Početna > Izdanja > Broj 27 > Workshop

Workshop

Upravljanje novcem

Proces trgovanja je potpun tek ako tretira sva tri ključna činioca – tržišno predviđanje, trgovinske taktike, upravljanje novcem. Analogijom ulaganja investicija na Forex tržištu, te proučavanjem veštine upravljanja novcem, kao jednog od najvažnijih elemenata procesa trgovanja, trudićemo se da povežemo značaj ovladavanja tzv. polugom (leverage), odnosno veštinom upotrebe kreditne potpore na spot tržištu.

Podsetimo se da je, prevashodno, najvažnije odrediti precizno trend kretanja tržišne cene, kao preduslov početka trgovinskog procesa – tržišno predviđanje.

Drugi važan element se sastoji u pravovremenom ulasku/izlasku iz pozicije, pri čemu nam korisno pomaže tehnička analiza – trgovinske taktike.

Po mišljenju vodećih eminentnih analitičara, najvažniji činilac trgovinskog programa predstavlja upravljanje novcem (Money management).

Suštinski, upravljanje novcem nikako nije trenutačna odluka, površna analiza niti stihijski potez trgovinske euforije, bez obzira o kojoj se količini novca govorilo.    

Kontrola rizika je neophodna ako govorimo o upravljanju novcem. Postavljanje stop-loss tačaka se tretira kao individualna odluka, ali postoje i neke preporuke proistekle iz dugogodišnjeg analiziranja i proučavanja fenomena upravljanja novcem na Forex tržištu.
Postavljanje stop-loss (SL) pozicija u odnosu na take-profit (TP) trebalo bi određivati u srazmeri najmanje 1:2, a preporučljivo je i 1:3, posebno pri otvaranju više pozicija istovremeno i prilikom strategije dodavanja/akumuliranja profitabilnih trejdova. Kod postavljanja take-profit naloga, posebno za trejdere sa manjim iskustvom, preporučljivo je da se po transakciji ostvaruje prosečno 15-40 pipseva.

Kako postupiti nakon perioda uspešnih ili neuspešnih trgovinskih transakcija?

Razume se da je mnogo lakše i ugodnije naći se u situaciji nakon što smo zaradili na profitabilnoj poziciji. Ali šta uraditi sa dobicima? Jedna od mogućnosti je uložiti sav zarađen novac i eventualno udvostručiti dobitak. Čak i psihološki efekat inicira takvu odluku, usled radog prihvatanja modela “srećnog perioda” u kome profitiramo. Zašto ne iskoristiti tako povoljne aspekte?! Ovakvo pouzdanje koje nas nagoni da se više oslanjamo na sreću nego na trgovinsku taktiku i detaljnu tržišnu analizu nisu ništa drugo do elementi hazardnog pristupa trgovini na spot tržištu. Slična je situacija i sa periodom nakon gubitaka. Dilema, pa čak i panično donošenje odluka nastaje usled pitanja: da li promeniti taktiku trgovanja ili postati konzervativniji i selektivniji u izboru investicija? U traženju odgovora na ova pitanja, veoma često izostane prava i svrsishodna analiza Forex tržišta, koja je neophodna i obavezna pri obavljanju svake finansijske transakcije i to svaki put pri ulasku/izlasku iz pozicije, nezavisno od prethodnog ishoda i bilo kog dotadašnjeg trejderskog investiranja.

Ovde treba imati u vidu da rezultati svakog trgovca izgledaju poput nizova vrhova i dna na cenovnom grafikonu Forex tržišta. Isto tako, trend kapitala, ukoliko je uspešan period, ima rastući-bikovski trend.

Povećavanje kapitala u vreme niza dobitaka, na način uvećavanja ulaganja, ima osobinu oscilatora u over-bought zoni.

Upravo zato je potrebno usvojiti strategiju da u vreme gubitaka treba izbegavati konzervativan pristup, suprotno od trenda dobitaka, iako je to na prvi pogled suprotno od ljudske prirode – povećavanje uloga nakon pada kapitala povećava verovatnoću da se veće investicije pojavljuju blizu dna kapitala trgovca, a ne blizu vrhova.

Trgovinski stilovi i postavke trgovanja

Obzirom da ne postoji jedinstven stil trgovanja, uspešno trgovanje podrazumeva kombinaciju temeljnih znanja, tehničkih taktika i iskustava u prepoznavanju obrazaca. Potpuno je individualan odabir i usvajanje jednog ili više stilova, ali je potrebno razumevanje metodologije svakog od njih, do trenutka njegove primene u praksi. U tabelarnom prikazu smo pripremili za vas neke od najčešće primenjivanih stilova, sa kratkim opisom alata, najvažnijih za njihovu implementaciju u trgovanju.

Skalper trgovac – stil koji ima za cilj brzo trgovanje malim profitima s polugom (leverage). Transakcije se obavljaju u ograničenom vremenskom okviru (1-10 minutne svećice), te je neophodno minimiziranje rizika od povratnog udara. Često trguje sa celim lotovima i sa više od jednog.
 
“News” trgovac - na grafikonu je prikazan primer “news” trgovanja (trgovanje pri objavi ekonomske vesti), a najkarakterističnije za ovaj stil je to što strategija nudi uspešnost trgovine u kratkom vremenskom intervalu. Najpristupačniji stil je upravo za one trejdere koji nemaju vremena da se ovim poslom bave puno radno vreme. Prateći grafikon, uočavamo prvu fazu gde se pojavljuje bočni (“bounce”) obrazac, usled nesigurnosti u vezi sa ishodom pre same objave vesti. U drugoj fazi dolazi do proboja nivoa otpora/podrške, što dovodi do oštrog kretanja cene i prilike za ostvarenje profita. Nakon početnog impulsa, upravo kada on dostigne maksimum svog kretanja, dolazi do pokušaja povratka cene natrag. Ove faze su deo svake reakcije tržišta pri objavi ekonomskih vesti, a strategije trgovanja po ovim fazama su  poznate kao:  trgovanje po “proboju”, “jahanje” po biku ili medvedu, igranje na obe strane u isto vreme, “hedžer”.
 
“Intraday” trgovac – trgovanje u većim vremenskim intervalima od 30 min do 4 sata unutar jednog trgovinskog dana. Odlika je strpljenje, u nameri da se sačeka pogodan trenutak za ostvarenje profita od 60 i više pipseva. Svoje transakcije obično locira u blizini linija podrške i otpora.
 
“Bounce” trgovac – stil koji čeka da cena uđe u bočne raspone tzv. konsolidacijske kanale, izabraće smer trgovine i čekati momenat kada će cena probiti liniju otpora/podrške. Cilj transakcije je obično od 15 i više pipseva, a najpogodniji tehnički indikator koji koristi je Bollinger pojas, kojim se veoma lako može pratiti ponašanje cenovnog obrasca kanala.
 
“Carry” trgovac – osnovno interesovanje ovakvog stila je ostvarenje prihoda uz pomoć razlike kamatnih stopa kupovinom valutnih parova, koji donose prihod na račun – dobijanje vrhunskog povraćaja na glavnicu kroz kamate. Najpopularniji valutni par u “carry trade” je NZD/JPY (novozelandski dolar nudi kamatu od 8,0%, a japanski je nudi 0,50%).
 Upravljani računi
(Manage accounts)
 
Sve vodeće svetske brokerske kuće već više godina unazad imaju posebne tzv. upravljane račune (jedna od najpopularnijih u našem regionu je svakako Broco Investment). Obično ih koriste trgovci i investicioni fondovi, čiji vlasnici i predstavnici koji žele da ulože određen novac u finansijske transakcije, ali nemaju znanja da to urade sami, odnosno sopstvenim kapacitetima, posebno iz domena Money management-a. Uslovi i mogućnosti usluge koje pružaju su strogo profesionalni, a posebno je važno da njima upravljaju visoko kvalifikovani, stručni i iskusni timovi. Profit na godišnjem nivou je izražen u procentima i kreće se od jednocifrenih do dvocifrenih brojki.

UPOZORENJE

Forex Market je tržište visoke volatilnosti i podložno je velikim i naglim promenama u kratkim vremenskim intervalima, što ga postavlja u grupu rizičnih tržišta. Korišćenje DEMO računa i upotreba platforme su besplatni i dostupni svima i preporučljivo je da se što duže koriste za učenje, analizu i praćenje aktivnosti tržišta. Primeri u ovom tekstu namenjeni su u edukativne i informativne svrhe i nisu saveti za trgovanje.
 

Berza

investicioni fondovi

kursna lista