Početna > Izdanja > Broj 19 > Workshop

Workshop

Da li ste u top formi

Kako izgleda organizacija koja je u top formi? Na kojoj mudrosti je bazirano delovanje kompanija kao što je Toyota? Koji su aksiomi na kojima je zasnovan LEAN? Da li je i vaša organizacija u vrhunskoj formi? Da li uspešno pobeđuje svoju konkurenciju?

Ako je vaš odgovor na sledeća pitanja potvrdan, onda ste LEAN kompanija, u vrhunskoj, top formi!

Da li vam je kupac u osnovi svih poslovnih funkcija?

Osnovni razlog postojanja svake kompanije je kupac kome ona služi. Vaši kupci su vaš fokus. Sve što radite je u krajnjoj instanci orijentisano ka služenju kupaca. Vi razumete ono što kupci žele, prevodite njihove želje u proizvode ili usluge koje oni kupuju i pružate im to po ceni koja njima odgovara. Vaši kupci definišu šta je vrednost vaših proizvoda ili usluga, a šta nije. Da li je za vas kupac u centru univerzuma vašeg poslovanja?

Da li kontinuirano eliminišete otpad, u svemu što radite?

Vaša sposobnost da eliminišete otpad (nekorisne elemente poslovanja) je u osnovi pružanja vrednosti vašim kupcima. Postoje mnogi razlozi postojanja štetnih procesa u vašem poslovanju. Da li kontinuirano radite na otkrivanju uzroka ovih štetnih procesa i načinima njihovog eliminisanja? Da li je sprečavanje štetnih radnji i otkrivanje onih aktivnosti koje donose vrednost za klijenta u osnovi vašeg poslovanja?

Da li poštujete svoje ljude?

U osnovi LEAN organizacija je poštovanje i briga za ljude, koja ne postoji u tradicionalnim kompanijama. Vi ste organizacija koja stalno uči. Radite na kontinuiranom obrazovanju zaposlenih, redovno organizujete treninge, radionice i seminare. Posvećeni ste razmeni znanja i iskustava zaposlenih. Vaši zaposleni uče jedni od drugih i stečeno iskustvo pamte i zapisuju. Od njih se očekuje da se suoče sa okruženjem, uče na svojim greškama i prošire svoje vidike. Za vas ljudi predstavljaju veću vrednost od mašina. Da li je briga o zaposlenima u osnovi vaše poslovne filozofije?

Da li ste sve učinili vizuelnim?

Transparentnost eliminiše otpad. Ako brzo možete uočiti šta se dešava, onda štedite energiju, trud i vreme da na to pravovremeno odgovorite. Koristite slike, grafikone, crvena svetla ili druge vizuelne tehnike da brzo i lako razumete informacije, kako biste na njih efektno i na vreme reagovali. Vizuelni menadžment (menadžment očima) pomaže vam, takođe, da lako uočite promene u trendovima i na tržištu. Izveštavanje vam je jednostavno i koncizno. Izveštaje vam čini: opis problema-situacije, preduzete akcije, datum i način rešenja. Cilj vizuelnog izveštavanja je da pruži informacije koje vaši zaposleni mogu odmah iskoristiti u rešavanju tekućih problema. Da li je vaš način interne komunikacije vizuelan, jasan i precizan?

Da li je vaše poslovanje održivo

i dugoročno?

Tačno je da primena LEAN metodologije proizvodi trenutna unapređenja, ali da biste održali ta unapređenja morate biti u igri na duže staze. Održavanje top forme je kao i dijeta. Ako na brzinu oslabite i ne poštujete režim stalnog održavanja kondicije, vrlo brzo ćete povratiti štetne kilograme. Ako bismo LEAN poredili sa trkom, onda je najbolji trkač pre kornjača nego zec. Poenta je u malim ali mnogobrojnim (kontinuiranim) unapređenjima i promenama, tako da se na njih organizacija može brzo priviknuti. Da li ste promene i unapređenja uveli u svakodnevnu rutinu vašeg poslovanja, da postanu integralni deo vaše poslovne kulture?

Da li vam je moto:

Jednostavno je bolje?

U današnje vreme život je suviše komplikovan. Nekada je potrebno jako mnogo znanja i iskustva za neke jednostavne poslove. Nažalost, sva ova kompleksnost okruženja nije donela i vrednost za poslovanje (i kupce). Što je nešto jednostavnije, lakše ga je naučiti i lakše je sa njim raditi kad nastanu problemi. Jednostavnost je jedna od osnovnih postulata LEAN-a (KISS – Keep It Simple Stupid). To ne znači da ne rešavate kompleksne probleme, već da težite jednostavnim rešenjima. Da li su vaša rešenja problema brza, jednostavna i efektna, na kraće, kao i na duže staze?

Da li vam poslovni procesi slobodno teku?

Postavite vaše radne procese da teku ravnomernim ritmom. Jedna od osnovnih postavki LEAN-a je da poslovni procesi teku glatko i kontinuirano. Pauze u proizvodnji, prodaji ili nabavci automatski znače gubitak vremena i profita. Da li vaši poslovni procesi kontinuirano teku u jednom neometenom toku, bez pauza i zaustavljanja?

Berza

investicioni fondovi

kursna lista