Početna > Izdanja > Broj 19 > Forex market

Mentor

Forex tržište-Kako da upotrebite indikator u Forex trgovanju

Trgovanje na Forex Marketu je trenutno najprofitabilnija delatnost na svetu, ali je u isto vreme i veoma rizična, te bavljenje ovim poslom zahteva punu pažnju i posvećenost. Da bi se uspešno trgovalo na Forex Marketu potrebna je stalna edukacija i dobra informisanost o svim bitnim faktorima koji utiču na ovo izrazito volatilno tržište.

S obzirom na globalni karakter Forex tržišta, preklapanje vremenskih zona i brzinu objavljivanja ekonomskih vesti, donositi odluke o trgovanju ponekad i nije tako lak posao.

Pored ekonomskih vesti, trader-i koriste i tehničku analizu kako bi dobili što više podataka o trenutnom stanju tržišta.

Prilikom tehničke analize tržišta koriste se grafikoni, svećice, linije trenda i druge korisne tehnike, ali omiljena i nezaobilazna alatka svakog trader-a su indikatori.

Savremene trgovinske platforme, kao što je VT-Trader platforma, imaju i preko 100 tehničkih indikatora, koji pružaju veliku pomoć trader-ima prilikom svakodnevne analize i trgovanja.

Da li će trader koristiti indikatore volumena, volatilnosti ili ranga, zavisiće od njegovog temperamenta i stila trgovanja.

Međutim, trader-i se često nađu u situaciji da, i pored toga što su uradili analize i posmatrali indikatore, ne mogu da donesu odluku kada je najbolji momenat da naprave transakciju, odnosno, da uđu u tržište. Kada se nađemo u takvoj situaciji, najbolje je primeniti osnovno pravilo tehničke analize, a to je da se nikada ne oslanjamo samo na jedan indikator, nego da pokušamo da paralelnim postavljanjem i analizom nekoliko indikatora dobijemo što jaču potvrdu o mogućnostima ulaska na tržište.

Na primer, možemo upotrebiti Fibonacci, Moving Average i nivoe support-a i resistance-a.

Ucrtavanjem Fibonacci linije indikator će automatski povući linije na nivoima 38,2%, 50% i 61,8%, i ukazati na očekivane nivoe povlačenja cene. Upravo ovde se postavljaju pitanja: gde je pravo mesto za postavljenje trgovinskog naloga i koji od ovih nivoa ima najviše šanse da cenu zadrži u povlačenju?

Sada Fibonacci-ju možemo pridružiti još jedan, veoma često korišćen indikator: Moving Average.

Moving Average je indikator prosečne sredine i koristi se za izračunavanje prosečne sredine kretanja cene valutnog para tokom određenog vremenskog perioda. Na primer, ako saberemo sve cene zatvaranja u proteklih 10 dana i iznos podelimo sa 10, dobićemo prostu prosečnu sredinu za period od 10 dana.

Uključivanjem ovog indikatora dobijamo značajnu informaciju da se Moving Average poklapa sa 38.2% Fibonacci nivoom, odnosno, da se radi o jakom nivou, obično prekretnici Marketa.

Ovu sliku možemo potkrepiti ubacivanjem još jedne, osnovne alatke tehničke analize, linije support-a i resistance-a. Karakteristično za ovu liniju je, da jednom kada bude probijena kao support linija, postaje resistance linija, kao u ovom slučaju, gde vidimo da je najniži nivo cene u prethodnom periodu, sada postao najviši nivo, na kojem se ujedno poklapaju i Fibonacci i Moving Average.

Svaki od ovih indikatora daje osnovnu poruku da postoje mogućnosti da se tržište razvija u pravcu prodajnih ugovora. Ovako udruženi, u situaciji u kojoj poentiraju na istu prelomnu tačku, predstavljaju veoma jak signal i ohrabrenje trader-ima na putu analize tržišta i donošenja odluke o trgovanju.

UPOZORENJE

Forex Market je tržište visoke volatilnosti i podložno je velikim i naglim promenama u kratkim vremenskim intervalima, što ga postavlja u grupu rizičnih tržišta. Korišćenje DEMO računa i upotreba platforme su besplatni i dostupni svima i preporučljivo je da se što duže koriste za učenje, analizu i praćenje aktivnosti tržišta. Primeri u ovom tekstu namenjeni su u edukativne i informativne svrhe i nisu saveti za trgovanje.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista