Početna > Izdanja > Broj 113 > Edukacija - MEF 113

Kristina Jauković Jocić MA Asistent na MEF fakultetu Administrator MEF-mudl platforme

Virtuelna učionica - mesto gde se znanje lakše upija

Svakodnevni ubrzani tehničko-tehnološki progres neminovno postavlja nove standarde koji se uvode u svaki aspekt naše svakodnevnice. S obzirom da je računar, kao informatička komponenta, postao gotovo nezaobilazan alat u obavljanju bilo kog posla, kao i u našem slobodnom vremenu, postavlja se pitanje o njegovoj važnosti i ulozi u obrazovanju. Računar je u eri digitalizacije – neophodan.

Edukacija XXI veka dostigla je napredan nivo u pogledu mogućnosti usvajanja znanja preko različitih alata koje IT nudi. Društva danas teže ekonomičnijoj upotrebi vremena, kao i efikasnijim alatima prenošenja znanja, te su izazovi upravo u urbanizaciji informacionih tehnologija u obrazovanju. Ne zaboravimo: uz ekonomičnost težimo i sve većem kvalitetu.

Odličan izbor za to jeste MOODLE (MUDL), slobodan softver za elektronsko učenje. Moderne obrazovne ustanove sve više zahtevaju sposobnost u proceni predavača, u prikupljanju podataka, kao i u primeni datih informacija i usmeravanju istih u pravom smeru. Putem primene modernih informacionih tehnologija i njihovih alata u obrazovanju, akcenat se više ne stavlja samo na predavača i njegovu sposobnost prenošenja i usvajanja informacija, već se aktivna uloga dodeljuje i učesnicima nastavnog procesa, koji putem interakcije i razmene mišljenja, informacija i praktičnih primena znanja dolaze do prijemčivijih, osavremenjenih metoda usvajanja informacija.

Moderna edukativna tehnologija, uz korišćenje informacionih tehnologija i medijalnih sistema za učenje, stvara preduslov za korišćenje svih čula u procesima prikupljanja informacija. Uz to, podstiče i razvijanje kreativnih strana učesnika, kao i veću aktivnost učenika i studenata u nastavi i učenju. Iz tog razloga, informacione tehnologije su se u različitim oblicima nastavnih procesa infiltrirale u svaki stepen obrazovanja.

Mudl možemo nazvati i virtuelnom učionicom – mestom gde znanje poprima drugi oblik. Tradicionalno učenje, iako i dalje vrlo važno u savremenom obrazovanju, ne može ponuditi atrakciju i zabavu istraživanja novog generaciji Z.

Onlajn platforma napravljena je po ugledu na savremenog profesora, punog znanja i veština, koji je uz to opremljen i različitim modelima usvajanja znanja i atraktivnom ponudom niza alata koji potpomažu inače sumorno učenje beskrajne teorije. Putem multimedijalnih sadržaja, kombinovanih testova, pitanja za proveru znanja, ilustrovanih lekcija i mnogih drugih aspekata platforme, studentu se pruža prilika da samostalno dođe do uvećanog nivoa informacija, koristeći svoje praktične veštine, logiku i usvojeno znanje, kako bi ostvario maksimalan broj poena i obezbedio najvišu ocenu na datim kursevima. Moramo napomenuti da je ovaj alat samo dopuna materijalima za učenje, a da akcenat i dalje ostaje na tradicionalnom sistemu usvajanja novih vidova znanja, ali moramo i konstatovati da je pomak u interesovanju mladih ka ovakvom vidu studiranja itekako uzeo maha.

Fakultet za menadžment, ekonomiju, finansije i informacione tehnologije – MEF, kao visokoobrazovna institucija koja neprestano inovira svoj nastavni proces i školuje studente da kao MEF diplomci budu profesionalci konkurentni u odnosu na bilo kog stručnjaka u oblastima menadžmenta, ekonomije i IT-a, prepoznao je višestruke prednosti uključivanja digitalnog oblika nastave i u tradicionalnim studijama, i u studijama na daljinu. Primetno je da studenti MEF-a brzo i sa oduševljenjem već od prve godine usvajaju ovaj koncept nastave, a na osnovu internih istraživanja utvrđeno je da je, uz odgovarajuću primenu, u okviru svakog predmeta poboljšana komunikacija i nastava. Takođe, akreditovane studije na MEF-u su i studije na daljinu (Distance Learning System), koje su najčešći izbor zaposlenih ili mladih koji su aktivni sportisti. Ovakav inovativni pristup u skladu je i sa ekonomijom deljenja znanja.

Značajna prednost mudl platforme leži i u činjenici da je dostupna uvek i svuda, nije vezana za datu lokaciju i predviđeno vreme kada bi se osoba morala fizički pojaviti na predavanju, kolokvijumu, ispitu. Svi materijali su već postavljeni i čekaju na upijanje znanja. Korisnici platforme su u mogućnosti da veliki deo svojih predispitnih obaveza polažu na ovaj način i, u tom smislu, uštede na vremenu i novcu, uz zabavu i sticanje novih iskustava.

Softver za daljinsko učenje u sebi sadrži kurseve, odnosno predmete po studijskim programima, na kojima su postavljena predavanja, testovi, različiti materijali za učenje, poput literature, linkova različitih sajtova, programa vezanih za podsticanje usvajanja novih vidova programskih jezika i mnogih drugih aspekta nastavnog procesa koji su studentima dostupni onlajn u svakom trenutku. Korišćenje mudl platforme u polaganju kolokvijuma i različitih oblika provere znanja čini studiranje transparentnijim, ali i podsticajnim u procesu razvoja lične evaluacije studenta. Na ovaj način, student stiče uvid u nivoe znanja i veština i razvija osećaj za procenjivanje sopstvenih sposobnosti i kompetencija. A poznato je da svaki profesionalac, kako bi postigao uspeh, treba da bude svestan i svojih prednosti, ali i slabih tačaka koje treba da usavršava.

Kada govorimo o sistemu za daljinsko učenje dolazimo i do nesuglasica koliko je on efikasan. Efikasnost najpre leži u mogućnostima koje studenti dobijaju, poput fleksibilnosti vremena i prostora, onlajn konsultacija sa predmetnim profesorima, dopisivanja, multimedijalnih predavanja praćenih materijalima za dodatno učenje i drugim sistemima za usvajanje nastavnog gradiva.

Informatička era predstavlja sinonim za moderno doba kao i za urbano obrazovanje mladih. Sve više omladine postiže ogromne uspehe uz pomoć alata i tehnologija koje im omogućavaju edukativno uzdizanje i prisvajanje novih poglavlja znanja i shvatanja obrazovnog materijala. Samim tim što se pretpostavlja da je imperativ progresa obrazovanja sticanje novih i trajnih praktičnih znanja, inovacija samog nastavno-naučnog procesa predstavlja oblast koja pred stručnjake postavlja uvek sveže i kompleksne izazove. Neophodno je planski osmisliti računarsko opismenjavanje svih nastavih kadrova i uputiti ih na izazove koje pružaju savremene tehnologije u obrazovanju. Informacioni sistemi i tehnologije nikako ne smeju zanemariti kako nastavne kadrove, tako ni učesnike nastavnog procesa, već im služiti kao koristan alat u nastavi, putem kog kadrovi dovode učesnike do boljeg prepoznavanja materije i usvajanja informacija.

MUDL onlajn platforma Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju, finansije i informacione tehnologije jedna je od platformi za primer efikasnog korišćenja tehnologije u edukativne svrhe u Beogradu i Srbiji. Uz tri studijska programa: Operativno-primenjeni menadžment, Primenjena ekonomija i finansije i Primenjene informacione tehnologije, na različitim nivoima studija (osnovne i master akademske studije), MEF mudl platforma služi kao dopuna znanja i interaktivan sistem putem kojeg naši studenti usvajaju i teoriju i praktične veštine. I čine to na nov, njima, kao novoj generaciji, uočljivo privlačniji način.

Brojke su uvek najbolji pokazatelj da li ste na dobrom putu. Zabeleženi nivo posete studenata MEF mudl platformi u toku trajanja studijskih programa kao i van njih nesumnjiv je pokazatelj uspeha koji je MEF mudl platforma postigla u procesu učenja.


Berza

investicioni fondovi

kursna lista