Početna > Izdanja > Broj 13 > Poslovna misao - Neil Crofts

Poslovna misao

Neil Crofts

Ovu knjigu je napisao Neil Crofts, autor, coach i konsultant. Ponuđena je kao sredstvo koje će pomoći da se poboljša nivo i kvalitet liderstva u svetu. Neil je pomogao kao coach hiljadama ljudi da shvate svoj životni cilj i uspeo da donese koristi od autentičnosti u neke od najvećih i najinspirativnijih organizacija, među kojim su - Microsoft, MSN, Shell, Gambro. Autentično liderstvo je najviši i najmoćniji nivo liderstva koji do sada spoznat. Svetski autentični lideri su pasionirani, fokusirani, posvećeni, aritkulisani, kontroverzni, društveno svesni i inspirativni.

Autentično liderstvo se pre stiče nego što se dodeljuje, više je dinamično a ne hijerarhijsko,zahteva visok nivo samo-spoznaje i integriteta.

Autentično liderstvo kreira etičku spiralu rasta i razvoja što dovodi do samopouzdanja, verovanja u sebe i uspeha za pojedince, timove i organizacije. Autentično liderstvo ide iznad drugih nivoa liderstva teženjom ka pobedi, pobedi, pobedi, pobedi u svim situacijama. Pobeda za pojedinca, pobeda za tim, pobeda za organizaciju i pobeda za društvo u celini. Bilo ko koje voljan da uveća svoju odgovornost može biti autentični lider.

Budite ono što jeste

Mnogi od nas troše enormnu količinu energije da bismo bili ono što mislimo da drugi ljudi žele da budemo. Autentično liderstvo zahteva da znamo ko smo i da budemo to bez straha ili kompromisa u svim situacijama. Da bismo upoznali sebe, moramo biti sposobni da artikulišemo našu suštinsku motivaciju i vrednosti po kojima živimo. Autentičnom lideru je potrebno i da ima svoju autentičnu filozofiju liderstva. Da biste aritkulisali svoju filozofiju liderstva, razmislite o:

1 - vremenu kada ste najbolje radili - kako ste bili vođeni?
2 - svom najboljem liderskom iskustvu?
3 - svom „heroju“ lideru

Odgovorite na svako pitanje tako što ćete zabeležiti 4 ili 5 ključnih reči. Poređajte reči po redu Vaših prioriteta. Uzmite 5-7 ključnih atributa i napravite od njih 20 reči koje takođe odgovaraju Vašoj ključnoj motivaciji i vrednostima. To je nacrt Vaše filozofije liderstva. Živite sa njom, radite sa njom, testirajte je i razvijajte sve dok vam to prija.

Davanje ovlašćenja

Jedan od izazova hijerarhije je da se odgovornost koja ide vrhu daje toliko brzo, ako ste lider, jednostavno postajete pretrpani. Autentični lider ide izvan jednostavnog delegiranja i ljudima daje ovlašćenja da definišu, odlučuju i rade sa apsolutnim minimumom intervencija i upravljanja. Dati ovlašćenje znači dati ljudima dozvolu da koriste svoje moći rasuđivanja, lični ukus i sopstvenu kreativnost u rešavanju problema, da donose odluke, itd. Ako se užasavate od ideje da verujete ljudima, postavite sebi pitanje: Zašto da zaposlim radim sa nekim kome ne verujem? To nije pitanje da li verujete svima u svemu. To je pitanje svhatanja prednosti i slabosti ljudi i poverenja u njih da rade stvari u kojima su najbolji. Stvorite bezbedno okruženje u kome sa ljudima možete razgovarati i otkriti njihove istinske prednosti i nedostatke. Pomozite ljudima da izgrade svoje prednosti i pomognu drugima sa slabostima. Recite ima da imate poverenja u njih da će uraditi sjajan posao.

Smisao

Postoje tri načina da motivišete ljude: šargarepa, štap i smisao. Šargarepa i štap funkcionišu dobro ako tražite ljude koji će raditi ono što im kažete i koji neće ići dalje od toga. Ako želite ljude koji preuzimaju inicijativu, odgovornost, koji su kreativni, ni štap ni šargarepa neće funkcionisati. Ako želite da ljudi preuzimaju odgovornost, uspećete jedino ako im date osećaj smisla ili svrhe. Ljudi neće preuzeti ni inicijativu ni odgovornost ako imaju utisak da rade samo zato da bi se neko drugi obogatio. Ljudi će preuzimati odgovornost i inicijativu ako lično veruju u ono što rad. Ako rezultat njihovog rade ima za njih lični smisao. Postoje tri nivoa smisla:

1 - služenje društvu
2 - služenje okruženju
3 - služenje duhovnosti

Što je veći doprinos rezultata našeg rada, to ćete ga i Vi i drugi smatrati smislenijim. Ako želite da ljudi budu u potpunosti motivisani, ponudite im posao koji ima smisao.

Usklađivanje

Veoma je dobro da svi na radnom mestu imaju osećaj smislenosti ali ako ta smislenost gura ljude u različitim smerovima, njegova vrednost je ograničena. Deo posla koji nosi liderstvo je pronaći način da svi u timu usklade ono što lično za njih ima smisao sa rezultatom posla koji obavljaju, posao tima i posao organizacije kao celine. To znači da svakom članu tima treba omogućiti da artikuliše svoju suštinsku motivaciju ili svrhu života a zatim im pomoći da rade zajedno sa ostalim članovima tima da bi postigli cilj tima. Uspešan tim mora dati svrhu svakom pojedincu, timu kao celini, organizaciji i širem društvu. Pobeda, pobeda, pobeda, pobeda. Deljenje cilja tima je tada jasan kriterijum uključivanja u tim. Usklađivane je važno i za regrutovanje i zadržavanje članova tima.

Siguran prostor

Najvažnija uloga lidera je da održi siguran prostor u kome članovi tima mogu da rade. Da bismo se osećali ovlašćenim, treba da verujemo da se postavke cilja neće pomeriti, da nećemo biti okrivljeni. Zadatak lidera je da se bavi ovim pitanjima u hodu na pozitivan, poučan način koji pruža podršku, i koji je iznad svega pošten i transparentan – bez okrivljivanja i kritikovanja. Autentični lider mora obezbediti pouzdanu garanciju da pojedinac kao član tima neće biti okrivljen za greške i neuspehe. Umesto toga, svi članovi tima moraju želeti da preuzmu odgovornost i za uspone kao i za padove. Moraju učiti da proslavljaju uspehe i da brzo prevaziđu padove. Kultura koja se kreira je ona da treba deliti odgovornost i sigurnost da se eksperimentiše, istražuje, ostvari i uspeh i neuspeh. Rezultat će biti proboj, kreativnost i brilijantnost.

Prilika

Pored utiska ličnog i kolektivnog smisla, potreban nam je i iskren osećaj ličnih i timskih mogućnosti. Potrebno je da verujemo da će jedan od rezultata našeg rada biti i naš lični napredak i usavršavanje. Uslovi timskih mogućnosti treba da budu jasni i transparentni. Kada se ispune uslovi, obećane mogućnosti se odmah moraju dati. Uloga autentičnog lidera je da pomogne članovima tima da artikulišu mogućnosti koje su na raspolaganju svakom pojedincu i timu. Za svakog pojedinca i za svaki tim. Kada su mogućnosti objašnjene, uloga autentičnog lidera je da upućuje i pruža podršku svakom pojedincu ,članu tima na način da mogu da iskoriste većinu ponuđenih mogućnosti. Ovaj coaching može biti u svim smerovima i može biti eksplicitan ili diskretan. Ako imate šefa kome je potreban coaching da bi se olakšao napredak Vašeg tima, odgovornost autentičnog lidera je da taj coaching sprovede. Podjednako je važno sprovesti coaching i za one na istom nivou kao i za one kojima ste formalno odgovorni.

Hrabrost

Autentično liderstvo ne treba da znači usamljenost, jer sve se može zajedno kreirati i odgovornost se može podeliti. Ali, kada su vremena teška, kada stvari ne idu po planu, kada drugi kritikuju ili okrivljuju vas ili članove vašeg ima, potrebna je istinska hrabrost. U nekim periodima ćete morati da vodite sa fronta. Da budete čvrsti i spremni na teške odluke. Vaš tim treba da zna da, kada ta vremena dođu, da se mogu osloniti na to da ćete se ponašati sa integritetom, da ćete se pridržavati svojih vrednosti i filozofije liderstva. Da ćete ostati hladnokrvni i da ćete to širiti umesto panike. Jedini način da ubedite ljude da posedujete tu vrstu hrabrosti je da uvek budete tako hladnokrvni, jaki, autentični lider, posebno u drugim ,ne toliko važnim, situacijama. Pored ovoga, autentični lider će održavati visok nivo transparentnosti, relevantnosti i iskrene komunikacije u svim situacijama - posebno u onim teškim. Jedini način da budete takav autentični lider je da vežbate da to budete.

Ljubav

Šta reč kao što je „ljubav“ radi u knjizi o liderstvu? Realnost je da je ljubav zapravo kvalitet koji određuje autentičnog lidera. Ljubav je suprotnost strahu. Postoje tri različite vrste straha – koristan, ograničavajući i tuđi. Koristan strah nam pomaže da budemo obazrivi u rizičnim situacijama, druga dva nas sputavaju. Autentični lideri će uvek postupati s ljubavlju, čak i kada je situacija preteća. Odnosi u kojima postoji ljubav su jedini koji zaista funkcionišu. Razmislite o tome. Poslovni odnosi koji najbolje funkcionišu, odnosi sa klijentima koji najbolje funkcionišu, lični odnosi koji najbolje funkcionišu su oni koji se kreću od logičnog, očiglednog, transakcijskog prema nedefinisanom, brižnom, sigurnom prostoru u kome vlada ljubav.

Ljubav je jedini dugoročni motivator. Da bi ostali motivisani i posvećeni bilo čemu tokom dužeg perioda, moramo to voleti i moramo voleti rezultate koje proizvodi. Sve drugo je kompromis. Autentični lideri vole svoj posao, svoje ljude i rezultate.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista