Početna > Izdanja > Broj 103-104 > Edukacija - Workshop 103-104

Uspešna prezentacija: upravljanje „olujom ideja“ (brainstorming)

Dok pripremate prezentaciju treba da imate na umu okolinu u kojoj će se ona odvijati. Ti spoljašnji faktori takođe mogu uticati na sadržaj vaše prezentacije.

Ambijent možete analizirati postavljajući sebi ova klasična novinarska pitanja i odgovarajući na njih:

·Ko? Hoćete li vi biti jedini predstavljač? Ako nećete, koliko drugih će imati svoje predstavljanje pre, a koliko posle vas? Kako ćete međusobno podeliti predstavljanje?

·Kada? Kada ćete održati prezentaciju? Koliko vremena ćete imati? Hoćete li imati vremena za interakciju s publikom? Hoćete li deo vremena ostaviti za pitanja i odgovore?

·Gde? Da li se sastajete u prostorijama vašeg preduzeća, na terenu vaše publike, ili na nekom neutralnom mestu? Kako će prostorija biti postavljena? Hoće li to biti manji ili veći prostor? U većem prostoru, gde ćete imati samo mikrofon, verovatno ćete proći kroz celu prezentaciju bez prekidanja. U manjim prostorima prekidanja su neizbežna. U tom slučaju, ostavite vremena za raspravu.

·Šta? Kakva audio-vizuelna pomagala ćete upotrebljavati? Hoćete li demonstrirati kako se vaš proizvod primenjuje? Imate li, u tom slučaju, posebnu sobu i dovoljno dobru rasvetu za demonstraciju? Kada ćete imati demonstraciju: pre, za vreme ili posle prezentacije? Sve ove faktore morate proveriti i definisati ih u pisanoj formi pre nego što počnete s procesom „oluje ideja“. Da biste prikupili i obuhvatili sve gore navedene informacije, primenite Okvir forme.

Sve ove faktore definišite što jasnije i preciznije. Ne postoji jedan jedini način koji odgovara svakoj prezentaciji. Suština je u tome da se izradi prezentacija koja odgovara jednoj publici, u jednom slučaju, koju predstavlja jedna grupa predstavljača koja šalje jednu poruku, s jednim ciljem. Prezentacija koja nije rađena prema specifikaciji neizbežno će biti manje efektna i manje uverljiva. Zašto bismo onda uopšte nešto predstavljali ako nismo spremni da uložimo potrebno vreme da bi prezentacija postigla željeni efekat?

Znači li to da svaku prezentaciju morate početi iz početka? Ne nužno. Kada ste već jednom uspostavili način rada, drugi pokušaj će ići mnogo brže, a još brže će ići pokušaji koji slede. U gotovo petnaest godina koliko sam već u tom poslu, nikada mi nije trebalo više od sat i po za prvi pokušaj, bez obzira na predmet, od najsloženijih biotehničkih preduzeća do jednostavne trgovine. Za svaki drugi pokušaj obično mi je trebalo 15 minuta i, posle toga, još manje.

Vremenom ćete umeti da određene delove prenosite iz jedne prezentacije u drugu. Tajna je u tome da svaku prezentaciju osmislite počevši s osnovnim konceptom Okvirne forme. Ovaj početni proces će doprineti garanciji da će se vaša prezentacija, umesto da postane generična, uspešno koncentrisati na određenu situaciju uveravanja koja je pred vama.

Odolite iskušenju preskakanja ili zaobilaženja procesa Okvirne forme. Nemojte misliti da svako u vašoj grupi zna i razume svaki detalj vaše prezentacije (ko, šta, kada, gde i zašto). Izložite ove činjenice crno na belo; to će vam pomoći da razlučite šta možete a šta ne možete uvrstiti u vašu prezentaciju i u kojem obliku ćete to prikazati.

Sada, kad ste postavili kontekst i fokus, možete početi s izradom mogućih koncepata. Sada upotrebite desnu stranu mozga; umesto da razmišljate o odeći i rasporedu, usredsredite se na relevantnije ideje. Vi želite da uhvatite misli koje vam naviru i tu počinje „oluja ideja“.

Nikola M. Stajić, Mast. ekon.

Osnivač i direktor

iLearn d.o.o. Beograd

info@ilearn.rs

www.ilearn.rs


Berza

investicioni fondovi

kursna lista