Početna > Izdanja > Broj 119 > Edukacija - MEF 119

Goran Jocić, mast. inž. inf. tehnol. Rukovodilac Razvojnog centra MEF fakulteta

Sigurna budućnost uz pomoć sistema za učenje na daljinu Distance Learning System - DLS

Obrazovni sistem danas predstavlja okosnicu svakog napretka u društvu. S tim na umu, možemo zaključiti da je fakultetska diploma danas neophodna za svaki progres bilo u karijeri ili u životnim okolnostima. Velikoj grupi ljudi se nekada ne ostvari prilika da sve završe u zacrtanom roku. Stoga te ciljeve ispunjavaju posle neke višegodišnje pauze ili na neki drugi način kroz druge kanale. Činjenica je da je fakultet, kao institucija, mesto koje nikada ne zastareva i uvek je tu da pruži podršku i priliku svima koji imaju ambicije da svoje ciljeve ostvare.

Fakultetska diploma je danas neophodna poput srednjoškolske diplome u prošlim decenijama. Ono što kao mladi ljudi ne uspemo da ostvarimo iz mnogobrojnih razloga danas predstavlja potrebu kako bismo dalje unapredili put svoje karijere ili prosto zadovoljili svoje potrebe za usavršavanjem na ličnom nivou. Štaviše, svakako da određene godišnje pauze sa sobom nose određene terete i obaveze, ali i visoku dozu životnog iskustva i mudrosti koje omladina nije bila u mogućnosti da stekne, te nam na takav način taj status daje određene prednosti. S godinama svet postaje jednostavniji, a poslovi i obaveze jasnije i neophodnije, pogotovo ako vidimo i tu drugu stranu medalje gde se nalaze izgrađene porodice, prijatelji, poslovni saradnici i kolege, svi sastojci ozbiljnog i zrelog čoveka. Lična satisfakcija i usavršavanje svog akademskog portfolija nikad nije bilo važnije nego danas.

Poslednjih godina pokazalo se da fakultetsko obrazovanje nije rezervisano samo za mlade ljude kojima karijera tek predstoji. Sistem beleži ogroman porast starijih studenata koji su već otpočeli svoje karijere, ili su na nekim pozicijama, a nedostaje im fakultetska diploma. Zahvaljujući takvom stepenu obrazovanja, zaposleni ljudi napreduju u svojim karijerama, a drugim ljudima se pruža vlastita satisfakcija u postizanju ličnog napretka. Postoje brojne prednosti studiranja u zrelijim godinama poput sređenije finansijske situacije, jasno definisanih ciljeva i motivacije koja je nepoljuljana, ali naravno i mane u samoj odluci na takav korak. Kada posmatramo širu sliku, DLS (Distance Learning System – učenje na daljinu) nudi priliku za sve studente, mlade i starije, ali u ovom slučaju zrelija populacija se odlučuje na DLS studije iz mnogobrojnih razloga. Ljudi su nesigurni da li to mogu, nekad su i forsirani od strane menadžmenta radi unapređenja na svom poslu, imaju predrasude, nisu upoznati sa sve naprednijim tehnologijama sa kojima non-stop moraju da budu u toku, itd.

Vreme je najveći resurs koji posedujemo. Neprocenjivo je, i kao takvo koristimo ga u prioritetne svrhe. Ovakva politika posebno važi za zaposlene ljude koji rade veći deo dana i imaju mali vremenski okvir koji mogu da izdvoje za druge aktivnosti poput obrazovanja. Takav sistem za njih mora da bude efikasan, praktično primenljiv, lako razumljiv i sa konkretnim rezultatom u realnom vremenu. Niko ne želi da gubi vreme na stvari i ljude koje ne smatra korisnim za neku sferu svog života. Bilo da su u pitanju mladi ljudi ili zrelija populacija, svi imaju isti cilj – lično zadovoljenje i prolazak zacrtanom putanjom kojom su krenuli, te je vreme kao faktor jedno od najbitnijih aspekata ovog sistema. Prilika koju savremeni obrazovni sistemi pružaju jeste da se sistem prilagodi nama, a ne mi sistemu i to predstavlja jedno od najvećih trendova današnjice.

Davno su prošli dani kada smo morali da ugrejemo sedište na neudobnoj drvenoj stolici u maloj prostoriji bez pauza i pomoći tehnologija kako bismo naučili određene lekcije i položili ispite. S pojavom urbanih informaciono-komunikacionih tehnologija dolazi i određeni komfor u obrazovanju i u generalizaciji procesa sticanja znanja. Kroz korišćenje alata i tehnika tehnologija, dostupnih materijala na internetu, kao i pogodnosti koje novi obrazovni sistemi pružaju, studentima je omogućeno korišćenje i laka primena predavanja, vežbi i testova. MEF se izuzetno ponosi sistemom učenja na daljinu koji svojim korisnicima omogućava sticanje diplome bez obzira na lokaciju, vreme ili raspored dnevnih obaveza. Mogućnost koju MEF pruža svakom studentu se ogleda u činjenici da je naš DLS program predviđen za sve korisnike koji ne žele da njihova buduća karijera ili trenutno zaposlenje bude u inferiornom položaju zbog stanja njihovog akademskog dostignuća. MEF nudi sistematizovan pristup i podršku svim studentima koji prepoznaju potrebu za usavršavanjem, i to na način koji im omogućava slobodno vreme i pun pristup svim materijalima koji im pomažu u dobijanju diplome, a samim tim i poboljšanju životnih uslova.

Učenje na daljinu nekada je bio misaoni koncept za našu državu. Sada je situacija krajnje drugačija. Ovakvim sistemom studiranja naši korisnici imaju najbolje pogodnosti koje moderan student može da koristi. To se pre svega ogleda u slobodnoj organizaciji vremena, dostupnosti svih materijala za učenje, neometanoj komunikaciji s profesorima po principu konstantne dostupnosti za konsultacije ili savete, te u slobodnom odabiru mesta na kom studenti polažu svoje predispitne obaveze. Sve nabrojane pogodnosti za rezultat imaju uspeh i zadovoljstvo naših studenata, kao i sticanje željenog nivoa studiranja i fakultetske diplome.

Za studiranje, kao što sam već napomenuo, nikada nije kasno. Svaka životna obaveza poput karijere, porodice, drugih aktivnosti koje nam zaokupljuju svakodnevnicu nisu izgovor za nemogućnost konstantnog unapređivanja. MEF moodle sistem nudi niz mogućnosti koje tradicionalno studiranje nema u svom sastavu. Dostupnost nastavnog materijala, održavanje video-konferencija, ćaskanje sa drugim studentima, predispitne obaveze poput kolokvijuma i eseja ili seminarskih radova na mreži bez ograničavanja vremena i prostora predstavljaju jedno od najvećih blaga koje MEF može da ponudi našim studentima koji ne moraju da žrtvuju neku sferu svog života, poput obrazovanja i diplome, zbog drugih životnih okolnosti. Naši predavači su sposobni ljudi koji prenose svoje znanje i iskustva iz strukovnih oblasti koje predaju, te na takav način spremaju naše studente za buduće poduhvate. Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije se svakodnevno trudi da putem projektnih inovacija i kreativnih ideja što više približi naše studente realnoj slici života, ali i da ih spremi da budu visoko rangirani stručnjaci na tržištu rada.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista