Početna > Izdanja > Broj 117 > Edukacija - MEF 117

prof. dr Srđan Novaković prodekan za nastavu na MEF fakultetu

Omiljena rečenica profesora na MEF-u je: „Mi smo tu zbog vas“.

Profesorima je obrazovanje studenata na prvom mestu, i odgovorni su za dostizanje najviših mogućih standarda u radu i ponašanju. Profesori drže do svog integriteta, odlično poznaju nastavni predmet, osavremenjuju znanja i veštine, samokritični su, grade pozitivne profesionalne odnose i sarađuju sa kolegama i menadžmentom fakulteta u najboljem interesu studenata. Od profesora se očekuje i da uvek održavaju visoke standarde ličnog i profesionalnog ponašanja. A sve to spada u komuniciranje.

Na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije profesori zato vode računa i o duhu i o ponašanju. Takođe održavaju visoke standarde kvaliteta služeći kao primer. Naravno, svim profesorima na MEF-u obrazovanje studenata je na prvom mestu.

U duhu nove komunikacije sa studentima, na MEF-u smo odavno prevazišli klasična predavanja na kojima profesor govori ex catedra, a studenti slušaju. Metod interaktivne nastave koji smo uveli učinio je proces učenja aktivnijim i kreativnijim. Savremeno obrazovanje je razmena znanja. Na MEF-u to i činimo. Bogato pedagoško iskustvo nastavnog kadra pruža studentima nove generacije mogućnost da na prihvatljiv način prima znanje. Iskustvom stečenim radom u renomiranim institucijama, profesori tako ukazuju studentima na važnost sagledavanja konkretnih praktičnih zadataka i problema u celini, i načina njihovog rešavanja.

Opredeljujući se za moderan pristup nastavi i sistemu obrazovanja, MEF je prirodno prepoznao i elektronsku pismenost kao jednu od najneophodnijih kompetencija 21. veka. Elektronsko učenje posredstvom interneta (online učenje) pruža studentima mnogo mogućnosti za kontinuirano sticanje, širenje i razvoj znanja i veština. Takođe, u savremenom svetu koji se stalno menja, neophodno je usvajati ne samo teorijska znanja, već i njihovu primenu u praksi, pogotovo u ovom našem vremenu vrtoglavog razvoja digitalnih tehnologija. Sve to nas je motivisalo da nastavu prilagodimo potrebama savremenog učenja. Na taj način obrazovani, sa diplomom MEF-a, naši studenti mogu naći zaposlenje u zemlji i inostranstvu, kao odlični menadžeri, vrhunski ekonomisti i vrsni informatičari.

Još jedan stav profesora i nastavnika na MEF-u deo je naše devize: fakultet za 21. vek. Mi sa našim studentima zaista komuniciramo. Fakultet omogućava kontinuiran rad sa profesorima tokom cele školske godine. Tokom predavanja i vežbi, studenti od profesora dobijaju konkretne zadatke i rešavaju moguće probleme i pitanja, teme za seminarske radove koje prezentuju na času i komentarišu sa kolegama, vežbe sa temama koje izaberu i koje su aktuelne. Nastava se odvija u malim grupama, kako bi profesor mogao dobro da se upozna sa svakim od studenata, da se posveti svakome od njih, otkrije i usmeri njihove talente, i pomogne u savladavanju eventualnih poteškoća u procesu učenja. Zato je dostupnost profesora u svakom momentu nešto čime se ponosimo, po čemu se studiranje na MEF-u prepoznaje i izdvaja kao sasvim drugačije iskustvo.

Nikad se ne mirimo sa idejom da je nemoguće preneti drugima sva znanja i veštine. Moguće je. Studenti ne treba da dozvole da se njihovo studiranje završi, a da im profesor nije preneo sve što on zna i ume. Da bismo to postigli, uveli smo princip potpune dostupnosti profesora studentima. Zato je omiljena rečenica profesora na MEF-u: „Mi smo tu zbog vas“.

Osim kontakta koji se uspostavlja na samim predavanjima, vežbama i konsultacijama, profesori su tu za studente u svakom trenutku, za sve njihove dileme, nedoumice i sve vrste pomoći i van vremena nastave i to uz pomoć modernih tehnologija. Osim što se mogu obratiti mejlom na koji se odmah i odgovara, na raspolaganju im je i online platforma MEF moodle, koja 24h dnevno omogućava i drugi vid komunikacije – chat, neposrednu komunikaciju sa profesorima. Kao još jedna prednost studiranja na MEF-u, chat konsultacije sa profesorima jesu dodatni kanal komunikacije u realnom vremenu i mogućnost za postavljanje pitanja profesorima, ali i dobijanje brzih odgovora. Mladim ljudima to pruža i te kako važnu neposrednu pomoć pri razumevanju i savladavanju zadataka.

Zato, kada govorimo o komunikaciji u današnje vreme, volim da naglasim ovaj dobar primer i standard koji smo uspostavili u našoj akademskoj praksi. Uspešna i kontinuirana interakcija između profesora i studenata temelj je uspešnog i efikasnog učenja. Profesori MEF-a su na raspolaganju studentima za sva pitanja kako uživo, posle predavanja ili na konsultacijama, tako i elektronskim putem. A to čini da se mladi ljudi koji su nam poklonili poverenje svog obrazovanja osećaju sigurno i spokojno u pogledu svojih rezultata.

Studenti su došli ovde da uče i steknu znanja koja će im omogućiti da se uspešno bave menadžmentom, ekonomijom, finansijama i informacionim tehnologijama, i da sutra rade svoj posao iz snova. Profesori su tu da im to omoguće i da ih nauče svemu što znaju i svemu što njih interesuje. Svi studenti MEF-a imaju mogućnost da se aktivno uključe u predavanja, projekte, seminare, konferencije i tako steknu iskustvo koje će im biti od velike koristi na budućim radnim mestima.

Često se zaboravi, međutim, da su profesori tu zbog studenata, a ne studenti zbog profesora. Mi podsećamo da je tako, a naši profesori to i potvrđuju. Svi oni su se na mnogo načina i mnogo puta dokazali, svako u svojoj oblasti, i pokazali su da zaista imaju čemu da nauče studente koji se kod nas školuju. Njihovi uspesi i znanja garancija su kvaliteta studija i svetle budućnosti u karijeri.

Važno je misliti na sve potrebe studenata. Tako je na MEF-u i sva literatura u štampanoj i elektronskoj formi studentima uvek na raspolaganju. Savremeno opremljene biblioteka i čitaonica mogu se koristiti tokom dana, a studenti koji to žele, mogu svu literaturu, osnovnu i dodatnu, preuzeti ili dobiti na svoju mail adresu u elektronskom obliku kad god im zatreba, i to za sve stepene studija svih studijskih programa. Pored literature iz naučnih oblasti koje se izučavaju na našem fakultetu, a koju studenti koriste za izradu seminarskih, završnih, i master radova i doktorskih disertacija, u biblioteci se mogu naći i knjige iz različitih sfera nauke poput psihologije, filozofije, istorije i književnosti, koje pružaju mogućnost studentima da prošire svoja znanja. U čitaonici pored MEF kluba smeštene su knjige za odmor i razonodu: beletristika, popularna psihologija, dela naših i inostranih klasika. I pored toga, fakultet obogaćuje i širi bibliotečki fond savremenom literaturom i novim izdanjima u cilju unapređenja kvaliteta nastavnog i naučno-istraživačkog procesa. Tako je MEF biblioteka pristupila sistemu COBISS koji pruža studentima široku mogućnost pretraživanja svih vrsta naučnih radova i publikacija.

Na MEF-u zastupamo stanovište koje ulivamo i svojim studentima: znanje je investicija i ulaganje. I to jeste najsigurnija osnova za uspešnu karijeru i perspektivnu budućnost mladog čoveka.


Berza

investicioni fondovi

kursna lista