Početna > Izdanja > Broj 125-126 > Ekskluzivno - Milenijum

Ljubiša Veljković, predsednik Izvršnog odbora Milenijum osiguranje

Konkurentsku prednost zasnivamo na kvalitetu usluge i dobrom proizvodu

Želimo da budemo osiguravač koji osigurancima može da ponudi široku paletu usluga iz segmenta neživotnih osiguranja.

1.Gospodine Veljkoviću, iza nas je još jedna poslovna godina. Da li je Milenijum osiguranje ostvarilo zacrtane planove za 2019. godinu?

S obzirom na to da smo na zalasku godine, možemo da predvidimo da će i ova poslovna godina za Milenijum osiguranje biti uspešna i da se planski ciljevi ostvaruju. Ova godina za nas je i godina u kojoj se naš prethodni rad poprilično materijalizovao i možemo da budemo zadovoljni.

2.Možete li nam reći nešto više o portfoliu osiguranja?

Struktura našeg portfelja je u konstantoj tranziciji i pojedine vrste osiguranja postaju zastupljenije. Tu pre svega mislim na imovinska osiguranja, auto kasko, osiguranja od odgovornosti prema trećim licima, asistencije i slično. Disperzija kanala prodaje, ali i razvoj proizvoda, omogućili su nam navedenu promenu i verujemo da ćemo u periodu pred nama nastaviti sa restrukturiranjem portfelja. Takođe, jako nam je važno da svaki segment proizvoda bude tehnički adekvatan i da kvalitet sprovođenja usluge budu na visokom nivou, što bi nam omogućilo i povećanje broja klijenata i pozicioniranje na tržištu. Dakle, cilj nam je da konkurentsku prednost zasnivamo na kvalitetu usluge i dobrom proizvodu.

3.Digitalizacija je izuzetno važna danas. Koriste li Vaši klijenti aplikacije za onlajn kupovinu osiguranja i koliko je to olakšalo poslovanje?

Kako da ne, mi u paleti onlajn prodaje imamo nekoliko proizvoda. Onlajn kupovina je jedan od budućih kanala prodaje i vremenom će zauzimati svoje mesto. Kada govorimo o digitalizaciji generalno, izvesno je da će naši poslovni procesi na svim mestima, u prodaji osiguranja, upravljanju štetama i tako dalje, biti poprilično olakšani i uz inicijalna ulaganja obezbediće niže operativne troškove u budućnosti.

To nije pojava koja se događa samo kod osiguravača, već u svim delatnostima.

4.Koji će biti glavni fokus kompanije u narednom periodu? Pripremate li neke novitete za korisnike?

Mi ćemo nastaviti diversifikaciju kanala prodaje i diversifikaciju strukture portfelja. Želimo da budemo osiguravač koji osigurancima može da ponudi široku paletu usluga iz segmenta neživotnih osiguranja. Fokus će biti i na razvoju kadrovskog potencijala, kao i na teritorijalnom razvoju prodajnih mesta.


Berza

investicioni fondovi

kursna lista