Početna > Izdanja > Broj 121 > Ekskluzivno - Serbia organic

Organska proizvodnja je kombinacija tradicije, inovacija i nauke

Jedan od ciljeva udruženja Serbia Organika je da organski proizvodi na domaćem tržištu budu dostupni širokom krugu potrošača

1.Šta je organska proizvodnja i koji su njeni osnovni potencijali?

OP je celovit sistem upravljanja poljoprivrednom proizvodnjom koji čuva i unapređuje zdravlje zemljišta, ekosisteme, dobrobit životinja i ljudi. Oslanja se prvenstveno na ekološke, odnosno prirodne procese i materije, biološku raznovrsnost i cikluse prilagođene lokalnim uslovima, umesto upotrebe veštačkih sredstava i tehnologija koje mogu imati nepovoljne efekte, a što je uobičajena praksa kod konvencionalne poljoprivrede. Organska proizvodnja je kombinacija tradicije, inovacija i nauke od koje ima koristi zajednička životna sredina, što je i njen najveći potencijal. Pored toga, njeni potencijali su i doprinos održivom razvoju i zelenoj ekonomiji, jer osim što čuva i unapređuje životnu sredinu, ona razvija ruralne sredine i utiče na smanjivanje migracija stanovništva iz seoskih sredina, a samim tim i na sprečavanje degradacije poljoprivrednog zemljišta usled njegovog nekorišćenja i pretvaranja u utrine.

Organska poljoprivreda se zasniva na principima zdravlja (zemljišta, biljaka, ljudi, životinja i planete u celini), ekologije (živi ekosistemi i ciklusi), pravednosti (pošteni odnosi prema opštem okruženju, prirodi i životu) i negovanja i starenja (oprezno i odgovorno upravljanje poljoprivredom da bi se očuvalo zdravlje i blagostanje sadašnjih i budućih generacija i ekosistema).

2.Koji je bio glavni motiv za osnivanje Vašeg Nacionalnog udruženja Serbia Organika?

Glavnimotiv je bio razvoj sektora organske proizvodnje u svim aspektima, kao i objedinjavanje svih učesnika pod jedan krov. Takođe, osnovani smo sa misijom da doprinesemo očuvanju prirodnih resursa na teritoriji naše države kao i da organsku proizvodnju učinimo pouzdanom i konkurentnom na domaćem i međunarodnom tržištu, a da se srpski organski proizvodi pozicioniraju na međunarodnom tržištu.

3.Ove godine beležite deceniju postojanja. Kako ocenjujete razvoj sektora organske proizvodnje u Srbiji tokom godina?

Razvoj sektora za ovih deset godina je vidljiv po svim važnim parametrima, a to su porast broja proizvođača, porast površina uključenih u ovu proizvodnju, razvoj domaćeg tržišta i javne svesti i informisanja o organskoj proizvodnji.

4.Koliko su, prema Vašem mišljenju, potrošači u Srbiji spremni da kupuju organsko i da li postoji dovoljna svest o značaju organske hrane?

Svest potrošača još uvek nije na zavidnom nivou, ali sve veći broj građana postaje svestan značaja zdrave ishrane u prevenciji bolesti i ne želi da jede nekontrolisane namirnice niti namirnice sa ostacima raznih agrohemikalija. Ipak, većina potrošača još nema takve informacije, mnogi misle da je organska hrana stvar pomodarstva. Veoma je niska i javna svest o pozitivnom uticaju organske poljoprivrede na očuvanje i unapređenje prirodnih resursa i celokupne životne sredine.

Jedan od ciljeva udruženja Serbia Organika je da organski proizvodi na domaćem tržištu budu dostupni širokom krugu potrošača, što na žalost za sada još uvek nije slučaj zbog slabe kupovne moći naših potrošača, tako da su glavne grupe potrošača građani sa većom kupovnom moći, porodice sa decom i bolesnici i rekonvalescenti .

MSc Ivana Simić, generalni sekretar

Berza

investicioni fondovi

kursna lista