Početna > Izdanja > Broj 20 > Intervju

Slavko Carić, Predsednik Izvršnog odbora, Erste Bank a.d. Novi Sad

Intervju - Slavko Carić

Erste Banka nastoji da je klijenti prepoznaju kao pouzdanu instituciju, koja pruža najbolju moguću uslugu na tržištu. Erste Banka posluje već 190 godina bez prekida, što dosta utiče da i u vreme krize sa klijentima održava visok stepen međusobnog poverenja.

Kod nas ste uvek prvi


Razgovaramo sa gospodinom SlavkomCarićem, Predsednikom Izvršnog odbora Erste Banke a.d. Novi Sad

Kako vidite srpsko bankarsko tržište u poređenju sa tržištima u regionu, a shodno mentalitetu srpskog naroda? Vaš lični utisak?


Mnogo ljudi u Srbiji višak novca i dalje drži u kući, a ne u banci. S druge strane, u manjoj meri nego u drugim zemljama koriste se proizvodi poput kredita i kreditnih kartica. Takođe, mnogo ljudi još uvek nema rešeno stambeno pitanje. Ovi i drugi slični podaci ukazuju da naše bankarsko tržište ima veliku perspektivu, a što opšti ambijent u Srbiji bude stabilniji, to će i ljudi biti spremniji da u većoj meri koriste prednosti koje im nudi savremeno bankarstvo.


Na koji način se svetska ekonomska kriza odrazila na poslovanje vašeg kreditnog sektora? Koliki vam je kreditni kapacitet? Da li imate poteškoća sa vraćanjem kredita od strane klijenata? Kakve promenena tom polju očekujete u 2010. godini?


Erste Banka nijednog trenutka nije prekinula da kreditira građane i privredu. Smatramo da moramo da budemo podrška klijentima, ne samo u dobrim, već i u teškim vremenima. Što se tiče kašnjenja u otplati obaveza koje klijenti imaju prema bankama, normalno je da u vreme krize kašnjenja budu povećana. Ipak, posao banke je da i u takvoj situaciji pomogne. Zbog toga je Erste Banka učestvovala u izradi programa subvencionisanih kredita za privredu. Do sada smo preduzećima odobrili preko 35 miliona evra subvencionisanih kredita za likvidnost, što je bio način da prevaziđu probleme sa kojima su se suočili početkom godine. Pre nekoliko nedelja uveli smo i dinarski dugoročni kredit za trajna obrtna sredstva, sa fiksnom kamatnom stopom, sa rokom otplate do tri godine, namenjen prvenstveno preduzećima čije je poslovanje dominantno vezano za domaću valutu. U ovom trenutku pripremamo dugoročne investicione kredite. Još više nego ranije, na bankama je da budu visoko profesionalne, da osluškuju potrebe klijenata i brzo reaguju.


Na koji način se vaša banka suočila sa problemom likvidnosti, kako na globalnom finansijskom tržištu, tako i kod individualnih klijenata? Vaša očekivanja po ovom pitanju u 2010. god?


Povlačenje depozita iz banaka krajem prošle godine bilo je izazvano neosnovanom panikom. Lako se mogu razumeti razlozi zbog kojih je mnogo ljudi, pre svega zbog iskustava iz devedesetih godina, tada odlučilo da povuče svoj novac iz banaka. Ipak, za to nije postojao realan osnov, jer je bankarski sektor u Srbiji visoko kapitalizovan i stabilan. Štednja se u banke vraća. U odnosu na kraj prošle godine, depoziti stanovništva su u Erste Banci povećani za 24%.


Da li je vaša banka, od strane NBS, bila podvrgnuta stres testu? Kakvo je mišljenje dala Narodna banka Srbije u odnosu na rezultat vašeg testa? Da li će vam biti potrebna dodatna finansijska podrška od vaše matične banke (centrale)?


Sve banke koje su potpisnice sprovođenja Programa podrške finansijskoj stabilnosti zemlje su bile podvrgnute stres testovima i Narodna banka je konstatovala da poslovne banke nemaju potrebu za vanrednim ili preventivnim dokapitalizacijama.


Da li su u vašem tipskom ugovoru za fizička lica koja uzimaju kredit navedeni svi elementi koji sačinjavaju visinu kamatne stope, kao i klauzula o uslovima i načinu eventualne promene kamatne stope? Da li je i na koji način sugestija NBS o kamatnim stopama uticala na profitabilnost vaše banke?


Podrazumeva se da banka poštuje sve propise koje određuje Narodna banka Srbije. Uspostavljanje visokog stepena transparentnosti u odnosu banaka i klijenata može samo pozitivno da deluje na dugoročno održivo i uspešno poslovanje.


Berza

investicioni fondovi

kursna lista