Početna > Izdanja > Broj 26 > Workshop

Workshop

Pivot Points

Profesionalni trgovci koriste pivot linije za identifikaciju važnih nivoa otpora i podrške, na kojima se očekuje da će doći do promene smera kretanja cene. Tehnička analiza valutnog tržišta posebno tretira indikatore proporcionalne analize, a kao moćne alate za praćenje cenovnih oscilacija. Sledom edukativno-informativnog sadržaja u našem časopisu, na temu praktične primene na analitičkom grafikonu valutnog tržišta, ovom prilikom predstavljamo još jedan popularan indikator – Pivot points.

Sam njegov naziv koji glasi – tačke oslonca, zapravo je još jedna praktična metoda kojom, uz pomoć jednostavnog izračunavanja, vršimo prognoze smera kretanja tržišne cene (Price action), kao i nivoe do kojih ona oscilira u Up&Down kretanju.

 

Ove karakteristične linije suštinski predstavljaju nivoe otpora/podrške na putanji kretanja cene, a u okviru izabranog vremenskog perioda (Time frame). Ova metoda proporcionalne analize se najbolje primenjuje kod tzv. “intraday-trader”-a, odnosno onih „trejdera“ koji trguju na kraćim vremenskim intervalima.

 

Najčešće korišćene su tačke oslonca u toku jednog trgovačkog dana (Daily Pivots) i tačke oslonca unutar trgovačke sedmice (Weekly Pivots). Primena ovog indikatora je veoma jednostavna, a pre svega pruža informacije o orijentaciji kretanja cene unutar grafikona posmatranog vremenskog perioda, pa na taj način korisno pomaže pri samom donošenju odluke o ulasku/izlasku iz pozicije.

 

Izračunavanje pivot linija

 

Savremeni softveri, koji su dostupni za upotrebu, u svojoj bogatoj paleti indikatora sadrže automatsko izračunavanje Pivot point-a (PP), ali svakako nije suvišno da znamo princip kalkulacije.

 

Pivot linije, te nivoi otpora i podrške izračunavaju se korišćenjem poslednjeg vremenskog perioda (npr. tržišnog dana) i poslednje cene po kojoj je otvoren, visoke, niske i cene zatvaranja. Obzirom da je Forex 24-satno tržište, najviše „trejdera“ koristi vreme zatvaranja New Yorka (GMT+1, po našem vremenu 23:00), kao tačku zatvaranja prethodnog dana. Tako se kalkulacija odvija posledećoj formuli:

 

Pivot point (PP) = (najviša cena + najniža cena + cena zatvaranja) /3

 

Dalje, linije otpora - Resistance (R1,R2,R3) i linije podrške – Support (S1,S2.S3) dobijamo izračunavanjem iz pivot linije poznatim formulama, a na osnovu podataka o prethodnim parametrima cene.

Trgovanje uz pomoć metode

pivot linija

 

Trgovanje “u rasponu” (Range bound trade) – Kod ovog načina trgovanja „trejder“ koristi pivot linije za identifikaciju tačaka promene trenda, te pri tome postavlja nalog za kupovinu neposredno uz liniju podrške, a nalog za prodaju u blizini linije otpora. Pivotiranje u jednostavnom značenju predstavlja dostizanje nivoa otpora i nivoa podrške, a zatim vraćanje nazad.

 

Snaga otpora i podrške na različitim pivot nivoima se određuje prema tome koliko se puta cena „odbila“ od pivot linije. Što više puta valutni par dodirne pivot nivo i vrati se, linija otpora/podrške postaje jača. Ova konstatacija nam svakako značajno pomaže pri odluci o postavljanju ključnih tačaka zaštite od gubitka SL (Stop loss), kao i ostvarenja profita TP (Take profit).

 

Trgovanje “na proboj” (Breakout trade) - Kod tzv. „proboja“ tržišta, pivot linije se koriste za prepoznavanje glavnih nivoa, koje je potrebno probiti kako bi se za kretanje cene pouzdano odredio „pravi proboj“. Pri otvaranju pozicije, najpre treba obratiti pažnju na PP (Pivot point), jer je ona primarni nivo otpora/podrške i najveća kretanja cene se obično odvijaju na PP liniji.

 

Uopšteno posmatrano, ukoliko je cena iznad PP linije, smatra se povoljnim momentom za poziciju kupovine, odnosno, kada je ispod PP linije pozicija je za prodaju. Tačku SL (Stop loss) postavljamo u oba slučaja sa suprotne strane PP linije, u odnosu na otvaranje pozicije (za „buy“ je ispod pivot-a, a za „sell“ postavljamo osiguranje od gubitka iznad pivot-a).

Metodu pivot linija u trgovanju koriste profesionalni „trejderi“ za utvrđivanje ulazaka/izlazaka iz pozicije, na temelju trgovinskih aktivnosti u prethodnom danu, a tek nakon određivanja smera trenda, odnosno, najveću korist predstavlja moguća sinhronizacija sa kretanjima na valutnom tržištu.

 

Svakako je preporučljivo da se ova jednostavna metoda kombinuje sa ostalim alatima tehničke analize, tim pre što se na taj način povećava mogućnost veće preciznosti u donošenju odluka.

 

Osim toga, treba imati u vidu da je proporcionalna analiza zaista moćan alat u rukama tehnički orijentisanog „trejdera“ koji u potpunosti razume osnove tehničke analize i vlada njome.

 

UPOZORENJE

 

Forex Market je tržište visoke volatilnosti i podložno je velikim i naglim promenama u kratkim vremenskim intervalima, što ga postavlja u grupu rizičnih tržišta.Korišćenje DEMO računa i upotreba platforme su besplatni i dostupni svima, i preporučljivo je da se što duže koriste za učenje, analizu i praćenje aktivnosti tržišta. Primeri u ovom tekstu namenjeni su u edukativne i informativne svrhe i nisu saveti za trgovanje.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista