Početna > Izdanja > Broj 30 > Intervju

Intervju

Lu Hongwei, generalni direktor kompanije Huawei Srbija

Tokom poslednjih deset godina, telekomunikaciona industrija je porasla i počela da se menja, izlazeći iz poznatih šablona prošlosti. Ove promene su vođene potrebama klijenata, tehnološkim promenama i rastućom potrebom za novim poslovnim modelima. Sa ulaskom industrije u 2009. godinu, globalno finansijsko previranje dalo je novu dimenziju već komplikovanoj slici i produbilo postojeće izazove. Sposobnost operatora i njihovih partnera da brzo ugrabe nove prilike, predvide zahteve klijenata i modifikuju strategije odrediće postojeći uspeh telekomunikacione industrije. Ekspanziji koju je telekomunikaciona industrija doživela krajem prošle godine, umnogome je doprinela i kompanija Huawei, koja zasigurno ima uvid u različita tržišta globalne komunikacije. Vizija, koju ova kompanija ima, pokazuje pravac kojim se razvoj industrije kreće i čiji je krajnji cilj uspeh u inovacijama i trendovima koji nas prate. O konceptu Networked world (Svet povezan mrežom) se već neko vreme raspravlja, ali sada uočavamo rezultate u svakodnevnom životu. Vođena brzim implementacijama novih tehnologija i pojavljivanjem zahteva korisnika, granica između softvera, IT i komunikacija je postala nejasna. Tradicionalnim telekomunikacionim operatorima su dodati provajderi usluga i sadržaja sa interneta, mediji i industrija zabave, a ovi „igrači“ će imati veliki uticaj na industriju.

Lu Hongwei

Imali smo zadovoljstvo da naš sagovornik bude gospodin Lu Hongwei, generalni direktor kompanije Huawei Srbija.

Gospodine Lu Hongwei, koliko dugo živite i radite u našoj zemlji?

Došao sam u Srbiju u oktobru prošle godine i sada živim i radim ovde.

Kako Vam se dopada Beograd?

Beograd je divan grad, ljudi su veoma fini i ljubazni. Imam pozitivne utiske o ovom gradu i ovde se osećam dobro.

Recite nam nešto o razvoju Vaše karijere.

Došao sam u Huawei nakon završetka fakulteta 2000. godine. Prve godine sam radio kao inženjer digitalne centrale, a onda sam prešao na odeljenje prodaje i radio na kineskom domaćem tržištu tri godine.
Godine 2004. sam došao u region centralne Evrope i tu radim već šest godina. Generalni direktor sam postao 2008. godine, kada sam bio u Austriji, a prošle godine sam postavljen za generalnog direktora Huawei Srbija.

Koliko dugo postoji kompanija Huawei i kako je tekao njen razvoj?

Osnovana 1988. godine, sa sedištem u Shenzhen-u u Kini, Huawei je postao lider u pružanju telekomunikacionih usluga buduće generacije i sada uslužuje 45 od 50 svetskih najboljih operatora, kao i trećinu svetske populacije. Kompanija je posvećena pružanju inovativnih i prilagođenih telekomunikacionih infrastrukturnih rešenja, aplikacija i softvera, uređaja i podrške klijentima. Na samom početku smo bili samo agencija za prodaju PBX opreme, ali dve godine nakon osnivanja započeli smo naš R&D 1990. godine, kada smo na tržište izbacili sopstvene proizvode. Godine 1995, prodaja je dostigla 1,5 milijardi RMB. Godine 1997. smo zvanično plasirali naše GSM Network rešenje. Pre toga, naši glavni proizvodi su bila rešenja za digitalne centrale. Uporedo sa rastom na kineskom tržištu počeli smo sa istraživanjem globalnog tržišta. Godine 2000, prodaja na prekomorskim tržištima je dostigla 100 miliona američkih dolara, a dve godine kasnije, ova cifra je porasla na 552 miliona američkih dolara. Kako nam se posao širio, razvijali smo sve više proizvoda, tako da sada možemo reći da Huawei ima najkompletniju paletu proizvoda, pokrivajući tzv. end-to-end mrežu. Posvećujući se obezbeđivanju najboljih rešenja i usluga našim klijentima, doživeli smo veoma brz rast.

