Početna > Izdanja > Broj 110-111 > Edukacija - Dragiša Ristovski

Dragiša Ristovski, D. R. Gilbert, direktor i vlasnik D. R. Gilbert centar group

Previše menadžmenta, premalo liderstva

Novi koncept liderstva zapravo je buđenje svesti da je ovakav odnos čoveka prema životu, kompanijama, poslovanju i društvu, životnoj sredini i prirodi neodrživ. Svetu su potrebni lideri koji će preusmeriti fokus sa koncepta koji iznad svega nameće novac kao jedinu moć na koncept da su samo prave vrednosti moć, jer omogućavaju održiv napredak.

Ekskluzivno za PROFIT magazin govori Dragiša Ristovski, D. R. Gilbert, direktor i vlasnik D. R. Gilbert centar group

1.Gospodine Ristovski, dugo očekivana četrnaesta knjiga „Liderski iskorak u budućnost“ od 15. juna je u prodaji. Kakve su reakcije čitalaca?

Kažu da je profesionalni pisac amater koji nije odustao. Budući da još ne odustajem, verovatno sam na dobrom putu. Naravno, malo se šalim, ali iskreno, sve ovo do sada dugujem ljudima koji su čitali moje knjige. Da čitaoci nisu podržali ono što radim, sve ovo ne bi imalo smisla. Što se tiče najnovije knjige, prve reakcije su zaista vrlo pozitivne, a inače je knjigu još u radnoj verziji imalo priliku da pročita više od 10 vrhunskih menadžera i lidera iz celog regiona i njihove reakcije su me dodatno osvežile i potvrdile moje uverenje da sam na dobrom putu. Kada je reč o široj čitalačkoj publici mislim da je odličan pokazatelj to što je prvo izdanje plasirano za samo 15 dana i da je u pripremi novo izdanje.

2.Vi ste jedan od najproduktivnijih autora knjiga o poslovnom i ličnom razvoju. Kojoj ciljnoj grupi je namenjeno ovo izdanje?

Verujem da sam s 14 knjiga i nekoliko izmenjenih i dopunjenih izdanja, štampanih na 5 jezika, dao određeni doprinos oblasti koja se bavi praktičnim poslovnim veštinama, kao i unapređenju ličnih i poslovnih performansi i dodatnom osnaživanju pozitivnog stava čitalaca koji preferiraju ovakvu literaturu. Budući da knjiga u svom nazivu sadrži reč „liderski“, može se steći utisak da je ona namenjena samo liderima, s tim što je to prilično jednostavno posmatranje. Ona je namenjena svima koji su svesni da je svako vođen na određeni način i da svi mi vodimo prvo sebe, pa onda druge. Pored toga, jedna od dominantnih tema knjige jesu ključne vrednosti na kojima društvo počiva i razlozi zašto su one sve manje vidljive. Svako ko veruje da promovisanje humanih vrednosti i njihova ponovna afirmacija može svet vratiti u ravnotežu iz koje je, bojim se, ispao, može biti potencijalni čitalac ove knjige. Vreme i čitaoci će ipak pokazati da li je knjiga s razlogom ugledala svetlost dana i ko je sve njena ciljna grupa.

3.U nametnutom sistemu vrednosti, gde iznad svega novac predstavlja moć, šta je neophodno promeniti kako bi se prepoznale prave vrednosti ?

Prvo moramo shvatiti da svet koji teži da 1% ljudi kontroliše 99% kapitala na duge staze ne može ići napred; da je neodrživo da se čovek tako bahato ponaša prema prirodi, da se čvrstina karaktera doživljava kao konzervativni i prevaziđeni pristup, da je dobrota simbol za naivnost, da se za visoku cenu ne dobija nikakva vrednost. Takav svet je gladan zbog „duhovne neuhranjenosti“ i potpuno se guši u svojoj pohlepi. To između ostalog u praksi znači da ne merimo sve visinom standarda, već kvalitetom života, da je inspiracija važnija od površne motivacije i manipulacije, da želju treba da zamenimo čvrstom voljom, da je karakter suština, a da je lažni imidž koji kreiramo samo forma, da je napredna tehnologija dobra dok je kontrolišemo, ali da može postati zli gospodar kada ona kontroliše nas. To takođe u biznisu znači da je previše menadžmenta (procedura, izveštavanja, kontrole, zadovoljavanja forme, administracije itd.), a premalo liderstva (strasti, vizije, inovacije, promene, pozitivne harizme i bavljenjem dobrim motivima i svrhom rada i postojanja). Odnosno previše je forme, a premalo suštine.

4.Šta je po Vašem mišljenju novi koncept liderstva?

Novi koncept liderstva zapravo je buđenje svesti da je ovakav odnos čoveka prema životu, kompanijama, ka poslovanju i društvu, prema životnoj sredini i prirodi neodrživ. Svetu su potrebni lideri koji će preusmeriti fokus sa koncepta koji iznad svega nameće novac kao jedinu moć na koncept da su samo prave vrednosti moć, jer omogućavaju održiv napredak. Zatim je neophodno da sa sistema u kome se sve meri visinom standarda pređemo na sistem koji posmatra i meri kvalitet života. Pored toga, važno je da tehnologija bude u službi čoveka, a ne da čovek bude sluga tehnologije. S koncepta gde se stalno i na svakom koraku afirmiše individualna korist i egoizam treba preći na viši nivo svesti o zajedničkim interesima. Takođe je važno da poslovanje dovedemo u stanje balansa uvažavajući princip Triglava interesa“. Ovaj princip nam ukazuje na to da u poslovanju postoje tri osnovne interesne strane, a to su : 1. investitori i menadžment, 2. izvršioci-radnici, 3. klijenti, kupci, potrošači. Ukoliko je preveliki fokus na bilo kojoj strani, sistem dugoročno neće moći da funkcioniše. Zapravo nije dobar sistem gde je kupac apsolutni „kralj“ koji traži mnogo za malo para, jer to obara kvalitet. Zatim, nema uspeha u poslovanju ako su samo investitori i menadžment zadovoljni, a radnici iznuđeni, poniženi i loše plaćeni. I na kraju, potreba da se radnicima daje preterana sloboda i da im se ugađa previše, kao i da se drastično odustaje od poslovne discipline, može takođe odvesti u krajnost na štetu drugih aktera u poslovanju. Dakle, samo će balans ovih triju stvari uz poštovanje ekoloških standarda omogućiti liderski iskorak u budućnost jer rezervnu planetu nemamo.

1.Kakvi su Vam planovi za budući period i kada možemo da očekujemo novo izdanje?

Za nepune dve godine pokrenuli smo HR Professional Solution i osnovali izdavačku kuću D. R. Gilbert Books. To su projekti koji su u samom startu pokazali svoju ekonomsku opravdanost i na moje iznenađenje razvijaju se većom brzinom od očekivane. U planu je pokretanje još jednog projekta, ali nećemo iznositi detalje dok se sve ne uklopi. Što se tiče pisanja, u toku je pisanje moje petnaeste knjige koja se bavi telefonskom komunikacijom i prodajom. Budući da je branša uslužnog kol-centra u velikom porastu, a da tržište nudi skromnu literaturu, verujem da za ovakvom knjigom postoji potreba. Pored toga radimo na novim prevodima i ostvarujemo saradnju s drugim izdavačima.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista