sa kojima se susrećete. Imati volju, san i hrabrost da budemo na vrhu sveta znači mnogo više u životu od bilo koje veštine koju posedujemo.

[Opširnije]

Offshore

Egzotični naziv za oblik organizovanja privrednih društava u legislativama koje obično imaju poreski preferencijalni sistem u Srbiji ima jako pežorativno značenje, koje mudrim novinarima, ekonomskim „ekspertima“ a posebno političarima ukazuje na mutne i nezakonite aktivnosti.

[Opširnije]

Aktuelna problematika i kretanje kursa u 2016. godini

Poslednjih petnaestak godina kod nas se vodi politika tzv. „rukovođeno fleksibilnog“ kursa dinara (managed floating), koju sprovode mnoge zemlje u tranziciji, umesto ranijeg fiksnog kursa vezanog za nemačku marku. Ovakav režim koji je kompromis između fiksnih i fluktuirajućih kurseva, kojeg neki ekonomisti nazivaju „prljavo plivajućim“, trebalo bi da uzme u obzir dobre strane obe varijante kursa: prednosti discipline fiksnog kursa i veće delovanje tržišta kod fluktuirajućeg kursa.[Opširnije]

Deset ekstremnih predviđanja Sakso banke za 2016.

Da li bi evro, Brazil i nafta mogli da postanu neočekivani pobednici u ovoj godini?

Sakso Banka (Saxo Bank), specijalista za investicije i internet trgovanje različitim tržišnim materijalima, objavila je danas godišnji set „Ekstremnih predviđanja“ za nastupajuću godinu. To je grupa od 10 neizvesnih, ali ipak pomalo potcenjenih događaja, koji bi mogli da imaju značajne posledice na dešavanja na finansijskom tržištu na početku 2016. [Opširnije]

Šta je donela treća revizija kreditnog aranžmana Srbije sa MMF-om

Najavljeno vrlo skromno povećanje plata i penzija

Misija Međunarodnog monetarnog fonda i predstavnici Vlade Srbije i Narodne banke Srbije vodili su u Beogradu razgovore od 29. oktobra do 10. novembra 2015. godine u okviru treće revizije - kontrole kreditnog aranžmana. Srbija je iz predostrožnosti u februaru ove godine sa MMF-om sklopila trogodišnji stendbaj aranžman u vrednosti od 1,2 milijarde evra. [Opširnije]

„Najvažnija stvar u komunikaciji je ono što nije rečeno.”

„Ako razgovarate sa čovekom na jeziku koji on razume, to ide u njegovu glavu. Ako razgovarate sa njim na njegovom jeziku, to ide do njegovog srca.”– Nelson Mandela

Ukoliko želimo jasno da definišemo šta je komunikacija, najjednostavnije ćemo je objasniti kao proces razmene poruka (verbalnih ili neverbalnih) između najmanje dve osobe koji se odvija sa određenim ciljem i namerom. [Opširnije]

Sloboda javnog informisanja

Dvadeset prvi vek obeležila je sloboda javnog informisanja u većini zemalja sveta. Ideal apsolutne slobode informisanja sigurno nije postignut niti u jednoj zemlji sveta jer kreiranje informacija u većoj ili manjoj meri zavisi od izvora finansiranja, interesnih zona, te odnosa vlasti prema medijima. Sloboda informisanja iz novinarskog aspekta nikada i neće biti postignuta, imajući u vidu njihove iracionalne i megalomanske zahteve.[Opširnije]

Da li je Portugalija „nova Grčka”?

Može li se desiti novi pokušaj izvlačenja prednosti iz krize poput onog koji je izazvao nemire na evropskim tržištima tokom krize u Grčkoj ranije ove godine, ali ovog puta u Portugaliji?

Nova socijalistička partija na čelu vlade koja se protivi merama štednje. Zvuči li vam ovo previše poznato? Simon Fasdal, direktor sektora za trgovanje fiksnim prihodima u Sakso banci (Saxo Bank), procenjuje u svojoj najnovijoj analizi rizik za obveznice i tržišta kapitala, s obzirom na promene na portugalskoj političkoj sceni.

Prema Fasdalu, politička nestabilnost u Portugaliji utiče na tržište obveznica, naročito na državne obveznice ove zemlje, jer ako pogledamo u odnosu na poslednja tri meseca, prinosi na obveznice su viši, ali taj uticaj još uvek nije veliki i tržište još uvek posmatra šta će se desiti narednih nedelja.[Opširnije]

Srpski nacionalni interesi

Vekovi iza nas jasno ukazuju na to da nismo imali talenta da jasno odredimo naše nacionalne interese, pa samim tim nismo ni uspeli da odredimo prave mere za realizaciju tih interesa. Oduvek smo vodili politiku konfrontacije sa komsijama umesto kohabitacije, nismo se dovoljno zalagali za liberalnu privredu, birokratija je do temelja urušila privredni sistem, pogrešno smo vodili poresku politiku, opozicija je gotovo uvek bila destruktivna, kriminal je zauzeo pozicije kakve nije u drugim zemljama, selektivna pravda urušila je pravni sistem, nepotizam je bio ključ uspeha pojedinaca i uništenja nacije. Jednostavno rečeno, nakon svega, a posebno pošto su se granice zemlje iz godine u godinu smanjivale, dotakli smo dno i postali nacija bez nade...[Opširnije]

Druga revizija stand-bay kreditnog aranžmana Srbije sa MMF-om

Glavne teme razgovora sa srpskim vlastima bile su stanje javnih finansija i mogućnost povećanja penzija i plata u javnom sektoru, koje su umanjene od novembra 2014. godine. Očekivanja Vlade bila su da će MMF odobriti te povišice jer je budžet Srbije u deficitu manjem od planiranog, ali se to nije desilo. Misija MMF-a analizirala je i kako se sprovodi dogovor o reorganizaciji javnih preduzeća, pre svega Elektroprivrede Srbije, Srbijagasa i Železnica Srbije. [Opširnije]

Sindrom izgaranja (burnout sindrom)

Tokom prošlog veka ubrzani razvoj tehnologije naveo je stručnjake na bavljenje temom potencijalnog viška slobodnog vremena jer se očekivalo da će proces automatizacije dovesti do skraćenja radne nedelje i postavljalo se pitanje kako će i da li će dokolica imati negativne posledice po funkcionisanje pojedinca i njegovo mentalno zdravlje. [Opširnije]

Naučite da plešete po kiši

„Sve što jesmo rezultat je našeg razmišljanja.” – Buda

Koliko puta ste dosad rekli sebi: Nedostaje mi samopouzdanje. Koliko puta ste čuli da ljudi oko vas to isto govore. Samo da imate malo više samopouzdanja, život bi vam bio uspešniji; imali bi ste uspeha na poslu, u ljubavi, u privatnom životu... [Opširnije]

Šta čini kulturni identitet?

Pored faktora koji mogu da utiču na poslovanje, treba uzeti u obzir i ponašanje koje svaka osoba nosi iz svoje kulture, tačnije njen kulturni identitet. [Opširnije]

Rečnik osiguranja

Škola osiguranja

U Srbiji posluje 26 društava za osiguranje, od kojih se 22 bave poslovima osiguranja, dok se četiri bave isključivo poslovima reosiguranja. Društva za osiguranje su podeljena na ona koja nude proizvode samo iz oblasti životnog osiguranja - takvih u Srbiji ima sedam, iz oblasti neživotnih osiguranja ima ih devet, dok postoji šest osiguravajućih kuća koje pokrivaju obe oblasti. Kompanija „Dunav osiguranje“ je najveća osiguravajuća kuća registrovana za sve vrste osiguranja, najstarija je osiguravajuća kuća sa tradicijom osiguranja dugom više od 140 godina, ali predstavlja i jedinu nacionalnu kompaniju iz oblasti osiguranja kod nas. [Opširnije]

10 stvari koje rade dobri šefovi

Da li ste imali sreću da u svom radnom veku imate dobrog šefa? Koliko vam je u vašoj karijeri značilo razumevanje, pomoć i podrška koje ste od vašeg šefa imali? Da li je lako biti dobar šef? Šta mislite, šta treba raditi da biste postali i ostali dobar šef, da vas vaši zaposleni cene i poštuju, ali da i vama bude lakše da im budete šef? [Opširnije]

10 načina da upropastite inicijalni prodajni razgovor

Zamislite da već duže vreme pokušavate da ugovorite sastanak sa važnim potencijalnim klijentom. U ovo vreme gužve i jurnjave na poslu, svi znamo koliko je teško doći do donosioca odluka koji su uvek zauzeti. Posebno u Srbiji, ako nemate ličnu vezu (kumovsku), veoma je teško doći do „važnijih ljudi“, osim ako nemate njihov lični mobilni broj. [Opširnije]

10 najčešćih laži koje će vam kupci reći

Radeći sa velikim brojem prodajnih timova u Srbiji i regionu, moje kolege i ja odavno smo uočili da je jedna od najvećih prepreka uspešnoj prodaji činjenica da prodavci najčešće bukvalno ili zdravo za gotovo prihvataju kupčeve reči. Na samom početku svoje konsultantske karijere, imao sam priliku da radim i učim od jednog od najvećih trenera prodaje na malo, čuvenog „gurua“ maloprodaje sa Havaja, Rona Martina (www.ronmartin.net). Jedna od glavnih stvari koje je on propovedao bila je da kupce ne smete shvatiti zdravo za gotovo, već morate poći od pretpostavke da vam na početku vašeg odnosa kupci neće govoriti istinu. [Opširnije]

Najčešće greške pri pravljenju CV-a

U pretprošlom broju pisali smo o tome kako pregovarati za platu na razgovoru za posao. Tema je naišla na veliko interesovanje čitalaca, pa kako sam ovih dana naišao na korisno uputstvo o 10 grešaka pri pripremi CV-a, poželeh da vam ga u ovom broju prenesem. [Opširnije]

Zašto firme propadaju

Istraživanje čuvene kompanije “Dunn and Bradstreet“ pokazalo je da čak 96% firmi u Americi vremenom propadne zbog lošeg menadžmenta. Da biste bolje razumeli šta to znači, prikazaćemo 12 razloga zbog kojih biznis najčešće propada. Ovi razlozi rezultat su detaljnog istraživanja poslovanja velikog broja kompanija, koje je sproveo Jessie Hagen iz kompanije “U.S. Bank“.

Opširnije

Kako pregovarati za bolju platu?

Mesecima tražite odgovarajući posao i redovno pratite i javljate se na oglase. Konačno, ušli ste u uži izbor i pozvani ste na razgovor. Najveći problem pri zapošljavanju je kako i kad pitati i pregovarati za platu? Većina kandidata smatra da nije dobro pokrenuti pitanje plate za vreme prvog razgovora sa poslodavcem. Naravno, poslodavcima ovakav stav kandidata odgovara, jer onda mogu da diktiraju iznos mesečne plate. To znači da čak i kandidatu, koji im je jako poželjan i koga žele po svaku cenu, mogu ponuditi onoliko koliko im odgovara, a to je skoro uvek mnogo manje nego što bi kandidat želeo.

Opširnije

Japanske svećice

Grafikoni (Charts) predstavljaju grafički prikaz/upis podataka o cenama i cenovnom kretanju na globalnom finansijskom tržištu. Među popularnim vrstama grafikona sve više je trejdera koji rado koriste japanske svećice (Japanese Candlestick).

Opširnije

Trading System

Trading system je spoj znanja, veštine i velikim delom zdrave logike. Izgradnjom sopstvenog sistema trgovanja postiže se veći stepen sigurnosti u donošenju odluka, a istovremeno predstavlja i osiguranje od posledica ishoda trgovinskih transakcija, usled trenutnih psiholoških stanja i reakcija trejdera.

Opširnije

Fundamentalna analiza

Predviđanje kretanja na finansijskom tržištu vrši se kompleksnom analizom koju čine: fundamentalna, tehnička i psihološka analiza. Tehnička analiza, zapravo, obrađuje studije grafičkog prikaza cenovnih promena u vidu obrazaca, koji se temelje na ekonomskim i fundamentalnim predviđanjima, a da pritom odražava trenutno psihološko stanje tržišta.

Opširnije

U iščekivanju promene trenda

Kraj meseca avgusta označio je početak poslednjeg kvartala tekuće godine, koji će mnogim trgovcima na Forex tržištu, bilo da su početnici ili oni malo iskusniji, pružiti odgovor na pitanje da li će doći do zaokreta trenda ili ćemo i dalje biti svedoci dugogodišnjih minimuma vrednosti glavnih valutnih parova i gledati reprizu sredine 2008. godine, kada je prevelika averzija prema riziku, uzrokovana padom tržišta akcija na svim svetskim berzama, dovela do jačanja takozvanih „sigurnih“ (safe-heaven) valuta poput dolara (USD), jena (JPY) i švajcarskog franka (CHF).

Opširnije

Stilovi trgovanja na Forex tržištu

Trgovanje na Forex tržištu prepoznaje i klasifikuje različite trgovinske stilove, upravo zbog činjenice da postoji široko polje izbora taktika i strategija za trgovanje i analizu valutnog tržišta. Dugogodišnji razvoj i usavršavanje osnovnih i kompleksnih metoda trgovanja na, svakako, najkompleksnijem međunarodnom finansijskom tržištu, imale su za rezultat generisanje mnoštva visoko produktivnih strategija trgovanja, koje su dalje kreirale stilove i trejderske taktike.

Opširnije

Upravljanje novcem

Proces trgovanja je potpun tek ako tretira sva tri ključna činioca – tržišno predviđanje, trgovinske taktike, upravljanje novcem. Analogijom ulaganja investicija na Forex tržištu, te proučavanjem veštine upravljanja novcem, kao jednog od najvažnijih elemenata procesa trgovanja, trudićemo se da povežemo značaj ovladavanja tzv. polugom (leverage), odnosno veštinom upotrebe kreditne potpore na spot tržištu.

Opširnije

Pivot Points

Profesionalni trgovci koriste pivot linije za identifikaciju važnih nivoa otpora i podrške, na kojima se očekuje da će doći do promene smera kretanja cene. Tehnička analiza valutnog tržišta posebno tretira indikatore proporcionalne analize, a kao moćne alate za praćenje cenovnih oscilacija. Sledom edukativno-informativnog sadržaja u našem časopisu, na temu praktične primene na analitičkom grafikonu valutnog tržišta, ovom prilikom predstavljamo još jedan popularan indikator – Pivot points.

Opširnije

Fibonači analiza

Fibonači niz i njegovi „zlatni proseci“ u funkciji projekcije cenovnih kretanja na finansijskom tržištu.

Opširnije

Elliott Wave Analysis

Elliott-ova teorija talasa - Tehnička analiza finansijskih tržišta na temelju ponavljajućih talasa i Fibonacci-jevog niza. Tržišna kretanja bazirana na proučavanju i predviđanju “pomeranja” pod direktnim uticajima psihologije mase, u formi valovite putanje, sa cikličnim ponavljanjima od osam osnovnih talasa.

Opširnije

Kako dobiti pravi savet u poslovanju

Da bi poslovni savet bio uspešan i primenjiv na konkretno preduzeće koje nam se obraća za pomoć, jako je važna uloga poslovnih konsultanata i njihov kapacitet da pomognu vlasnicima i direktorima preduzeća da zajednički procene trenutno stanje, izvrše analizu i dođu do konkretnih mera i aktivnosti, koje će preduzeti konsultanti, a koje će doprineti daljem razvoju preduzeća.

Opširnije

Kako da upotrebite indikator u Forex trgovanju

Trgovanje na Forex Marketu je trenutno najprofitabilnija delatnost na svetu, ali je u isto vreme i veoma rizična, te bavljenje ovim poslom zahteva punu pažnju i posvećenost. Da bi se uspešno trgovalo na Forex Marketu potrebna je stalna edukacija i dobra informisanost o svim bitnim faktorima koji utiču na ovo izrazito volatilno tržište.

Opširnije

Da li ste u top formi

Kako izgleda organizacija koja je u top formi? Na kojoj mudrosti je bazirano delovanje kompanija kao što je Toyota? Koji su aksiomi na kojima je zasnovan LEAN? Da li je i vaša organizacija u vrhunskoj formi? Da li uspešno pobeđuje svoju konkurenciju?

Opširnije

Kako da trgujete na Forex tržištu

Forex Market je najveće elektronsko tržište na svetu i sve transakcije obavljaju se preko interneta. Za početak, potreban je računar, internet konekcija i vreme za učenje i analizu tržišta. Forex Market je tržište novca na kojem se obavljaju transakcije kupovine i prodaje valuta. Stanje na tržištu prati se preko trgovinske platforme. Postoje platforme čije korišćenje se naplaćuje, a postoje i platforme koje se mogu koristiti besplatno i vremenski neograničeno, kao što je jedna od najrazvijenijih platformi - VT Trader 2.0TM. Valute su date u valutnim parovima, npr. EUR/USD, što znači da kada trgujemo ovim valutnim parom, kupovinom EUR prodajemo USD, i obrnuto.

Opširnije

Šta kupac očekuje

Doživljaj usluživanja smo definisali kao razliku između obećanog i ispunjenog, pomenuto istraživanje pokazalo je da u većini prodajnih situacija kupci nisu doživeli ono što su očekivali. U ovom tekstu pokušaćemo da razotkrijemo šta to kupci očekuju od prodavaca ili pružalaca usluga.

Opširnije

Uštedite vreme i povećajte prostor

Obezbediti komforno okruženje u kojem će se gost osećati relaksirano i uživati maksimum privatnosti je izuzetno zahtevan zadatak. Morate se pouzdati u napredne tehnologije da biste učinili mogućim nesmetano funkcionisanje vašeg hospitality sistema, bez smanjenja osećaja lične posvećenosti i neprocenjiv luksuz koji pravi istinsku razliku.

Opširnije

Online trgovina

Internet sve više ispunjava naše živote dajući nam mogućnost da, u mnogim slučajevima, razvijamo znanja, veštine i saldo na našem računu u banci. Jedna od najnovijih mogućnosti koja se nudi na web-u je online trgovina na berzama i finansijskim tržištima širom sveta, za pojedince i male kompanije, a to je privilegija koju su velikim kompanijama i bogatim pojedincima dale banke ili privatni fondovi.

Opširnije

Napravite profitabilnu internet kampanju

„Tokom evolucije ne preživljavaju one vrste koje su naj-jače, niti one naj-inteligentnije, već one koje su naj-prilagodljivije promenama“ - Charles Darvin

Opširnije

Ideje klijenata za inovacije

Najefektnija strategija razvoja i komercijalizacije se vodi kroz dinamičnu komunikaciju i razmenu ideja među inženjerima, prodavcima i kupcima. Pa ipak, samo je mali broj kompanija spreman da obrati pažnju na predloge i uvide samih klijenata ili krajnjih potrošača. Teško je izmeriti troškove tako propuštene prilike, ali eksperti naglašavaju da propust kompanije da prihvati perspektive i predloge samih klijenata ili potrošača, zapravo, ozbiljno ograničava potencijalne finansijske koristi i rast kompetitivnosti.

Opširnije

Unikatnost proizvoda

Jedan od trikova, koji kompanija u jednoj razvijenoj industriji, kao što je to slučaj sa produktima za konzumiranje, mora da primeni kako bi ostala konkurentna i profitabilna, nije samo da stalno bude inovativna i da nudi nove proizvode, već i da razvija takvu liniju proizvoda koje je gotovo nemoguće kopirati.

Opširnije

Kako da istražite svoje poslovne ideje

Vaša brilijantna ideja zaista to može i biti, a može i da zahteva određenu doradu. Zato morate otkriti da li ste spremni za start.

Opširnije

Kako zadržati vredne saradnike?

Ni jedna kompanija ne treba da tretira različito svoje zaposlene u smislu da time krši bilo koje od načela ravnopravnosti ili prava koja su zagarantovana Zakonom o radu. Ali, svaki stručnjak za ljudske resurse će vam reći da ukoliko ne obratite pažnju na razlike među zaposlenima, smanjujete šanse da zadržite one radnike koji u većoj meri doprinose uspehu i razvoju vaše kompanije.

Opširnije

Upravljanje šefovima

Neki menadžeri vide šefove kao neprijatelje i suprostavljaju im se na svakom ćošku, dok su drugi popustljiviji i svoje šefove vide kao mudre roditelje, koji im dosta mogu pomoći.

Opširnije

Rešavanje problema

Većina menadžera mora da ispuni više ciljeva prilikom donošenja odluka. U primeru o mega prodavnicama kompjutera i kompjuterske opreme, izbor novih lokacija za prodaju zavisiće od raznih faktora: od toga koliko je jeftin prostor za izdavanje, blizine postojećih distributivnih centara, jednostavnosti pristupa za kupce, pa do marketinških istraživanja o prodajnim mogućnostima u izabranom gradu ili okolini.

Opširnije

Predrasude o menadžerima

Radili ste naporno i sada se spremate da preuzmete potpuno novu ulogu. Postigli ste impresivne rezultate – već nekoliko meseci ste najbolji prodavac u vašoj kompaniji i zato vas je direktor promovisao u vođu tima - postali ste glavni rukovodilac prodaje u regionu. Ili ste napravili uspešan sopstveni biznis. Da biste održali taj uspeh, sada morate po prvi put da angažujete sopstveni tim saradnika - knjigovođu, saradnike zadužene za prodaju... Ukoliko shvatite šta menadžeri zaista rade, itekako ćete povećati šanse za uspeh.

Opširnije

Zamke na koje nailazimo pri donošenju odluka

Najbolji način da se zaštitite od psiholoških zamki u koje tokom rada i odlučivanja možete upasti jeste da ste ih uvek svesni.

Opširnije

Berza

investicioni fondovi

kursna lista