Početna > Izdanja > Broj 124 > Edukacija - MEF 124

Obrazovanje predstavlja esenciju napretka svake zajednice

Edukacija je srž održivog razvoja – počev od pojedinca preko njegovog doprinosa okolini do opšteg napretka javnog mnjenja. Kao generalni menadžer Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF) i kao docent, imam zadovoljstvo da se bavim obrazovanjem iz više uglova. Moja menadžerska delatnost odnosi se kako na studente, tako i na zaposlene i na zajednicu.

Kada govorimo o studentima, najvažnije je omogućiti prijatan ambijent na Fakultetu, dostupnost nastavnih sadržaja i potpunu podršku u studijama (pristupačnost školarina, konkursi za stipendije, logistika u organizaciji događaja i učestvovanju na studentskim takmičenjima itd.). Briga o zaposlenima odnosi se na saradnju s nastavnim kadrom i drugim kolegama. Smatram da je za uspešno poslovanje važna dvosmerna interna komunikacija – jedino tako možemo napredovati. Bilo da je reč o modernizaciji nastave i materijala za učenje, o novim naučnim skupovima koje treba posetiti ili o neformalnom obrazovanju pojedinaca, ukoliko zajedno osmislimo strategiju, produktivnost je veća.

Želim još nekoliko reči da kažem o internoj komunikaciji. Naravno da u svakoj organizaciji postoji hijerarhijski sistem i treba da postoji procedura zakazivanja sastanaka, naročito sa upravom. Razlog tome prevashodno je efektivnost upravljanja vremenom (time management). Neplanirani sastanci često „kradu vreme“. Ipak, nije dobro ni potpuno se pridržavati procedure i praviti veliku distancu između zaposlenih i top menadžmenta. Zaposleni su važni „deoničari“ organizacije i dobra saradnja i poverenje između zaposlenih i uprave jesu izuzetno bitni. Poznato je da u menadžmentu ljudskih resursa osim materijalne postoji i nematerijalna motivacija. Zaposleni treba da budu adekvatno plaćeni u odnosu na svoju stručnost i zalaganje, nagrađeni u skladu sa svojim rezultatima, ali pored novčanih nadoknada značajno je imati i strategiju nematerijalnog motivisanja – slobodni dani, godišnji odmori, novogodišnje proslave za decu zaposlenih, opšte razvijanje kolektivnog duha pripadnosti i razumevanja.

Takvu istu internu komunikaciju negujemo i između studenata, asistenata i profesora. Međusobno uvažavanje, predusretljivost i poštovanje dogovora jesu glavne odrednice našeg fakulteta. Studenti izuzetno cene takav pristup i efektivna komunikacija rezultira njihovom produktivnošću i motivacijom za učenje. Takođe, značajno mesto u našoj organizaciji ima i Studentski parlament. Nismo želeli da konstituišemo takav sektor pro forma, već da stvorimo istinsku studentsku grupu koja može da organizuje različite sadržaje koje studenti žele i bude spona između sektora. Ponosni smo na rezultate – do sada su uspešno realizovali nekoliko humanitarnih događaja, studentsku konferenciju Wave Your Skills, sportske turnire i mnoge druge aktivnosti.

Posebnu radost svih nas na MEF fakultetu predstavlja organizacija edukativno-zabavnih radionica za srednjoškolce. Na tim događajima s mladima razmenjujemo iskustva, učimo ih savremenim veštinama i pružamo mogućnost da nauče nešto novo van standardnog školskog programa. To je ujedno i put koji sledimo na MEF fakultetu, no prednost privatne visokoobrazovne ustanove je u tome što su sve te potrebne promene dinamičnije, a zahteve privrednih tokova je lakše implementirati u nastavni proces. Radionice o kojima govorim srednjoškolcima omogućavaju sagledavanje pomenutog. Na veliko zadovoljstvo svih nas na MEF fakultetu, priličan broj srednjoškolaca postanu naši studenti jer prepoznaju spektar mogućnosti koje nudimo.

Pomenuo sam na početku svoju dvostruku delatnost – i kao generalni menadžer i kao docent, odnosno, nastavnik. Draž tog poziva jeste deljenje znanja i aktivno učestvovanje u napretku mladih ljudi i građenju njihovih karijera. Celokupno sazrevanje mladih ličnosti i budućih profesionalaca odvija se u prijateljskoj atmosferi tokom časova predavanja i vežbi, kao i tokom vannastavnih aktivnosti. Najlepše osećanje je kada vidite da ste nekome pomogli da savlada materiju, nauči nešto novo, isto to primeni, a kasnije na osnovu tog znanja zarađuje.

Centar za karijerno vođenje MEF fakulteta ima veliki doprinos uspešnim karijerama naših studenata. Obuke, gostujuća predavanja i radionice samo su neke od metoda kojima kreiramo buduće profesionalce.

Stvarajući vrhunske profesionalce i svestrane ličnosti obogaćujemo društvo i stvaramo potencijal za razvoj čitave zajednice. Saradnja između privrednih i akademskih institucija, ali i povezivanje s drugim visokoobrazovnim institucijama u regionu i širom sveta, neophodna je kako bismo napredovali i na svetskom nivou. Tokom prethodnih godina, MEF fakultet ostvario je saradnju s moskovskim univerzitetom Ranepa, kao i s nekoliko univerziteta u susednim zemljama. Pored mobilnosti studenata i profesora, ove saradnje iznedrile su i zajedničke projekte.

MEF fakultet aktivno učestvuje na konferencijama i društvenim skupovima o održivom razvoju i aktuelizaciji svesti javnog mnjenja o ekološkom ponašanju. Nastavnici i studenti konstantno se usavršavaju u tom pogledu, ali to svoje znanje čine još korisnijim deleći ga i sa srednjoškolcima putem kreativnih radionica. Fakultet i treba da obrazuje studente ne samo u stručnom već i u civilizacijskom usavršavanju. Elementarna edukacija upravo jeste svest o značaju zaštite životne sredine i načina na koji se ona primenjuje.

Interesantno je da je ova tema „poslovanje sa svrhom“ izuzetno inspirativna, kompleksna i široka. Kao što sam nabrojao razne aktivnosti – od načina realizovanja studijskih programa, preko radionica sa srednjoškolcima do ekologije – tako i smatram da visokoobrazovne institucije, koje kreiraju akademske ličnosti i elitu društva treba da se bave svim navedenim temama. Emancipovan i obrazovan pojedinac nije samo vrstan stručnjak, već je i edukovan građanin, lojalan kolega, dobar prijatelj i član porodice. Celo naše društvo treba zajedno da radi na utemeljenju pomenutih vrednosti. Nužno je da svima nama koji smo u prosvetnoj delatnosti takvo postupanje bude među prioritetima.

doc. dr Pavle Brzaković

Generalni menadžer

MEF fakultet

www.mef.edu.rs

Berza

investicioni fondovi

kursna lista