Početna > Izdanja > Broj 117 > Ekskluzivno - Hart 117

Lead.art 2019 – master klas za građenje kulture optimalne motivacije u organizacijama

H.art i Blanchard Srbija vam u 2019. godini donose nove svetske trendove u liderstvu. Pozivamo vas na master klas rezervisan za top i HR menadžere, koji će voditi Suzan Fauler (Susan Fowler), ekspert iz oblasti motivacije i samorukovođenja, 31. maja 2019. godine.

Ko je Suzan Fauler?

Suzan Fauler je profesorka na Univerzitetu u San Dijegu i senior konsultantkinja u okviru „Ken Blanchard Companies“ iz Amerike. Njena dva posebna polja ekspertize jesu motivacija i samorukovođenje. Kroz svoje pisanje, govore, konsultantski rad, trening i koučing, Suzan je posvećena obezbeđivanju smernica, modela i akcionih koraka za lidere širom sveta, kako bi ih podržala u kreiranju radnog okruženja u kojem će ljudi biti maksimalno posvećeni i dugoročno zadovoljni i produktivni. Desetine hiljada ljudi širom sveta učili su iz njenih ideja kroz Blanchard programe kao što su „Optimalna motivacija“ i „Samorukovođenje“.

Pored ovoga, Suzan je autor brojnih članaka, istraživanja i knjiga, uključujući bestselere „Samorukovođenje“ („Self leadership“) i „Menadžer za jedan minut“ („One minute manager“) zajedno sa Kenom Blančardom. U svom bestseleru ona objašnjava „ZAŠTO MOTIVISANJE LJUDI NEMA EFEKTA… A ŠTA IMA“ („Why motivating people doesn’t work… and what does“), predstavljajući osnovne koncepte modela optimalne motivacije.

Šta je model optimalne motivacije?

Ključ angažovanosti i posvećenosti poslu jeste kvalitet motivacije. Blanchard istraživanja su pokazala da nasuprot „suboptimalnoj“ motivaciji, koja dovodi do neangažovanosti, optimalna motivacija stvara strast prema poslu i radni entuzijazam. Optimalno motivisani zaposleni su 30% produktivniji, 3 puta zadovoljniji poslom, 3 puta kreativniji i 10 puta više angažovani. Takvi zaposleni zaista žele da daju sve od sebe, budu visoko produktivni, zadrže se u timu, pozitivno govore o kompaniji i budu primer na koji svako može da se ugleda.

Model optimalne motivacije nam govori o tome na koji način tri psihološke potrebe (ohrabrivanje autonomije, produbljivanje povezanosti i razvijanje kompetentnosti) utiču na dobro stanje i nivo energije zaposlenih.

Šta znači samorukovođenje (self-leadership)?

Nije neophodno posebno isticati da je za uspeh svake kompanije od izuzetne važnosti da zaposleni budu osnaženi, proaktivni i posvećeni postizanju rezultata. Blanchard program „Samorukovođenje“ uči pojedince na svim nivoima u organizaciji kako da postanu osnaženi lideri koji su ovladali veštinom samorukovođenja i koji prihvataju odgovornost i preuzimaju inicijativu za sopstveni uspeh.

Ovaj program, izgrađen na najrasprostranjenijem modelu rukovođenja u svetu – Situaciono rukovođenje II – integriše najnovija istraživanja o proaktivnim veštinama neophodnim svakom pojedincu kako bi ostvario najviši nivo produktivnosti.

Model „Samorukovođenje“ daje smernice vašim zaposlenima kako da steknu veštine i način razmišljanja koji će im omogućiti da postanu proaktivni samoinicijatori koji traže smernice i podršku kada su im potrebni, pitaju za povratne informacije i zastupaju svoje ideje i gledište.

Zašto dovodimo Suzan u Beograd?

Prošle godine na našoj konferenciji o rukovođenju Lead.art 2018, Suzan Fauler je preko video uključenja vodila sesiju o optimalnoj motivaciji, koja je bila jedna od najbolje ocenjenih od strane učesnika konferencije. Tada smo obećali da ćemo organizovati i Lead.art 2019. i ove godine to činimo u formi jednodnevnog master klasa za građenje kulture rukovođenja, ovog puta sa fokusom na građenju kulture optimalne motivacije.

Suzan će 31. maja 2019. godine u Beogradu voditi ovaj ekskluzivni master klas. Tom prilikom će HR i top menadžeri iz regiona dobiti okvire, modele i pomoć da formulišu akcione korake za izgradnju optimalno motivišuće kulture u svojim organizacijama. Suzan će edukovati učesnike radionice o najboljim praksama iz oblasti motivacije, koje se baziraju na čvrstim naučnim osnovama a predstaviće ih kroz priče, studije slučaja i životne primere uz zadatke za provežbavanje i radioničarske delove. Glavni cilj radionice je da učesnici u svojim kompanijama kreiraju uslove za razvoj takve kulture u kojoj će zaposleni sami upravljati svojim rezultatima i motivacijom.

Kako da se prijavite?

Pronađite link ka prijavnom formularu na sajtu: www.leadart.hart.rs

Za više informacija kontaktirajte nas na: leadart@hart.rs ili 065/2107-502

Piše: Milica Mančić, HR saradnik, H.art i Blanchard Srbija


Berza

investicioni fondovi

kursna lista