Početna > Izdanja > Broj 118 > Ekskluzivno - Intervju Jamshid Alamuti IZAZOV

Kreativnost će se u budućnosti koristiti za rešavanje problema, a ne za prodaju robe!

Jamshid Alamuti, CEO i suosnivač Pi School iz Italije, glavni je govornik ovogodišnjeg, petog po redu regionalnog foruma komunikacionih lidera IZAZOV 2019, koji će biti održan 25. i 26. marta u hotelu Hyatt Regency u Beogradu. On će na forumu govoriti na temu „Creativity driven Transformation“, odnosno o novom procesu kreativnosti i na koji način se on može koristiti u rešavanju stvarnih problema i transformaciji biznisa. Tim povodom razgovarali smo sa njim o tome kako izgleda kreativna organizacija budućnosti, na koji način se organizacije opredeljuju za najadekvatniji poslovni model i postoji li neka vrsta nepovezanosti između kreativnih talenata i tradicionalnih radnih modela.

Po Vašem mišljenju, kako izgleda kreativna organizacija budućnosti?

Sa stanovišta strukture, to je decentralizovana organizacija, agilni kolektiv sa specifičnim fokusom. Zapravo, to je više malih kreativnih organizacija, ali svaka ima jaku tačku fokusiranja na jednu temu. To je nešto što će biti mnogo korisnije i praktičnije u procesu razvoja proizvoda i usluga klijenata.

Kako agencije i kompanije mogu koristiti kreativnost da transformišu svoje poslovanje?

Kreativnost se oduvek koristila u procesu transformacije biznisa, to nije ništa novo. Pitanja na koja će agencije i kompanije morati zajedno da pronađu odgovore jesu na koji način iskoristiti kreativnost kako bi ostvarili stvaran uticaj i rešili probleme svojih brendova, proizvoda i usluga. Kreativnost će se u budućnosti sve više koristiti za rešavanje problema, a ne za prodaju robe.

Da li jedan poslovni model „radi“ za sve agencije? Zašto?

Apsolutno ne. Agilne agencije budućnosti fokusiraće se na rešavanje različitih problema na osnovu njihovog specifičnog znanja i talenta. Svaki koncept rešenja će imati drugačiji obrazac, različit tip klijenta, različit tip potrošača ili ciljnu grupu i shodno tome zahteva drugačiji poslovni model. Ulazimo u eru onoga što nazivam „kolektivni individualizam“, sve će biti prilagođeno tako da ćemo imati poslovni model za svaku specifičnu uslugu.

Prema Vašem mišljenju, postoji li neka vrsta nepovezanosti između kreativnih talenata i tradicionalnih radnih modela? Kakve organizacije talenti danas preferiraju?

Apsolutno! Jaz između kreativnih talenata i tradicionalnih radnih modela je ogroman. Ključna prepreka je što današnje tradicionalne agencije i kompanije još uvek prate stari način zapošljavanja, intervjuisanja i time podržavaju tradicionalni koncept školstva i diploma. U isto vreme, organizacije i dalje pokušavaju prodati istu staru sliku, a mladi talenti slede isti obrazac bez preispitivanja, i tek nakon što uđu u korporativni svet shvate da je sistem loš i nefunkcionalan. Talentima današnjice i sutrašnjice potrebno je vlasništvo nad vizijom, potrebna im je fleksibilnost, oni moraju da veruju i vide svrhu organizacije.

Šta će biti najveći izazov za kreativnu industriju 2019. godine?

Bliža integracija tehnologije, prilagođavanje potrebama budućih generacija i njihovim životnim navikama, uspostavljanje novog razumevanja za kreativni proces u cilju rešavanja društvenih i korporativnih izazova.

Zašto su transparentnost i odgovornost u industriji toliko važni za sve nas?

Transparentnost, odgovornost, održivost i svesnost uvek su bili važni. Ovo se nije promenilo ni u jednom trenutku. Zato pitanje nije zašto je važno, pitanje je šta učiniti tako da organizacije shvate ozbiljnost integracije ovih reči u svoju kulturu i kako je pretvaraju u strategiju koja može delovati. One organizacije koje to ne učine, gube talente, gube potrošače i shodno tome gube svoje investitore.


Berza

investicioni fondovi

kursna lista