Početna > Izdanja > Broj 18 > Kako da trgujete

Forex tržište

Kako da trgujete na Forex tržištu

Forex Market je najveće elektronsko tržište na svetu i sve transakcije obavljaju se preko interneta. Za početak, potreban je računar, internet konekcija i vreme za učenje i analizu tržišta. Forex Market je tržište novca na kojem se obavljaju transakcije kupovine i prodaje valuta. Stanje na tržištu prati se preko trgovinske platforme. Postoje platforme čije korišćenje se naplaćuje, a postoje i platforme koje se mogu koristiti besplatno i vremenski neograničeno, kao što je jedna od najrazvijenijih platformi - VT Trader 2.0TM. Valute su date u valutnim parovima, npr. EUR/USD, što znači da kada trgujemo ovim valutnim parom, kupovinom EUR prodajemo USD, i obrnuto.


Kako se prati odnos valuta

Trenutno kretanje međusobnog odnosa valuta u valutnim parovima beleži se i prati na grafikonima.

Postoje različiti grafički zapisi odnosa valuta: linijski, bar, OCHL bar i dr.

Najširu primenu ima grafički zapis Candlestick, odnosno svećica.

Ovaj zapis daje najbolju vizuelnu sliku kretanja međusobnog odnosa valutnog para u određenom vremenskom periodu. Ako odaberemo vremenski prikaz 5M, to znači da ćemo pratiti grafički prikaz u kojem se na svakih 5 minuta otvara nova svećica.

U ovom primeru, na grafikonu vidimo kretanje odnosa EUR/USD u periodu od 6:30 do 6:55, u kojem se na svakih 5 minuta formirala nova svećica.

Odabiranjem 1H vremenskog grafikona, dobićemo prikaz kretanja odnosa EUR/USD u poslednjih 10 dana, jer se u njemu jedna svećica formira sat vremena.

Kraj grafikona je aktivan i svakog trenutka se u realnom vremenu beleži odnos svih valutnih parova.

Profit i osnovni nalozi

Uspešnost trgovanja na Forex tržištu izražava se u pips-evima, koji predstavljaju ostvarenu razliku u ceni.

Vrednost jednog pip-a je 10 dolara.

U donjem primeru, na 30M grafikonu, prikazan je primer kupovine EUR za 1.4300 USD, i kasnije prodaje, kada smo za prodaju EUR dobili 1.4370 USD, što znači da smo ostvarili razliku u ceni od 70 pips-eva, odnosno 700 USD.

Prosečne dnevne promeneodnosa valutnog para EUR/USD kreću se u rasponu od 100 do 250 pips-eva. Specifičnost i prednost trgovanja na Forex tržištu je što se razlika u ceni može ostvariti i kada cena raste i kada cena opada.

Ovi primeri pokazuju zašto je Forex ekspanzivno tržište, u koje se svakim danom uključuje sve više korisnika i zašto se angažovanje na ovom tržištu smatra trenutno najprofitabilnijim poslom na planeti.

Termini

LONG – Termin koji se koristi za kupovni nalog

SHORT – Termin koji se koristi za prodajni nalog

PIP – Promena odnosa valuta za jednu decimalu

BID – Ponuđena cena

ASK – Cena koja se potražuje

BUY – Kupovina

SELL – Prodaja

SPREAD – Razlika između kupovne i prodajne cene

CHART – Grafikon

TIME FRAME – Vremenski period

CANDLESTICK – Svećica

G5 - US, Nemačka, Japan, Francuska i UK

G7 - US, Nemačka, Japan, Francuska, UK, Kanada, Italija

G10 - G7 + Belgija, Holandija i Švedska

UPOZORENJE

Forex Market je tržište visoke volatilnosti i podložno je velikim i naglim promenama u kratkim vremenskim intervalima, što ga stavlja u grupu rizičnih tržišta. Korišćenje DEMO računa i upotreba platforme je dostupno svima i preporučljivo je da se koriste što duže za praćenje aktivnost itržišta i za učenje. Primeri u ovom tekstu namenjeni su u edukativne i informacione svrhe i nisu saveti za trgovanje.

Tatjana Kalezić

Berza

investicioni fondovi

kursna lista