Početna > Izdanja > Broj 28/29 > Workshop

Workshop

Stilovi trgovanja na Forex tržištu

Trgovanje na Forex tržištu prepoznaje i klasifikuje različite trgovinske stilove, upravo zbog činjenice da postoji široko polje izbora taktika i strategija za trgovanje i analizu valutnog tržišta. Dugogodišnji razvoj i usavršavanje osnovnih i kompleksnih metoda trgovanja na, svakako, najkompleksnijem međunarodnom finansijskom tržištu, imale su za rezultat generisanje mnoštva visoko produktivnih strategija trgovanja, koje su dalje kreirale stilove i trejderske taktike.

Međutim, svaki pokušaj da se pronađe jedinstven stil trgovanja ili univerzalni tehnički pokazatelj za uspostavljanje dobitnog obrasca je potpuno pogrešan pristup samoj metodologiji trading-a. Izgradnja sopstvenog stila pojedinca, kao i profesionalnih timova, svoje gradivne elemente pronalazi u temeljnom izučavanju ekonomskih i tehničkih faktora, kao i veštine prepoznavanja obrazaca, kroz razumevanje metodologije svakog od stilova, koji su opštepoznati i priznati na Forex tržištu.

Govoreći o uspešnosti trgovanja na Forex tržištu, sa posebnim akcentom na upravljanje novcem, kao strateški važnim elementom, u prošlom broju smo predstavili neke od najčešće korišćenih stilova i taktika trgovanja. Sa posebnim razlogom i ovog puta koristimo priliku da ukažemo na važnu činjenicu da svaki od stilova, u svojoj osnovnoj postavci, zapravo ima za cilj da definiše način na koji će se obezbediti što efikasnije upravljanje investicijom na Forex tržištu.

Svaka evidentna različitost među stilovima, koju i na prvi pogled uočavamo, u suštini je model da se taktikom i metodom trgovanja koju fundamentalno koristi, što bolje prilagodi personalnom tipu trejdera.

Konkretno u praksi, fundamentalna i tehnička analiza, sa mnoštvom svojih indikatora, multiplikativno deluju na psihološki različite tipove ličnosti. Suština psihološke analize valutnog tržišta, u međusobnoj saglasnosti sa ostalim analitičkim faktorima, oblikuje i prirodno ustanovljava određene tipove ponašanja i stilove poslovanja.

Zato je potpuno jasno da je, pre usvajanja bilo kog od stilova trgovanja, veoma važno detaljno poznavanje svih njegovih metoda, kao i načina za adekvatnu primenu načela u praksi.
S obzirom da je tržište „živo” i naročito pokretljivo u periodima visoke volatilnosti, zahtev za kreativnim i istraživačkim mentalitetom trejdera posebno dolazi do izražaja.

Dobro poznavanje metodologije usvojenog stila kojim trgujemo, u datim momentima nam omogućava da trgujemo „po klišeu”, u smislu korišćenja tehničkih alata i primene poznate taktike, ali svakako ima situacija u kojima dominira naš personalitet – odluka za ulaz/izlaz iz pozicije!
Sva individualnost i proizvoljnost momenta ulaska/izlaska iz pozicije, samo je jedan od činilaca kompleksnosti izbora stila trgovanja. Takođe, i odabir jednog ili više indikatora, pri sačinjavanju analize i procesa praćenja promena na tržištu, kao i konkretan način   percepcije njihove primene, zacelo opredeljuje trgovca da kreativnošću izlazi iz okvira strogih šablona. U tom smislu, svaka nadgradnja taktike donosi nove rezultate i povoljne trejdove, a samim tim i formira stil trgovca.

