Početna > Izdanja > Broj 114 > Edukacija - Dragiša Ristovski

Koliko ljudi zna za lidera i koliko ga uvažavaju, toliki je i njegov uticaj

„Kap meda će privući više muva nego litar smole“

Liderska moć proizilazi iz jednostavne činjenice – koliko ljudi zna za njega, a još važnije, koliko ga ljudi uvažava i ceni, odnosno koliko mu ljudi veruje, tolika je njegova moć.

Lični kontakti i sposobnost lakog povezivanja sa drugim ljudima mogu drastično da povećaju uticaj lidera i njegov krug delovanja. Zapravo, njegov krug delovanja jeste prečnik njegovog uticaja! Sama ideja povezivanja je vrlo korisna jer je lakše uticati na ljude koje znamo ili koji znaju za nas, i što je još važnije, koji nas uvažavaju! Međutim, još važnije je da tu moć uticaja koju imamo ne zloupotrebimo manipulišući ljudima. Novi koncept liderstva pravi jasnu razliku u odnosu na sve vidove liderstva koji su to samo naizgled, tako što je njegov temelj dobra namera i rezultati koji se postižu za opšte društveno dobro.

Ovaj princip govori o tome da je neophodno da lider pokaže proaktivnost u najvećoj mogućoj meri, da bude što više otvoren za nove kontakte, nova poznanstva, nove prijatelje, nove ideje i nove izazove! A novi kontakti su svuda gde su kvalitetni ljudi: konferencije, kvalitetne sajamske manifestacije, kulturni događaji, rotari klubovi, poslovni klubovi...

Novi strateški pristup lidera koji vrši uticaj i pokušava da pridobije sve više pristalica svoje ideje možemo predstaviti slikovito kroz četiri koraka koja sam već pominjao u 9. principu:

Korak 1 – Pridobijanje što više simpatizera. Biti simpatizer znači primetiti i prepoznati liderovu ideju kao nešto što je zanimljivo i dobro. Međutim, imajmo u vidu da ljudi simpatišu stvari koje nisu previše agresivne, već ozbiljno deluju iz drugog ugla.

Korak 2 – Animiranje simpatizera da postanu korisnici, konzumenti ili pristalice onoga što lider zastupa. Kada neko gaji simpatije ka nečemu, on se pre ili kasnije zainteresuje i poželi da „proba“ da sazna više o tome.

Korak 3 – Pretvaranje korisnika i pristalica u sledbenike. Sledbenici su oni ljudi koji u više navrata podržavaju ideju i polako se poistovećuju sa njom. Sledbenici su samo oni ljudi koji nikada nisu doživeli razočarenje i obmanu od strane lidera, odnosno, nije se desilo da se jedno pričalo, a drugo radilo.

Korak 4 – Transformacija sledbenika i korisnika u vernike. To je najuzvišeniji vid uticaja, kada se sledbenici potpuno identifikuju sa idejom i vizijom, aktivno rade na njenom promovisanju i afirmaciji, doživljavaju je kao svoju i gotovo istim žarom se zalažu za nju kao i sam lider.

Međutim, izuzetno je važno da lider ne posveti većinu svog vremena ličnom marketingu i afirmaciji sebe koristeći internet, društvene mreže i žive kontakte, a da mu namere nisu dobre i da je njegova priča bez suštine, zasnovana samo na formi.

Mnogi ljudi koji danas žele sebe da predstave kao lidere u određenim oblastima su, po mom viđenju, previše usmereni na formu i na kreiranje ličnog marketinga. Naravno da forma ima svoju važnost, samo ništa ne može da zameni suštinu. Nije poenta da se neko nameće kako bi ga drugi primetili i registrovali kao lidera. Ako se previše trudimo da nas ljudi zapaze i ako preteramo sa učestalim kontaktima, vrlo brzo naš krug uticaja opada, a čak u očima mnogih odgovornih i ozbiljnih ljudi delujemo kao šarlatani. Takođe treba istaći da se mnogo govori o ličnom brendu, što dovodi do toga da se ljudi „brendiraju“ a da i ne znaju šta predstavljaju. Brend nije priča o čoveku i proizvodu, brend je suština čoveka ili proizvoda koji izaziva pozitivne emocije kod ljudi.

Po mom dubokom uverenju, jedini pristup koji je održiv i koji liderski uticaj diže na viši nivo jeste onaj gde lider pozitivno utiče, a ne iritira okolinu.

Nažalost, danas smo svedoci agresivnog pristupa gde ljudi aktivnim marketingom žele da preko noći budu prepoznati kao lideri u nečemu.

Imajmo u vidu da je pravog lidera teško otkriti, ali ga je istovremeno još teže sakriti!

Liderstvo je uvek suština a ne forma, ono je u čoveku, a ne u reklami. Ono je deo njegovog karaktera, energije, čvrste volje, potencijala, odgovornosti, pozitivne ambicije, sposobnosti, hrabrosti i odlučnosti da uprkos izazovima stremi ka ideji koja donosi opštu korist i dobrobit zajednici.

A zašto je važno da lider ima dobre kontakte i javnu prisutnost? Zato što postoji mogućnost da i odlična ideja ne bude dobro prihvaćena od strane javnog mnjenja, ako nema ko da je zastupa. Međutim, treba dodati još i to da će ideja koja i nije najbolja biti lakše prihvaćena ako je prezentuje dobar govornik. Zato je od izuzetnog značaja da pravi lider konstantno razvija svoje govorničke veštine.

U prilog značaja razvijanja društvenih kontakata i građenja mržnje govori sledeće istraživanje koje je otkrilo da su ljudi koji nemaju razvijene društvene veze skoro tri puta više izloženi riziku da će se razboleti u poređenju sa ljudima koji imaju razvijene društvene veze. Evo još jedne zanimljive preporuke: kad god upoznate novu osobu za koju smatrate da zavređuje da bude deo vaše mreže, koristite vrlo jednostavan a istovremeno vrlo moćan pristup – usmerite svoje srce ka njenom, ima nečeg čarobnog u tome!

Kao što je rekao Abraham Linkoln: „Ako želiš da pridobiješ nekog čoveka za svoju stvar, prvo ga uveri da si njegov istinski prijatelj“.

Poziv na akciju

Dakle, konstatovali smo da krug delovanja lidera jeste prečnik njegovog uticaja. Zastanimo na trenutak i razmislimo koga mi sve znamo, ko zna nas, na koji način i kojim kanalima saopštavamo informacije ljudima oko sebe. A onda donesimo odluku da više vremena investiramo u kreiranje kvalitetnih mreža kontakata, kao i unapređivanje načina na koji plasiramo svoje ideje i viziju.

Tekst je priređen po knjizi „Liderski iskorak u budućnost“

D. R. Gilberta,

Dragiše Ristovskog, direktora i vlasnika

D. R. Gilbert group-a

www.drgilbert-centar.com


Berza

investicioni fondovi

kursna lista