Početna > Izdanja > Broj 20 > Intervju

Intervju

Intervju Igor Isailović, advokat, partner advokatske kancelarije Simeunović-Ikonović-IsailoIgor Isailović, advokat, partner advokatske kancelarije Simeunović-Ikonović-Isailović

O trendu, kao i o mogućnostima globalizacije i povezivanja advokatskih kancelarija razgovarali smo sa advokatom Igorom Isailovićem, partnerom advokatske kancelarije Simeunović-Ikonović-Isailović, koja je pravni konsultant grupacije DK i ostalih uspešnih privrednih subjekata u zemlji i inostranstvu.

Fiat iustitia, pereat mundus

-Neka se izvrši pravda, makar propao svet-

Savremena advokatura ustanovljena je u Srbiji Zakonom o javnim pravozastupnicima, donetim na predlog vlade Ilije Garašanina, 28. februara 1862. godine. Donošenjem tog zakona, pravna pomoć je poverena samo školovanim pravnicima, koje u ovo zvanje upiše Ministarstvo pravde.Prvo Udruženje su javni pravozastupnici osnovali 1886. godine, a Savremeni komorski sistem uveden je u Srbiji Zakonom o advokaturi 1929. godine, kada je i osnovana Advokatska komora Beograda. Razvitkom društva, razvija se i pravo, a sa njime i profesija advokata

Kako je trend globalizacije uticao na rad advokatskih kancelarija u Srbiji?

Outsourcing službe, kakva je advokatura, bez koje nema valjane poslovne odluke, neminovno prate trendove u kojima se nalaze njihovi vlastodavci, a to su širenje tržišta roba i usluga, finansijskih sredstava, protok ljudi, ideja… Samim tim, i mi kao pravni konsultanti moramo biti u tim tokovima.

Trend globalizacije advokatskih kancelarija doprinosi fuziji uporednih propisa i prakse, a kao sam proizvod saradnje više kancelarija u pravnim problemima, koje imaju dodira sa više legislativa, jeste kvalitetan pravni savet, koji predstavlja osnov za brze i važne poslovne odluke.

Globalizacija, s jedne strane, snižava cene usluga, jer ih pružaju lokalne kancelarije, a s druge strane stvara mrežu saradničkih kancelarija širom sveta, što obezbeđuje veći broj klijenata, ali i stvara jednu praksu, koja bi mogla da bude preteča međunarodnih multilateralnih ugovora, koji bi regulisali oblast privrednog poslovanja.

Taj novi trend nije zaobišao našu kancelariju, te danas sarađujemo sa kancelarijama u Njujorku, Moskvi, Londonu, Parizu, Singapuru, Briselu, Abu Dabiju, Ljubljani, Skoplju, Kotoru, Prištini, Džaipuru, Luksemburgu, Luganu itd.

Biti advokat u današnje vreme ne znači samo zastupati klijente. Savremena advokatura zahteva i aktivno društveno angažovanje. Vi ste, između ostalog, potpredsednik Disciplinske komisije KK „Crvena Zvezda“, jedan od osnivača škole košarke „Crvena Zvezda“,predsednik Upravnog odbora kompanije Minel Elvo, član Upravnog odbora Recreatours-a, Centroslavije i drugih kompanija i član humanitarnog udruženja „Dome, slatki dome“...

Društveno angažovanje je veoma bitno. Smatram da bi svi, koji svojim kredibilitetom mogu da utiču na donošenje odluka, to trebalo da iskoriste i da svojim angažovanjem pomognu ne samo razvoju svoje profesije, već i razvoju društva, uopšte. Jako je bitno da se ta podrška ne svede samo na apele, na reči. Ona mora biti konkretna. Ja se, kao i većina mojih kolega, trudim da u tom smislu dam svoj doprinos, pa otuda i angažovanja koja ste nabrojali. Što se učešća u humanitarnim organizacijama tiče, smatram da je humanost nešto što se iskazuje delima, a ne rečima, pa o tome ne bih posebno govorio.

Vi ste jedan od osnivača organizacije Partner za demokratske promene u Srbiji. Čime se tačno bavi ova organizacija?

Partneri za demokratske promene su međunarodna nevladina organizacija, posvećena izgradnji održivih institucija i jačanju građanskog društva u svetu. Partneri su osnovali lokalne kancelarije u 19 zemalja na 4 kontinenta, specijalizovane za mirno rešavanje konflikata, upravljanje promenama, kooperativno planiranje, fasilitaciju dijaloga, strateško planiranje i kolaborativno zastupanje (“advocacy”). U oktobru 2008. godine osnovana je i kancelarija Partneri Srbija.

Partneri u novembru slave 20 godina uspešnog rada širom sveta i organizuju susret u Vašingtonu, sa radnom temom “inovacije za budućnost“, koji je opet nova prilika za nove kontakte i poznanstva, posebno imajući u vidu činjenicu da Bord direktora Partnera čine Ambasador William M. Bellamy Director of the Africa Center for Strategic Studies, Center for Strategic and International Studies in Washington DC, Karan Bhatia Vice President and Senior Counsel, International Law and Policy, The General Electric Company, Washington, DC, Jonathan Davidson, Vice ChairFormer Senior Advisor, European Union Delegation of the European Commission, Washington, DC, Helen L. Frick, Ph.D. Former Leadership Development Manager, International Finance Corporation, World Bank, Washington, DC, Alton Frye, Ph.D. Presidential Senior Fellow Emeritus, Council on Foreign Relations, Washington, DC, Michael Gadbaw Vice President, Senior Counsel, General Electric Company i mnogi drugi svetski bitni činioci.

Da li je teško ispratiti zahteve klijenata, imajući u vidu dinamičnost privrednih aktivnosti?

Ponekad to zna da bude jako naporno, pa od čitavog tima zahteva angažovanje i po 14 časova dnevno. To, uglavnom, zavisi od pripreme strategije i kvaliteta menadžerskih odluka, ali ljudi koji čine menadžment društava koje zastupamo rade svoj posao profesionalno i vizionarski, tako da rad sa njima predstavlja pravo zadovoljstvo.

Jedan ste od najmlađih upisanih advokata u vreme upisa u istoriji srpske advokature i dobitnik ste titule najboljeg mladog pravnika u Srbiji u organizaciji Mladih pravnika Srbije, na skupštini Evropskog udruženja pravnika.

To je tačno, bio sam najmlađi upisani advokat u istoriji i dobitnik sam titule najboljeg mladog pravnika u Srbiji. Nagradom sam bio zatečen i ujedno sam na istu veoma ponosan, jer ni danas ne znam ko me je predložio i ko je pratio moj rad, ali izgleda da se svaki trud isplati.

U obrazloženju odluke, kojom sam u organizaciji Mladih pravnika Srbije na skupštini Evropskog udruženja pravnika proglašen za jednog od najboljih pravnika, pisalo je da sam nagrađen zbog promovisanja evropskih vrednosti. Nagrada jeste veliki podstrek, ali stvarno i veliko opterećenje, jer najbolji nemaju pravo na greške.

Moram da naglasim da mi titule i zvanja nisu cilj, već ih vidim kao priznanje za uloženi trud i neprekidno usavršavanje.

Buntovan stav prema nepravdi i lošim zakonskim rešenjima, oličeni u drevnoj latinskoj maksimi, koja je ujedno i moto naše kancelarije: fiat iustitia, pereat mundus (neka se izvrši pravda, makar propao svet) su, nadam se, bili odlučujući prilikom dodeljivanja laskavih priznanja.

Svetska ekonomska kriza i kako se ona odrazila na advokaturu?

Advokatura je jedna od retkih profesija koja nije osetila efekte svetske ekonomske krize.

Posla ima isto, ako ne i više nego pre krize, ali je, u suštini, težište preneto na polje raskida ugovora a ne akvizicija, smanjenja cena i svega ostalog što prati novonastale okolnosti koje prate svetsku ekonomsku krizu.

Privredna društva, u cilju uštede sredstava ali i efikasnijeg i kvalitetnijeg poslovanja u najosetljivijoj oblasti poslovanja, tj. zakonitosti privrednog poslovanja, češće zamenjuju pravne službe outsourcing-om, odnosno advokatima koji svakodnevno prate zakonitost poslovanja svojih klijenata.

Planovi za budućnost?

Naša misija je da napravimo kancelariju, sličnu onima koje već postoje u SAD, koja će zapošljavati veliki broj usko specijalizovanih stručnjaka za sve pravne oblasti. Takva kancelarija bi našim klijentima omogućila još bolju i efikasniju uslugu.

Za ovakav projekat je potrebno da u jednoj kancelariji budu okupljeni najbolji pravnici, da postoji dobra komunikacija i koordinacija među njima i da sve bude na najbolji mogući način stavljeno u službu klijenata. Smatram da ćemo uskoro okupiti ovakav tim i da ćemo ostvariti svoju misiju.

Jelena Marković


Berza

investicioni fondovi

kursna lista