Uz napomenu da svaka taktika ima svoje prednosti i nedostatke, pre nego što usvojimo neki od stilova, treba da znamo da postoje mnoge staze do uspeha, tako da je kod svakog od stilova važno uočiti osnovne postavke, koje su se pokazale kao uspešne tokom dugogodišnje primene. Na primeru stila „News“ trgovca iskoristićemo sve njegove pozitivne aspekte da, uz grafičku ilustraciju, prikažemo i najčešće korišćene taktike. Trgovanje uz primenu ovog stila za osnovnu prednost ima to što se unapred zna da će se tržište pokrenuti u prethodno poznatom vremenskom trenutku.

„News“ trgovac

 Na grafikonu je prikazan primer „news“ trgovanja (trgovanje pri objavi ekonomske vesti), a najkarakterističnije za ovaj stil je to što strategija nudi uspešnost trgovine u kratkom vremenskom intervalu. Najpristupačniji stil je upravo za one trejdere koji nemaju vremena da se ovim poslom bave puno radno vreme. Prateći grafikon, uočavamo prvu fazu, gde se pojavljuje bočni („bounce“) obrazac, usled nesigurnosti u vezi sa ishodom pre same objave vesti. U drugoj fazi dolazi do proboja nivoa otpora/podrške, što dovodi do oštrog kretanja cene i prilike za ostvarenje profita. Nakon početnog impulsa, upravo kada on dostigne maksimum svog kretanja, dolazi do pokušaja povratka cene natrag. Ove faze su deo svake reakcije tržišta pri objavi ekonomskih vesti, a strategije trgovanja po ovim fazama su  poznate kao: trgovanje po „proboju“, „jahanje“ po biku ili medvedu, igranje na obe strane u isto vreme- „hedžer“.

„Hedžer“ taktika

Pre objave vesti, ulazak u poziciju se obavlja u oba pravca, sell i buy, istovremeno. Kada se vest objavi, trgovac izlazi iz „gubitničke“ pozicije, a pritom zadržava poziciju koja ostvaruje profit. Prvenstveno što ova strategija nudi je izbegavanje rizika da se načini promašaj pri odluci o predviđanju cenovnog trenda. Još jedna prednost je u tome što nije ograničen izbor valutnog para, jer sve valute su podložne objavama vesti. Otežavajuća okolnost ove taktike se ogleda u veštini i mogućnosti trejdera da brzo donese odluku o zadržavanju „dobitničke“ pozicije. U zavisnosti od planirane trgovine, može se smatrati dobrim rezultatom gubitak do 20 pipseva, s tim da kretanje u suprotnom/pozitivnom smeru ne bude slabo, odnosno da povoljan trejd ostvari više od izgubljenih 20 pipseva.

 „Trgovanje po proboju“

  Taktika koja prati trend cene na objavu vesti i povratak nakon vesti. Ulazak u poziciju, nakon objave vesti, a u smeru proboja linije, u cilju da se pozicija zadrži do kraja kretanja. Povratak nakon vesti je deo strategije, koji posle dostizanja kraja prvog kretanja, uz pomoć Fibonacci retracement-a obavlja trgovinu u smeru nakon povratka.

„Jahanje na biku ili medvedu“

 Ova strategija (očekivanje rezultata - bikovski/buy ili medveđi/sell )  se tretira kao jedna od najagresivnijih, pa je zato obavezno postavljanje stop-los (SL) naloga, a preporučljivo je i limitiranje profita nalozima take - profit (TP), usled komplikovanosti predviđanja glavnog trenda i nivoa njegovog kretanja. Od velike pomoći je, svakako, dobra informisanost i vladanje fundamentalnom analizom, jer je od presudnog značaja određivanje trenda kretanja cene pre objave vesti.

UPOZORENJE
Forex Market je tržište visoke volatilnosti i podložno je velikim i naglim promenama u kratkim vremenskim intervalima, što ga postavlja u grupu rizičnih tržišta.  Korišćenje DEMO računa i upotreba platforme su besplatni i dostupni svima, i preporučljivo je da se što duže koriste za učenje, analizu i praćenje aktivnosti tržišta. Primeri u ovom tekstu namenjeni su u edukativne i informativne svrhe i nisu saveti za trgovanje.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista