Početna > Izdanja > Broj 112 > Poslovna misao - Roger Martin

Rodžer Martin

Igrati na pobedu

Profesor Rodžer Martin je pisac, strateški savetnik, a trenutno i vodeći svetski mislilac u oblasti menadžmenta. Takođe je i bivši dekan i aktuelni direktor instituta Martin Prosperity Institute pri fakultetu za menadžment Rotman School of Management Univerziteta u Torontu u Kanadi.

Rodžera Martina je 2017. godine organizacija Thinkers50, koja na dvogodišnjem nivou rangira najuticajnije svetske mislioce u sferi poslovanja proglasila za vodećeg svetskog mislioca u oblasti menadžmenta. Prethodnih godina našao se na 3, 6. i 7. mestu.

Martin je direktor instituta Martin Prosperity Institute i Michael Lee-Chin Family Institute for Corporate Citizenship pri fakultetu za menadžment Rotman School of Management, kao i predsednik Оdeljenja produktivnosti i konkurencije. Od 1998. do 2013. godine bio je na poziciji dekana. Pre toga je 13 godina bio direktor kompanije za globalno strateško savetovanje Monitor Company sa sedištem u Kembridžu u državi Masačusets, pri čemu je dve godine bio na poziciji jednog od direktora kompanije.

Njegov istraživački rad odnosi se na oblasti integrativnog razmišljanja, dizajna poslovanja, strategije, društvene odgovornosti u poslovanju i konkurentnosti zemalja. Konstantno se bavi pisanjem i redovan je dopisnik sledećih medija: bloga The Conversation časopisa Harvard Business Review, kolumne Judgment Call časopisa Financial Times, kao i bloga Guardian Sustainable Business. Autor je 24 članaka objavljenih u časopisu Harvard Business Review, kao i 11 knjiga: Creating Great Choices (Kreiranje izvrsnih izbora) napisana sa Dženifer Rijel (Harvard Business Review Press (HBRP, 2017. godine) Getting Beyond Better (Biti i više nego bolji) napisana sa Sali Asberg (HBRP, 2015. godine) i Playing to Win (Igrati na pobedu) napisana sa A.Dž. Laflijem (HBRP, 2013. godine); Fixing the Game (Popravljanje igre) (HBRP, 2011. godine); The Design of Business (Dizajn poslovanja) (HBRP, 2009. godine); The Opposable Mind (Suprotstavljajući um) (HBRP, 2007. godine); The Responsibility Virus (Virus odgovornosti) (Basic Books, 2002. godine); Canada: What It Is, What It Can Be (Kanada: šta je sada, a šta može da postane) sa Džimom Milvejom (Rotman-UTP Publishing, 2012. godine); i Diaminds (Dijaloški umovi) sa Mihneom Moldoveanuom (University of Toronto Press, 2009. godine), i The Future of the MBA (Budućnost master studija poslovne administracije) sa Mihneom Moldoveanuom (Oxford University Press, 2008. godine). Osim toga, bio je i jedan od urednika zbornika radova Rotman on Design (Rotman o dizajnu) zajedno sa Karen Kristensen (Rotman-UTP Publishing, 2013. godine).

Časopis Business Week ga je 2010. godine proglasio za jednog od 27 najuticajnijih dizajnera na svetu. Isti časopis ga je 2007. godine proglasio za „zvezdu poslovnog obrazovanja“ zahvaljujući tome što je u tom trenutku bio jedan od 10 najuticajnijih profesora u oblasti poslovanja na svetu. Business Week ga je proglasio za jednog od sedam „gurua inovacije“ 2005. godine.

Martin je cenjeni savetnik za strategiju mnogim generalnim direktorima kompanija širom sveta, uključujući kompanije Procter & Gamble, Lego i Verizon. Takođe je i član odbora različitih javnih službi: The Skoll Foundation, The Good Jobs Institute (čiji je predsednik), The Canadian Credit Management Foundation, i The Nine Dots Prize.

Martin je Kanađanin iz Volenstajna, Ontario; diplomirao je 1979. godine ekonomiju na koledžu Harvard, a zvanje mastera u oblasti poslovne administracije stekao je 1981. godine na fakultetu za postdiplomske studije u oblasti poslovanja Harvard Business School.

CREATING GREAT CHOICES (KREIRANJE IZVRSNIH IZBORA)

Opšte znanje ― kao i lekcije sa ekonomskih fakulteta ― uče nas da je pravljenje kompromisa neizbežno kada se radi o teškim izborima. Ipak, ponekad prihvatanje očiglednih kompromisa jednostavno nije dovoljno dobro rešenje: opcije koje imamo pred sobom ne donose nam ono što nam je potrebno. U tim slučajevima, umesto što biramo najmanje lošu opciju, možemo koristiti modele koje imamo pred sobom da kreiramo nova i bolja rešenja. To se zove integrativno razmišljanje.

Ovaj termin je prvi predstavio Rodžer Martin u svojoj knjizi The Opposable Mind (Suprotstavljajući um) i on predstavlja pristup rešavanju problema koji koristi suprotstavljene ideje kao osnovu za inovacije. Sada, u knjizi Creating Great Choices (Kreiranje izvrsnih izbora), Martin i njegova koleginica i stručnjak sa fakulteta Rotman, Dženifer Rijel, živopisno pokazuju način na koji su kroz svoj rad obradili i poboljšali razumevanje i praksu integrativnog razmišljanja, podučavajući rukovodioce poslovanja i neprofitnih organizacija, studente master studija u oblasti poslovne administracije, pa čak i decu ovom konceptu i njegovim principima. Integrativno razmišljanje prihvatile su organizacije kao što su Procter & Gamble, Deloitte, Verizon, kao i Školski odbor okruga Toronto ― kojima je zajednička potraga za održivim, promišljenim pristupom kreiranju „trećeg i boljeg načina“ za pravljenje važnih izbora pri susretu sa neprihvatljivim kompromisima.

Knjiga sadrži nove priče uspešnih integrativnih mislilaca koje će skinuti veo misterije sa procesa kreativnog rešavanja problema. Ona predstavlja praktičnu metodologiju u četiri koraka koju su osmislili autori i koja se može primeniti u gotovo svakom kontekstu:

Prikazivanje suprotstavljenih modela

Proučavanje modela

Uobličavanje mogućnosti

Procena prototipa

Stimulativna i praktična, knjiga Creating Great Choices (Kreiranje izvrsnih izbora) spaja priče, teorije, kao i praktične savete koji mogu pomoći svakom lideru ili menadžeru u donošenju teških odluka.

THE RISE (AND LIKELY FALL) OF THE TALENT ECONOMY (USPON (I VEROVATNI PAD) EKONOMIJE TALENTA)

Tokom poslednjih pedeset godina, ekonomija je prošla kroz ogromnu transformaciju od oblika u kom su najveće zasluge išle onima koji poseduju prirodne resurse i kapital do novog oblika u kom talenat za rukovođenje i upravljanje investicijama ubiraju najveći deo plodova. Negativna posledica ove tranzicije jeste činjenica da moderna ekonomija više nagrađuje trgovinu postojećim vrednostima nego stvaranje novih vrednosti. Zašto je došlo do toga? Šta se to događa sa infrastrukturom koja predstavlja osnovu modernog demokratskog kapitalističkog sistema i šta to omogućava da ona bude takva? Ovo je samo jedno od pitanja o infrastrukturi demokratskog kapitalizma kojima se institut Martin Prosperity bavi i kojima će nastaviti da se bavi narednih godina.

GETTING BEYOND BETTER (BITI I VIŠE NEGO BOLJI)

U ovoj intrigantnoj knjizi, strateški guru Rodžer L. Martin i predsednica i generalna direktorka Skoll Foundation Sali R. Asberg opisuju kako se socijalni preduzetnici usmeravaju sisteme koji funkcioniše u stabilnoj ali nepravednoj ravnoteži i transformišu ih u potpuno nove, bolje i održive ravnoteže. Svi ovi lideri – nazovimo ih remetiocima, vizionarima ili donosiocima promena – razvijaju, grade i odmeravaju svoja rešenja na načine koji donose istinski revolucionarnu promenu, čineći svet pravednijim i boljim mestom. Knjiga počinje ispitivačkom i korisnom teorijom socijalnog preduzetništva, krećući se kroz istoriju da osvetli šta je ono, kako deluje i šta je priroda njegove uloge u savremenom društvu. Autori zatim postavljaju okvir za razumevanje kako se uspešni socijalni preduzetnici zapravo hvataju u koštac sa stvaranjem tranformacione promene. Postoje četiri ključne faze: razumevanje sveta, predviđanje nove budućnosti, izgradnja modela za promenu i određivanje rešenja. Sa dubinom i preciznošću, Martin i Asbergova nude bogatstvo primera i priče iz ličnih života, deleći lekcije i alate od neprocenjive važnosti svakome ko teži da sprovede pozitivne promene, bez obzira na kontekst. Knjiga Getting Beyond Better (Biti i više nego bolji) ustanovljava smeli novi okvir, pokazujući kako i zašto se smislena promena zapravo događa u svetu i pružajući konkretne lekcije i praktičan model za preduzeća, stvaraoce politike, organizacije civilnog društva i pojedince koji teže da zauvek transformišu naš svet.

PLAYING TO WIN (IGRATI NA POBEDU)

Nakon više od tri decenije rada na strategiji, Rodžer Martin je shvatio kako da pretvori strategiju iz nečeg što je komplikovano, predstavlja obavezu i samo je ponekad efikasno u zadatak koji je jednostavan, zabavan i efikasan.

Njegova nova knjiga sa A.Dž. Laflijem, sa kojim je blisko sarađivao dok je ovaj bio predsednik i generalni direktor kompanije P&G, nudi priručnik za izradu sjajne strategije, ilustrovan praktičnim studijama slučaja iz vremena koje su zajednički provodili u toku transformisanja kompanije P&G. Rodžer je pomogao brojnim drugim kompanijama širom sveta da razviju svoj strateški kapacitet pomoću alata i procesa izloženih u knjizi.

On uživa da govori pred širokim auditorijumom o knjizi Playing to Win (Igrati na pobedu) i da radi sa timovima višeg rukovodstva kompanija na gorućim pitanjima njihove strategije.

CANADA: WHAT IT IS, WHAT IT CAN BE (KANADA: ŠTA JE SADA, A ŠTA MOŽE DA POSTANE)

Kanađani su ostvarili zavidnu ravnotežu između ekonomskog prosperiteta i građanske harmonije, ali dok zemlje u razvoju poput Kine, Indije i Brazila zauzimaju svoje mesto rame uz rame sa razvijenim zemljama, ne mogu biti zadovoljni sami sobom. Njihovi visoko plaćeni poslovi, prvoklasni instituti za učenje i razvoj, odlična zdravstvena zaštita i mreže socijalne sigurnosti postoje samo u meri u kojoj su inovativni i konkurentni na globalnom nivou.

Knjiga Canada: What It Is, What It Can Be (Kanada: Šta je sada, a šta može da postane) pruža pronicljivo ispitivanje rastućeg jaza prosperiteta u ovoj zemlji – razlike u vrednosti između onog što stvaraju i šta bi mogli da stvore kada bi iskoristili svoj puni potencijal. Kao što prikazuju Rodžer Martin i Džejms Milvej, iako su Kanađani ponosni na svoju trgovačku moć, ne učestvuju na svetskim tržištima onoliko agresivno i sa inovativnim proizvodima koliko bi mogli. I pored toga što žele da preuzmu rizike kako bi postigli uspeh, njihove poslovne i ekonomske politike treba da podignu lestvicu više kako bi postigli uspeh koji žele za Kanadu.

Napisana pristupačnim stilom koji pomaže laicima da shvate složene ekonomske koncepte, knjiga Canada: What It Is, What It Can Be (Kanada: šta je sada, a šta može da postane) razotkriva mitove koji trenutno vode njihovu javnu politiku, i obezbeđuje revolucionarno nove pristupe za realizaciju njihovog punog potencijala prosperiteta.

THE DESIGN OF BUSINESS (DIZAJN POSLOVANJA)

Većina kompanija danas je zavidna kada se radi o inovacijama. One žude za tim da stvore revolucionarnu inovaciju kao što je iPod kompanije Apple ili da kreiraju potpuno novu kategoriju kao što je Facebook. Mnogi čine prave napore da budu inovativni – troše na istraživanje i razvoj, dovode kreativne dizajnere, angažuju konsultante za inovativnost. Ali dobijaju razočaravajuće rezultate.

Zašto? U knjizi The Design of Business (Dizajn poslovanja), Rodžer Martin nudi ubedljiv i provokativan odgovor: previše se oslanjamo isključivo na analitičko razmišljanje, koje se samo bavi oplemenjivanjem našeg trenutnog znanja, što dovodi do malih poboljšanja nepromenjenog stanja.

Da bi bile inovativne i pobedile, kompanijama je potrebno dizajnersko razmišljanje. Ovaj oblik razmišljanja se zasniva na tome kako znanje napreduje iz jednog nivoa u drugi – iz misterije (nečega što ne znamo da objasnimo) preko heuristike (pravila koje nas vodi ka rešenju) do algoritma (predvidljive formule za proizvodnju odgovora).

Martin pokazuje kako vodeće kompanije poput Procter & Gamble, Cirque du Soleil, RIM i druge koriste dizajnersko razmišljanje da bi pogurale znanje kroz ove faze na načine koji proizvode revolucionarne inovacije i konkurentsku prednost.

Ispunjena dubokim uvidima i novim perspektivama, knjiga The Design of Business (Dizajn poslovanja) otkriva istinski temelj za uspešnu, profitabilnu inovaciju.

FIXING THE GAME (POPRAVLJANJE IGRE)

Od početka ovog veka, iskusili smo dva ogromna rastapanja tržišta praćena uništavanjem vrednosti i niz etičkih prekršaja i računovodstvenih skandala. Da li je to neizbežno propadanje američke ekonomije? Novi stav o tome šta je normalno u globalnom tržištu podržanom tehnologijom? Sada, autor bestelera Rodžer Martin, kog je časopis The Times označio kao jednog od 50 najvećih svetskih mislilaca u oblasti menadžmenta, otkriva krivca koji stoji iza teškog stanja američkog kapitalizma u knjizi Fixing the Game: Bubbles, Crashes, and What Capitalism Can Learn from the NFL (Popravljanje igre: podvale, porazi i šta kapitalizam može da nauči od Nacionalne fudbalske lige) (Harvard Business Review Press; maj 2011. godine). Široko uticajan mislilac u oblasti menadžmenta, Martin označava problem i kaže nam da ga popravimo, i to odmah. Naše duboko i trajno uverenje da firme postoje da bi što više uvećale vrednost za akcionare dovelo je do ogromnog rasta menadžerskih kompenzacija u vidu akcija i naivnog i pogrešnog spajanja „stvarnog“ tržišta (posla koji se sastoji od dizajniranja, proizvodnje i prodaje proizvoda i usluga) i tržišta „očekivanja“ (posla koji se sastoji od trgovanja akcijama, opcijama i složenim derivatima). To je pomalo kao da pomešate osvajanje Superboula, finala Nacionalne fudbalske lige, sa dobijanjem opklade na Superboul. „Naš prostodušan fokus na tržište očekivanja nastaviće da nas tera iz krize u krizu, do uništenja – osim ako ne delujemo odmah,“ kaže Martin. Praveći analogiju sa strogom razdvojenošću utakmica u Nacionalnoj fudbalskoj ligi od klađenja, Martin pokazuje kako da preokrenemo nepovoljne okolnosti preuzimanjem mnogo promišljenijeg i efektivnijeg pristupa mestu gde se seku stvarno tržište i tržište očekivanja i upravljanju uopšte. Njegov jedinstveni plan igre da američki kapitalizam uspešno povrati izgubljeno vreme i dostigne svoje snažne ciljeve koji teže maksimumu uključuje:

restukturiranje menadžerskih kompenzacija sa fokusom koji je u potpunosti na stvarnom tržištu, a ne na tržištu očekivanja;

preispitivanje načina upravljanja od strane odbora direktora, uloge članova odbora i autonomije revizora;

obuzdavanje moći hedž fondova i monopolskih penzionih fondova;

pet pozitivnih koraka za lečenje američkog kapitalizma, popravljanje igre, čvrstu igru i pobedu u stvarnom svetu.

Koncizna, snažna i zabavna, knjiga Fixing the Game (Popravljanje igre) zagovara izvlačenje američkog kapitalizma iz ralja tržišta očekivanja – i njegovo čvrsto usađivanje u stvarno tržište, govoreći nam kako da to uradimo, i to odmah.

THE OPPOSABLE MIND (SUPROTSTAVLJAJUĆI UM)

U ovom bukvaru o snazi „integrativnog razmišljanja“ u rešavanju problema, Martin se poziva na više od 50 priča o uspešnom rukovođenju, uključujući umove koji stoje iza brendova The Four Seasons, Procter & Gamble i eBay, da pokaže kako, poput suprotstavljajućeg palca, „suprotstavljajući um“ – Martinov termin za sposobnost ljudskog mozga da „drži dve protivurečne ideje u konstruktivnoj tenziji“ – jeste intelektualno napredan evolutivni skok pomoću kog donosioci odluka mogu da sintetizuju „nove i superiorne ideje“. Koristeći ovu strategiju, Martin se fokusira na ono o čemu lideri razmišljaju umesto na ono što rade. Među anegdotama i primerima koji navode čitaoce da promene svoje razmišljanje o razmišljanju, Martin daje čitaocima specifične strategije za razumevanje sopstvenog „ličnog sistema znanja“ (raščlanjivanjem inherentnih kvaliteta „stava“, „alata“ i „iskustva“), kao i korišćenjem prednosti „najbogatijeg izvora novog uvida u problem“, „suprotstavljajućeg modela“. Svako od osam poglavlja je dobro organizovano, čineći jasno i kumulativno štivo. Delom inspiracija, delom lekcija iz logike, ovaj naslov obezbeđuje svežu perspektivu za sve koji su spremni da razmrdaju svoje stavove o razmišljanju.

THE FUTURE OF THE MBA (BUDUĆNOST MASTER STUDIJA POSLOVNE ADMINISTRACIJE)

Master studije poslovne administracije verovatno su najtraženije među trenutnim ponudama diplomcima – svake godine, više od 120.000 studenata upiše se na programe master studija poslovne administracije u Sjedinjenim Državama, a procene za Evropu ne zaostaju mnogo. Uz to, izgledi za posao nikada nisu bili bolji za diplomce poslovnih škola; korporacije zapošljavaju više diplomaca poslovnih škola svake godine, i plaćaju ih velikodušnije.

Knjiga The Future of MBA (Budućnost master studija poslovne administracije) pruža krajnje potreban detaljan i sistematski pregled velikih savremenih debata o obrazovanju u oblasti menadžmenta. Istovremeno, ona pravi upadljiv novi predlog koji će sigurno imati uticaja na poslovne škole: potrebno je da menadžeri razviju niz kvalitativnih podrazumevanih veština koje bi mogle biti razvijene na odgovarajući način pomoću integrativnog nastavnog plana do kog se došlo uz pomoć različitih disciplina, uključujući sociologiju, filozofiju i druge društvene nauke. Moldoveanu i Martin, obojica uključeni u izuzetno cenjeni integrativni program obrazovanja za rukovođenje na fakultetu Rotman School of Management, pružaju vodič kako dizajnirati pouzdan, integrativan program za studente menadžmenta. Jedna od glavnih vrednosti knjige jeste da se oslanja ne samo na spekulativno razmišljanje, već i na iskustvo iz stvarnog života, uključujući i studije slučaja koje će se dopasti menadžerima koji se ovim bave u praksi. Kao autoritativna referenca o master studijama poslovne administracije, dopašće se fakultetima i nastavnom osoblju poslovnih škola, kao i studentima srodnih oblasti, kao što su obrazovanje i javna politika.

ROTMAN ON DESIGN (ROTMAN O DIZAJNU)

Primenom metoda i strategija iz sveta dizajna u pristupanju poslovnim izazovima, dizajnersko razmišljanje može se prihvatiti na svakom nivou organizacije da pomogne u izgradnji inovativnih proizvoda i sistema te da poboljša klijentov doživljaj. Ova zbirka članaka iz nagrađivanog časopisa Rotman Magazine pomoći će da se unapredi kreativnost i inovativnost unutar svake organizacije.

THE RESPONSIBILITY VIRUS (VIRUS ODGOVORNOSTI)

Da li ste herojski vođa? Ili ste pasivan sledbenik? Velike su šanse da ćete se ponašati kao jedan ili drugi, a to pričinjava ozbiljnu štetu vašoj kompaniji, klijentima i kolegama. Razlog za vaše štetno ponašanje? Strah da će vas smatrati odgovornim za sve neuspehe često dovodi do toga da neuspeh bude neizbežan rezultat. Guru menadžmenta, Rodžer Martin, naziva ovaj strah od neuspeha i ponašanje koje on uzrokuje „virus odgovornosti“. Živopisnim studijama slučaja zasnovanim na stvarnoj poslovnoj praksi, on pokazuje kako ovaj virus „inficira“ korporacije i neprofitne organizacije, i velike i male. Nema hitnije poruke u poslovnoj klimi današnjice. Martin iznosi potpuno originalan način za razumevanje grupne dinamike. Njegovo strastveno verovanje u „moć jednog” biće obavezna lektira za svakog od nas ko razmišlja o tome kako funkcionišemo u organizacijama, od sale za sastanke do prostorije za poštu.

DIJA-UMOVI (DIJALOŠKI UMOVI)

Šta sačinjava uspešno razmišljanje u poslovanju? Koje su neke od tehnika koje koriste vrhunski umovi u poslovanju kako bi rešili probleme i kreirali vrednost? Dijaloški umovi otvaraju novo poglavlje u rešavanju ovih pitanja.

Mihnea Moldoveanu i Rodžer Martin, kreatori nastavnog plana zasnovanog na integrativnom razmišljanju na fakultetu Rotman School of Management, oslanjaju se na studije slučaja i intervjue, kao i na teorije i modele iz kognitivne psihologije, epistemologije, analitičke filozofije i semiotike, kako bi pružili novu koncepciju uspešne inteligencije koja je momentalno primenjiva na poslovne situacije. „Dija-um“ (ili dijaloški um) karakteriše bistabilnost (istovremeno držanje u umu suprotnih planova, modela i pravaca akcije uz zadržavanje sposobnosti da se deluje), meliorizam (povećanje logičke dubine i informacione širine nečijeg procesa razmišljanja), izbornost (zadržavanje sposobnosti da se izabere između različitih predstava sveta, sebe i drugih) i polifonija (razmišljanje o načinu na koji neko formuliše i rešava problem dok istovremeno razmišlja o samom problemu).

Vežbe na kraju poglavlja podstiču čitaoce da preispitaju i reorganizuju sopstvene misli i modele percepcije kako bi razvili ove kvalitete i razvili sopstvene „dijaloške umove“.

PRIZNANJA

CNN Direktor kompanije Lego čita „The Opposable Mind (Suprotstavljajući um)“8.12.2014. godine

Thinkers 50 Stjuart Krejner i Des Dirlav proglašavaju ga trećim najvećih svetskih mislilaca u oblasti menadžmenta,11.11.2013. godine

Liderstvo, inovativnost i strategija 50 najboljih profesora na društvenoj mreži Twitter 6.8.2013. godine

Forbes Gala prijem: Razmišljanje o najboljim misliocima 2017. godine prema Thinkers 5015.11.2017. godine

Forbes Najuticajniji svetski mislioci u sferi poslovanja 2017. godine14.11.2017. godine

800 GENERALNIH DIREKTORA ČITAJU Na širem spisku za nagradu za knjigu iz oblasti poslovanja za 2017. godinu u okviru akcije 800 GENERALNIH DIREKTORA ČITAJU7.11.2017. godine

HBR Japan 10 Majstora menadžmenta10.4.2017. godine

Rise Global SustMeme Top 500 2016. godina

Strategija + poslovanjeŠta čitate: 10 najpopularnijih članaka o strategiji i poslovanju u 2015. godini23.12.2015. godine

Thinkers 50 Nagrada društvenog preduzeća Thinkers 50 9.11.2015. godine

The New York Times Citiran u članku „Paraliza nije neizbežna“, Džoa Nosere 26.9.2014. godine

Fortune Dekan godine poslovne škole: Rodžer Martin sa fakulteta Rotman27.12.2013. godine

Pesnici i kvantovi Dekan godine za 2013. godinu: Rodžer Martin sa fakulteta Rotman27.12.2013. godine

therecord.com Gradovi uzgajaju velike mislioce18.11.2013. godine

Toronto Star Dvojac iz Toronta među najvećim svetskim misliocima u sferi vrhunskog menadžmenta13.11.2013. godine

Toronto Star Srednjoškolski profesor Malkolma Gledvela inspirisao mnoge druge velikane29.10.2013. godine

Top Business Degrees 20 najuticajnijih živih profesora u oblasti poslovanja28.7.2013. godine

GMGA (Global Management Guru Award) Indijska nagrada za 25 najvećih gurua vrhunskog menadžmenta novembar 2012. godine

Harvard Business Review Pravi razlog zašto bezbol igrači zarađuju toliko novca „Kapital naspram talenta“, članak označen kao najvažniji članak u časopisu Harvard Business Review koji je pročitao Malkolm Gledvel 24.10.2012. godine

Harvard Business Review Majstori inovativnosti jedan od 12 Majstora inovativnosti prema Skotu Entoniju mart 2012. godine

Harvard Business Review 52. godišnje Mekinsijeve nagrade časopisa Harvard Business Review: Nagrada za drugo mesto Rodžeru Martinu – za Doba klijentskog kapitalizmamaj 2011. godine

BusinessWeek Helen Volters i Venesa Wong proglasile su ga za jednog od najuticajnijih svetskih dizajnera 1.2.2010. godine

New York Times objavio članak Multikulturalna kritička teorija. U poslovnoj školi? Lejna Volisa - 10.1.2010. godine

Moćni profesori Proglašen „zvezdom poslovnog obrazovanja“ kao jedan od deset najuticajnijih profesora poslovanja na svetu22.8.2007. godine

Upoznajte gurue inovativnosti: Akademik: Rodžer MartinProglašen za jednog od sedam gurua inovativnosti u specijalnom izveštaju časopisa Business Week: Postanimo kreativni 21.8.2005. godine

Nagrade Maršala Mekluana Vizionarsko liderstvo Dobitnik prve nagrade Maršala Mekluana za 2004. godinu za „Vizionarsko liderstvo“ u kategoriji poslovanja

Berza

investicioni fondovi

kursna lista