Početna > Izdanja > Broj 132 > Edukacija - Rasveta

Modernizacija javnog osvetljenja kroz javno-privatno partnerstvo u Srbiji

U mnogim gradovima širom Srbije urađena je ili je u toku realizacija zamene javnog osvetljenja, koja se sprovodi kroz model javno-privatnog partnerstva. Zamenom i postavljanjem novih LED svetiljki garantovano se ostvaruje ušteda u potrošnji električne energiji čak do 80%. Ostvarivanjem ušteda u potrošnji električne energije direktno se umanjuje emisija CO2 i količina drugih štetnih čestica u vazduhu i na taj način se direktno utiče na kvalitet vazduha, zdravlje ljudi i životne sredine. Ovo je posebno važno imajući u vidu da se najveći deo energije u Srbiji dobija iz uglja. U zavisnosti od gradova ili opština, ukupni finansijski troškovi funkcionisanja sistema javnog osvetljenja mogu da se dugoročno smanje između 10% i 12% godišnje.

U proteklim godina izvršena je zamena svetiljki u Staroj Pazovi, Plandištu, Vlasotincu, Požegi, Svilajncu, Beočinu, Velikom Gradištu, Knjaževcu, Bogatiću i drugim mestima u Srbiji, a u toku je u Vrbasu, Vršcu i Priboju. Važno je istaći da svaki projekat samostalno finansira privatni partner u celosti.

Projekat javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije o energetskoj usluzi za primenu mere poboljšanja energetske efikasnosti i uštede energije sa LED tehnologijom, kao i rekonstrukcija i održavanje dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji opštine Knjaževac, projekat je koji donosi direktnu finansijsku uštedu u budžetu od najmanje 71 hiljade evra za narednih 15 godina. U skladu sa JUS EN 13210, dobija se prosečno oko 103% bolje osvetljenje odnosno kvalitet osvetljenosti, čime se povećava bezbednost na ulicama. Ovim svetiljkama smanjuje se emisija CO2 i procenjuje za oko 1.254 tona svake godine, odnosno 18.810 tona za 15 godina trajanja ugovora. Očekivani vek trajanja novih Schreder LED svetiljki je oko 25 godina – skoro duplo više od ugovora.

Opština Bogatić zamenom svetiljki direktno finansijski štedi najmanje 156 hiljada evra godišnje za period od 13 godina na koliko je zaključen ugovor sa privatnim partnerom. U ovoj opštini ugrađeno je oko 5.643 svetiljki sa oko 179 upravljačkih sistema za uključivanje i isključivanje.

Grad Vršac projektom javno-privatnog partnerstva zameniće postojeće svetiljke iz sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom. Za 12 godina ugovora, Vršac će ostvariti direktnu finansijsku uštedu u budžetu od najmanje 379.042,72 evra, a kvalitetno osvetljenje prosečno će biti značajno bolje i u skladu sa JUS EN 13210, dok se u samo jednoj godini uštedi 3.119.945,97 kWh električne energije, što je smanjenje za oko 70,22%. Smanjenje emisije CO2 procenjuje se za oko 6.200 tona za svaku godinu, odnosno 74.400 tona za 12 godina trajanja ugovora. U narednom period biće ugrađeno oko 5.600 svetiljki.

Javno-privatnim partnerstvom za rekonstrukciju dela javnog osvetljenja u opštini Priboj dobiće se bolja osvetljenost i kvalitet javnog osvetljenja nego do sada. Ušteda na godišnjem nivou u potrošnji električne energije iznosiće oko 963.571,67 kWh. Sva ugrađena oprema i sve primenjene mere se odmah po ugradnji predaju u vlasništvo Opštine bez naknade. Ugovor javno-privatnog partnerstva potpisan je na period od 15 godina, a biće ugrađeno oko 2.000 svetiljki sa upravljačkim sistemima za uključivanje i isključivanje. Tokom ovog perioda biće ostvarena ušteda od 156 hiljada evra.

Ušteda godišnje potrošnje električne energije u opštini Bečej iznosi 2.171.453,64 kWh što za 13 godina trajanja ugovora predstavlja smanjenje za 78%, a smanjenje emisije CO2 se procenjuje za oko 15.379 tona. Projektom je implementirano 4.357 komada svetiljki sa potrebnim pomoćnim materijalom i 110 komada sistema za uključivanje i isključivanje javnog osvetljenja.Opština ostvaruje uštedu u iznosu od oko 190 hiljada evra tokom 13 godina.

Ovi projekti realizovani su od strane više domaćih i stranih kompanija koje su samostalno i u celosti obezbedile finansiranje i na taj način izvršile direktno ulaganje sopstvenog kapitala u javni sektor i ovu komunalnu delatnost, čime su doprinele boljoj javnoj usluzi kao i direktnim uštedama u budžetima lokalnih samouprava. Procenjuje se da je do sada u ovakve projekte u Srbiji direktno i dugoročno investirano oko 35 miliona evra privatnog kapitala, a da se prosečna direktna finansijska ušteda za lokalne samouprave kreće od 5 do 15% dosadašnjih troškova funkcionisanja javnog osvetljenja.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista