Početna > Izdanja > Broj 110-111 > Edukacija - Ivana Borić

„Alone we can do so little; together we can do so much.“

Zašto je Team Building najvažnija investicija u koju ćete uložiti?

Team-building za cilj ima inspirisanje i podsticanje grupe zaposlenih da komuniciraju kroz različite događaje koji su zabavnog i motivacionog karaktera. Izgradnja tima je od suštinskog značaja ako želite bolje timske odnose, jer se radi o najvažnijoj imovini vašeg poslovanja – vašim zaposlenima.

Budući da timski rad često određuje uspeh ili neuspeh poslovanja, od ključnog značaja je uvođenje team building aktivnosti. Prednosti i beneficije koje proizilaze iz ovih aktivnosti su značajne u tolikoj meri da mnoge kompanije imaju svoje team building strategije kao deo plana i programa obuke.

U ovim teškim ekonomskim vremenima, možda mislite da je nezamislivo da vi i vaši zaposleni budete ceo dan daleko od kancelarije. Možda bi to izgledalo kao raskošan trošak i mislite da možete bez njega. Međutim, tim koji ne radi zajedno mogao bi mnogo da košta vaše poslovanje. Kada se zadaci obavljaju unutar vaše kompanije, možda ih obavljaju pojedinci koji rade sami tako da ne zahtevaju mnogo timskog rada. Važno je da shvatite da bez obzira na vašu kompaniju i bez obzira na to koliko je velika ili mala, vaš posao će biti produktivniji kada je vaš tim zadovoljan.

Team building radi na jačanju individualnih i grupnih komunikacionih sposobnosti, na razvoju poverenja i produktivnosti. Biti koristan, biti deo tima i postizanje rezultata u poslovnom okruženju su esencijalni elementi sreće. Ako ljudi u vašem timu ne napreduju i postoji međusobna netrpeljivost, to može da stvori atmosferu u kojoj je teško raditi. U krajnjoj liniji će značiti da vaši zaposleni neće raditi na svom potencijalu. Zbog toga su aktivnosti izgradnje tima usmerene na poboljšanje komunikacije i saradnje između onih koji rade zajedno.

Izgradnja tima je proces pretvaranja grupe individua koje doprinose poslovanju u kohezivni tim. Tim je grupa ljudi organizovanih da rade zajedno, uzajamno i kooperativno, da zadovolje potrebe svojih nadređenih ili krajnjeg korisnika usluga ostvarujući svoje ciljeve.

Tim bez poverenja zapravo i nije tim: to je samo grupa individualaca koji rade zajedno, često praveći greške i razočaravajuće poteze.

Izgradnja tima može uključivati svakodnevnu interakciju koju zaposleni aktiviraju kada zajedno obavljaju određenu poslovnu aktivnost. Može uključiti i strukturisane aktivnosti i vežbe koje zaposlenima mogu koristiti. Takođe, sa odgovarajućim budžetom i ciljevima, menadžeri mogu da angažuju specijalizovane agencije za team building. Bez obzira na to kako odlučite da izgradite svoj tim na poslu, rezultat mora da omogući efikasnije obavljanje rada i ciljeva vaše organizacije.

Kroz team building aktivnosti se stvara i jača efikasniji timski rad. Članovi tima shvataju da dele zajednički cilj koji treba da se postigne, ali isto tako otvoreno komuniciraju o individualnim ciljevima ukoliko ih imaju. Uspešno donošenje odluka i rešavanje problema predstavlja srž efikasnog tima.

„You can do less of your own thing in a bigger team, but you can achieve so much more [together]…“

Berza

investicioni fondovi

kursna lista