Od 2005. do 2009. godine CAGR (Compound Annual Growth Rate) naše prodaje bio je 39%. U 2009. godini, prodaje po ugovoru su dostigle 30,2 milijardi američkih dolara. Naša procena, što se tiče prodaje u 2010. godini, je 36 milijardi USD. Iza našeg brzog razvoja na tržištu stoje velike investicije u istraživanje i razvoj. Ulažemo više od 10% prihoda u R&D svake godine. Dve godine nakon osnivanja započeli smo naša sopstvena istraživanja i razvoj.

Okupljamo sjajne eksperte iz celog sveta, ne samo u Kini. Osim sedišta u Shenzhen-u Huawei je osnovao 17 R&D centara na gobalnom nivoa. U međuvremenu ostvarujemo odličnu saradnju sa svetskim vodećim telekomunikacionim operatorima sa kojima smo izgradili više od 20 centara za inovacije. Trenutno imamo više od 43600 zaposlenih u oblasti istraživanja i razvoja. Prema Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu, u 2008. godini smo podneli 1737 PCT aplikacija, rangiranih pod brojem jedan. Od decembra 2009. godine Huawei je podneo zahtev za 42543 patenta od kojih je 13236 priznato.
Šta će u budućnosti biti glavna aktivnost Vaše kompanije na globalnom nivou?

Kompanija Huawei će nastaviti sa sigurnim investicijama u izgradnju našeg poslovanja i ostvarivanja dugoročnog rasta, a takođe ćemo nastaviti da pomažemo našim klijentima da postižu uspehe.

Ako pogledate naše poslovne jedinice, network biznis je najprofitabilniji.

Ali, u narednih pet godina očekujemo da se to prenese na wireless.

Vizija Huawei-a je da komunikacijama obogati život. Kao vodeći inovator u telekomunikacionoj industriji Huawei će nastaviti sa strategijom u čijem centru se nalazi klijent, pružaće dodatnu vrednost klijentima obezbeđujući inovativna rešenja i proizvode okrenute zaštiti životne sredine, unapređujući ICT industriju, ubrzavajući protok informacija, doprinoseći lokalnoj zajednici i obogaćujući živote komunikacijama.

Koliko dugo ste prisutni na srpskom tržištu? Šta tačno radite ovde i koliko ljudi zapošljavate?

Huawei je započeo istraživanje tržišta 2005. godine.

Ostvarili smo odličnu saradnju sa Telekomom Srbija i Telenorom.

Pružamo usluge u pristupu fiksnoj mreži, 2G i 3G wireless mreži, core mreži, prenosu i terminalima.

Trenutno imamo 60 zaposlenih, a sa širenjem posla, imaćemo 90 ili više zaposlenih do kraja ove godine.
Možete li da nam kažete nešto više o rešenjima koja nudite svojim klijentima, kao što su konvergencija i transformacija, broadband svuda, zelene komunikacijie, preduzeća i privreda?

Pre nekoliko godina smo shvatili da telekomunikaciona tehnologija ulazi u eru konvergencije i transformacije.

Telekomunikaciona mreža, IT, digitalni mediji, potrošna elektronika se menjaju u svim pravcima. Sa druge strane, mreža i servis se menjaju u IP.
Sa razvojem konvergencije, mrežna transformacija postaje veoma važna.

Huawei je jedini telekomunikacioni snabdevač, rangiran na prva tri mesta u mobilnoj, fiksnoj i IP oblasti. Sa velikim iskustvom Huawei je dobro pozicioniran i najpoželjniji partner za potpunu podršku transformacije operatora u IP mrežu. Obraćajući se sveprisutnoj globalnoj eko-svesti inovacije Huawei-a obuhvataju širok spektar „zelenih“ rešenja, smanjujući potrošnju energije i emisiju ugljenika i time doprinoseći održivom razvoju svetske ekonomije i očuvanju životne sredine.

Huawei nudi najpotpuniji portfolio telekomunikacionih proizvoda koji pokriva mobilnu, broadband i core mrežu… Kakvu vrstu servisa i podrške možete ponuditi svojim klijentima?

U celosti, Huawei je podeljen na četiri servisna modula:
1. Moduli opreme za mrežnu infrastrukturu, koji obuhvataju fiksne i mobilne mreže; u ovoj oblasti smo lideri u svim fiksnim-mobilnim konvergencijama zasnovanim na IP-u.
2. Huawei softver, vodeći provajder mrežnih rešenja
3. Huawei servisi
4. Huawei terminal, koji pruža terminal konvergencija i mobilni broadband u oblasti terminala.
U budućnosti, servisi upravljanja će se fokusirati na razvoj Huawei poslovanja. Međutim, teško je definisati Huawei kao „proizvođača opreme“ ili „servis provajdera“, mi smo sveobuhvatno preduzeće.

Uz „visok kvalitet, odlični servis, niske troškove poslovanja i davanje visokog prioriteta klijentu“, Huawei postaje na svetskom nivou vodeći provajder telekomunikacionih usluga. Po Vama, u čemu leži tajna uspeha kompanije Huawei?

Usluživanje klijenata je jedini razlog što Huawei postoji, a zahtev klijenata je osnovna pokretačka sila našeg razvoja.

Huawei može konstantno da ponudi superiornu vrednost predloga, zasnovanu na strateškim stubovima:
• Brzi odgovor na zahteve klijenata
• Kontinuitet inovacija zasnovanih na potrebama klijenata
• Ravnomeran i održiv rast i razvoj
• Harmonija i društvena odgovornost

Huawei koristi poslednju generaciju informacionih tehnologija. Koje inovacije imate u svom portfoliu?

Huawei je posvećen uspehu klijenta, a istovremeno i sopstvenom razvoju. Huawei će nastaviti svoje napore u posvećivanju razvoju telekomunikacija. Insistiranje na politici usmerenosti prema klijentima, nastavljanje inovacija zasnovanih na potrebama klijenta kao strategija donosi kompaniji Huawei prednost na četiri polja: mrežna infrastruktura, softver, usluge i termina. Posvećeni smo isporučivanju konkurentnih rešenja i usluga našim klijentima, omogućujemo operatorima da unaprede ARPU, kompetenciju protoka, smanjenje troškova i postizanje konačnog uspeha.

Opišite nam koncept Networked world (Svet povezan mrežom)

Koncept Networked world je razmatran neko vreme, ali sada vidimo rezultate u svakodnevnom životu. Pod uticajem brzog razvoja novih tehnologija i rastućih zahteva klijenata, granica između softvera, IT-a i komunikacija nije više toliko oštra. Uz tradicionalne operatore iz oblasti telekomunikacija, tu su još i provajderi sadržaja i usluga sa interneta, iz medija i industrije zabave, a ti igraći će imati veći uticaj na industriju.

Na kraju 2008. godine, broj pretplatnika mobilne telefonije je dostigao 4 milijarde, a dostići će 5 milijardi godine 2011, što će biti jednako ukupnom broju stanovnika u svetu bez starih i dece. Ljudsko društvo će stupiti zaista u umreženo digitalno društvo. Sa razvojem broadband-a, postojaće nova iskustva kao što su web 2.0 i Video 2.0, nova poslovna polja Mobile Broadband, M2M, Home Network, Application Store, Mobile Office.

Novi poslovni model kao Cloud Computing koncept nastaju u cilju poboljšanja efikasnosti. Mreža će biti unapređena u konvergenciju arhitekture ALL-IP u cilju ispunjenja ovih zahteva. Mobile Broadband (MBB) preovladava i biće jedna od glavnih pokretačkih sila industrije u cilju dostizanja novog horizonta.

Kakva su viđenja Vaše kompanije o budućim trendovima u industriji?

Trudimo se da obogatimo komunikaciju među ljudima, jer sada je veoma uobičajeno i ljudima odgovara da razgovaraju telefonom i da imaju pristup internetu bilo gde. Buduća komunikacija će ljudima omogućiti da se vide i da razgovaraju međusobno u okviru mreže, da dobiju potrebne informacije putem odgovarajućih uređaja. To će zahtevati širokopojasne, inteligentnije, mobilne mreže, pametnije uređaje.
Šta je kompanija Huawei radila na polju društvene odgovornosti?

Huawei nastoji da poveća pristup informacionim i komunikacionim tehnologijama. Osim toga, stavljamo veliki akcenat na održiv razvoj i premošćavanje digitalnog razvođa. Kao članica UNGC, Huawei je uvrstio prava i obaveze koje zastupa UNGC u svoju korporativnu kulturu i poslovne prakse.

Kao integralni deo društva, Huawei čvrsto veruje u davanje doprinosa u zemlji i zajednici u kojoj radi. Pružamo direktnu finansijsku pomoć i doniramo opremu i usluge zemljama koje su pogođene prirodnim nepogodama i školama u područjima pogođenim siromaštvom u Kini i Africi. Dvadeset osam centara za obuku je razvijeno, kako bi se pomoglo gajenju lokalnih talenata.

Zaštita životne sredine je suštinski deo održivog razvoja i moto kompanije Huawei je „Zeleni Huawei, zelene komunikacije i zeleni svet“. Huawei poštuje ISO 14001:2004 i OSHAS 1800:1999, a takođe će poštovati eko-dizajn EuP 2008. Primenjujemo EHS (Environment, Health and Safety) sistem upravljanja, zasnovan na međunarodnim standardima, koji teže pružanju bezbednog i zdravog radnog okruženja za naše zaposlene. Takođe, ohrabrujemo zaposlene da doprinose društvu. Huawei ulaže napor da osigura da njegovi isporučioci takođe budu odgovorni građani uspostavljanjem SAMS (Social Accountability Management System) zasnovan na standardu SA8000.

Veoma nam je drago što u Srbiji učestvujemo u društvenim aktivnostima, kao što je bila „Naša Srbija“ 2007. godine; donirali smo 100 računara u saradnji sa Telekomom Srbija.

Nadamo se da će sa našim rešenjima ljudi imati koristi od informatičkog društva.

Na koji način uspevate da organizujete rad kompanije u Srbiji, budući da većinu zaposlenih čine Srbi?

Pre svega, želim da upoznam i shvatim lokalnu kulturu, a onda ću pokušati da razumem ideje svojih zaposlenih i njihov način razmišljanja. Definitivno će biti mnogo različitih stavova među nama, ali mnoge zajedničke stvari će nam pomoći da se približimo jedni drugima, jer su oni svi visoko obrazovani i profesionalni, tako da nije mnogo teško ujediniti cilj zaposlenih sa ciljem kompanije. Moje ovdašnje kolege su vrlo sposobne i imaju pozitivan stav, a to mi znatno pomaže.

Kakvo je Vaše mišljenje o Srbima kao radnicima, sa stanovišta poslodavca?

Veoma su profesionalni i vredni, imaju jaku želju da uspeju, pozitivan stav, logične ideje i sposobnosti za rad i postizanje cilja.

Da li ste zadovoljni rezultatima koje postižu?

Veoma sam zadovoljan njihovim rezultatima i uvek me iznenade rezultatima koji budu iznad mojih očekivanja.

Šta Vam se posebno dopada u Srbiji, a šta biste promenili da možete?

Mnogo mi se dopadaju Srbi, smatram da su oni najveće blago ove zemlje.

Kako provodite slobodno vreme?

Obično se bavim nekim sportom ili posećujem događaje sa prijateljima. Volim da igram stoni tenis i badminton.

Šta ćete sigurno poneti sa sobom kada budete napuštali Srbiju?

Duboke impresije i divna prijateljstava.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista