Početna > Izdanja > Broj 20 > Energija prostora

Energija prostora

Savremeni prostori

Poslovni ljudi često zbog preopterećenosti svojim poslom zanemaruju ulogu koju ima radni prostor, u kome oni i njihovi zaposleni provode veliki deo svog života. Prosečan zaposleni čovek provede u kancelariji 40 sati nedeljno, što je više nego što provedete u bilo kom drugom prostoru pojedinačno.

Radni prostor je okruženje u kome mi kreiramo nove ideje i sprovodimo ih u dela. U današnje vreme laptop računara, mobilnih telefona i LCD monitora, radni prostor je postao fleksibilniji nego ikad. Tehnologija nam je omogućila da radni prostor bude lako prilagodljiv i inspirativan.

Iako svako misli da je kadar da uredi svoj prostor kako mu najviše odgovara i da mu za to nije potreban savet, tu ipak postoji mnogo veći potencijal koji treba do maksimuma iskoristiti.

Dobar dizajn radnog prostora ne čini samo funkcionalni raspored elemenata. Dobra enterijerska rešenja su ona koja će da povećaju produktivnost, predstave kompaniju u najboljem svetlu i zadovolje zaposlene komforom i ergonomski prilagođenim dizajnom.Ideje se uvek mogu pronaći i u literaturi, časopisima ili na internetu, ali ako želite da pojednostavite stvari i optimalizujete troškove, najbolje je da angažujete profesionalce u tom poslu, koji će sve to uraditi umesto vas.

Dobar projektant će vas voditi kroz sve faze, počev od prikupljanja neophodnih informacija o potrebama firme, prvih skica i ideja, do izvođenja enterijera i nabavke nameštaja. Pri izboru projektantske kuće treba uvek pogledati portfolio i videti da li je to odgovarajući nivo za ono što vama treba. U našem okruženju dobro je uvek imati i preporuku.

Prva faza je upoznavanje projektanta sa predmetnim prostorom, potrebama i strukturom firme tj. zaposlenih.Najbolje bi bilo napraviti i jedan zajednički sastanak svih šefova pojedinih službi sa projektantom, gde će svako od njih dati svoje viđenje kako bi preuredio radni prostor svoje službe u funkcionalnom smislu. Time se projektant upoznaje sa funkcionisanjem celog sistema, što mu omogućava da racionalno rasporedi službe i zaposlene u okviru raspoloživog prostora. Tako je, na primer, u poslednje vreme trend da se zahteva da, uz deo gde se nalazi upravljačka struktura preduzeća, bude i služba marketinga, jer ta služba treba da bude u stalnoj komunikaciji sa njima. Interesantan primer je i Indija, gde je jedan od zahteva da se uz predsednika kompanije, osim za sekretaricu, isprojektuje i posebna kancelarija za njegovu svitu. To su ljudi koji praktično ništa ne rade u firmi, već se uvek kreću sa gospodinom predsednikom, jer je to pokazatelj moći i bogatstva u njihovoj kulturi.

Druga faza je izrada Layout-a, koji predstavlja funkcionalnu šemu celog sistema, sa rasporedom pojedinih sektora, odnosno kancelarija. Ta šema se modifikuje i po nekoliko puta u konsultacijama sa poslodavcem, kako bi se došlo do idealno prilagođenog prostora potrebama firme.

Pre prelaska u fazu izrade projekta enterijera, projektant generiše svojevrsnu bazu podataka, u kojoj su odgovori na pitanja:da li je vaš posao prevashodno baziran na korišćenju računara i računarske opreme, da li je za vaš posao neophodan prostor za crtanje ili izradu, na primer, maketa, da li vam je potrebna biblioteka ili prostor za odlaganje registara za pravne ili knjigovodstvene poslove, kao i druga pitanja. Važno je da se sve uzme u obzir, kako bi korisnik imao sve što mu je potrebno na dohvat ruke, ali i dovoljno prostora da se u njemu prijatno oseća i da bude radno motivisan. Ovi ulazni podaci, koji su proizvod interakcije između investitora i projektanta, su ujedno i inspiracija koja služi kao polazna tačka, koja će projektanta dovesti do najkvalitetnijeg rešenja i zajedno formirati projektni zadatak.

Projekat enterijera je razrada Layout-a, koji je odobren i potpisan od strane investitora.Projekat enterijera podrazumeva ne samo dizajn i estetsko-funkcionalnu razradu Layout-a, već i za investitora možda najvažnije faktore, a to su projekcija neophodnog budžeta i vreme za koje to može da se izvede. U tom smislu, često se primenjuje i fazno uređenje, jer je onda moguće koristiti jedan deo prostora dok se drugi sređuje.

Razradi projekta enterijera pažnja se posvećuje podjednako kao i funkciji i estetici.Dizajnom treba da se postigne da radni prostor bude udoban i prilagođen poslu koji se u njemu obavlja. To se može grubo podeliti na tri faze: raspored elemenata u prostorijama, izbor materijala i nameštaja, dekoraciju.

Pravilan raspored elemenata je određen brojnim faktorima. Položaj radnog mesta u odnosu na prirodan izvor svetla, kao i ulaznih vrata u kancelariju treba da bude prilagođen korisniku. Ukoliko je korisnik desnoruk, svetlo treba da dolazi sa leve strane.Monitor računara treba predvideti tako da leđima bude okrenut prema izvoru svetla.Pomoćni objekti kao što su police, fioke i slično moraju biti raspoređene tako da su na dohvat ruke korisniku, ali da ne smetaju. Neophodno je napraviti pravilan izbor i raspored rasvetnih tela, jer je loše svetlo najčešći uzrok glavobolje.

Iako je pravilan i antropološki prilagođen raspored elemenata suštinski najvažniji deo projekta, ni korisnik ni posetilac, koji nije projektantske struke, to uglavnom neće primetiti, jer samim tim što je prostor funkcionalan i lako se koristi, on ne izaziva reakciju.Izbor nameštaja, materijala i dekoracija moraju da budu u službi funkcije, ali nisu manje važni, jer je upravo to vidljivi deo projekta – ono što čini atmosferu, daje inspiraciju, ostavlja utisak.

Iako je ukus individualan i postoji bezbroj stilova i mogućnosti, postoje pravila koja su primenljiva u gotovo svakom stilu. Uspostavite red među elementima prostora tako da izgledaju kao celina, a ne nabacano, i time ćete postići da se, na primer, stolica u rokoko stilu odlično uklopi u najmoderniji enterijer. Uspostavljanje reda je i postavljanje više elemenata u jednu liniju, pa na primer, radni sto i polica iza radnog mesta treba da budu iste širine, a u istoj liniji bi trebalo uklopiti i liniju spuštenog plafona. Jedan element prati drugi, i to sve u proporcijama. Proporcija je osnovno pravilo najlepših objekata starih civilizacija i upravo je ona ta koja čini jedan objekat lepši od drugog na, za nepoznavaoce, neobjašnjiv način.

Boje.Treba koristiti što manje boja pri izradi enterijera, jer će budući korisnik svakako tu doneti nekoliko ličnih stvari, kao što su fotografije porodice, zelenilo, omiljena slika… i time uneti dovoljno „nereda“. Pri obradi zidova, ukoliko se koriste dve boje ili materijalizacije, uvek treba voditi računa da se u jednoj obradi tretira ceo kubus, odnosno, da se obrada nikad ne prekida na spoljnom uglu. Tako, na primer, ukoliko imate stubove u prostoru, stub sa svih strana treba da bude u istoj obradi.Obrada ne sme da se prekida na pola zida, već samo na spoju sa drugim zidom unutrašnjim uglom.Boja i vrsta drveta od koga se pravi nameštaj mora da bude u tonu, ili da se koriste dva kontrastna tona ali u istom drvetu, na primer, hrast u svetloj obradi može da se lepo kombinuje sa hrastom u tamnoj, s tim da se i ovde poštuje pravilo obrade jednog kubusa u jednu boju.

U tom smislu, sve treba projektovati skladno i prijatno, uz poštovanje prirode posla kojim se firma bavi i uz primenu najnovijih tehnologija. Nekada najnoviji trendovi nisu po volji investitora, ali se pažljivim uklapanjem modernog i tradicionalnog može napraviti željeni ambijent. Ukoliko investitor ima neke posebne želje u tom pogledu, dobro bi bilo pokazati projektantu par primera iz časopisa ili sa interneta, koji će mu pomoći da se približi ukusu investitora.

U okviru glavnog projekta radi se i procena troškova izvođenja radova. Tendersku dokumentaciju uvek treba dati na više strana i prikupiti nekoliko ponuda od izvođača, jer na našem tržištu cene uređenja enterijera mogu da variraju i po nekoliko puta za isti posao i kvalitet. Važan faktor je i vreme, tako da se u tenderu obavezno traži da izvođač da i dinamiku radova koji će se izvoditi.

U svakom slučaju, bez obzira na to za kakav se enterijer odlučite, imajte u vidu da uspešne firme imaju tendenciju da se šire i zapošljavaju nove ljude, pa se konstantno javlja potreba za dodatnim prostorom. Obavezno ostavite mogućnosti za širenje.

Važno je pažljivo uklopiti funkciju sa dizajnom i estetikom. Svakako ne zaboravite da dobro poslovno okruženje stvara dobre radne navike i daje energiju za vrhunske poslovne rezultate!

Milutin Folić, dia

FOLIC ARCHITECTS doo


Berza

investicioni fondovi

kursna lista