Početna > Izdanja > Broj 132 > Edukacija - Social Serbia 2020

Instagram, TikTok i Twitter u porastu u Srbiji

Četvrto po redu istraživanje Social Serbia 2020 sprovedeno je tokom marta ove godine, a završeno nekoliko dana pre uvođenja vanrednog stanja u zemlji. Dobijeni podaci zato sa sigurnošću predstavljaju validne pokazatelje uobičajenih navika korisnika društvenih mreža u Srbiji, neopterećene privremenim povećanjem konzumacije interneta tokom epidemije virusa COVID-19. Reprezentativni uzorak od 1000 ispitanika činili su pripadnici populacije korisnika interneta u Srbiji starosti od 13 do 64 godine, grupisanih na osnovu pola i uzrasta.

Česte promene na polju društvenih medija zahtevaju redovno praćenje i prilagođavanje brendova i agencija novim okolnostima. Sa ciljem da stekne dublji uvid u ponašanje i stavove korisnika, beogradska agencija Pioniri, u saradnji sa istraživačkom agencijom Smart Plus Research, jednom godišnje sprovodi ispitivanje populacije korisnika interneta u Srbiji.

U skladu sa predviđanjima, tendeciju zapaženog rasta nastavile su platforme Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat i Youtube, a izdvojila se i jedna manje očekivana platforma – Reddit.

Pre nekoliko godina nezamisliv podatak, a danas vrlo realan - Facebook Messenger ima više korisnika među ispitanicima starijim od 55 godina, nego među tinejdžerima. Znamo i gde je ova grupa emigrirala, budući da najveći rast u okviru aplikacija za dopisivanje ima Snapchat (sa 1% na 14%). Što se tiče još uvek najpopularnije društvene mreže Facebook, ona je nastavila blagi pad broja korisnika koji beležimo sad već iz godine u godinu.

Odnos prema influenserima godinama je na istom nivou, te će se u njihove preporuke, sa manje ili više sigurnosti, pouzdati trećina ispitanika. Kada je u pitanju oglašavanje brendova na internetu, pozitivno je iznenađenje odgovor 75% korisnika koji imaju poverenje u reklame plasirane na internetu, kao i to da najveći broj njih ima običaj da klikne na oglase.

Zahvaljujući podršci kompanije Huawei Mobile, ove godine Social Serbia 2020 pruža dublji uvid u preferencije stanovništva u vezi sa upotrebom uređaja, programa i platformi za zabavu. Odgovori na ovaj set pitanja upućuju na to da, osim platforme Youtube, nijedan od trenutno dostupnih servisa za slušanje muzike nije ni približno popularan kao radio ili kao skidanje pesama na telefon. Navike nisu ostale iste kada se radi o jutarnjoj rutini, te ispitanici priznaju da im za početak dana ni kafa, ni doručak, a često ni odlazak u toalet, nisu značajni koliko i mobilni telefon.

Predstavljeno novo istraživanje Social Serbia 2020

Berza

investicioni fondovi

kursna lista