Početna > Izdanja > Broj 103-104 > Ekskluzivno - Svetislav Milovanović

INTERVJU: Prof.dr Svetislav Milovanović

Čovek koji pomera granice u sadašnjosti

Međunarodni pravni konsultant, predavač i potpredsednik Cotrugli Business School, profesor u Visokoj školi akademskih studija u Beogradu, predsednik Saveta Nacionalnog udruženja eksperata zaštite životne sredine, predsednik Nacionalnog centra za medijaciju, potpredsednik Evropske Akademije nauka i umetnosti – AME u Beogradu, autor knjiga „Liderstvo“ i „Brendiranje“, aktivista u nevladinom sektoru u svojstvu suosnivača Rotary kluba i još mnogo toga, ali pre svega harizmatičan čovek koga krase istrajnost u negovanju svih ljudskih kvaliteta i šarm u komunikaciji – Svetislav Milovanović! Ovaj vrsni intelektualac u svaki posao unosi profesionalnost i kreativnost, pomera granice u sadašnjosti i vizionarski precizno sagledava budućnost, ali ne odustaje od negovanja tradicionalnih vrednosti kao što su dobrota, humanost i lepi maniri.

1.Mnogi ljudi naprave uspešnu karijeru, ali malo njih postigne uspeh u tako raznovrsnim oblastima, a da pri tom nema timove stručnjaka, već samo sebe samog. Šta je zajednički imenilac svih izazova u koje ste se upuštali i motiv tolike različitosti poslova?

Sa Pravnim fakultetom i pravosudnim ispitom stekao sam početno obrazovanje koje mi je, tokom kasnijeg usavršavanja kroz magistraturu i doktorat, omogućilo da u raznim oblastima sagledam sve relevantne činjenice, ali i da lako razgraničim bitno od nebitnog i sagledam suštinski sadržaj. Tokom sudijske karijere učvrstio sam svoje uverenje da čovek mora imati ozbiljno stručno znanje u poslu kojim se bavi, ali i stabilan karakter koji će uvek preuzeti odgovornost za donete odluke. Kao sudija Vrhovnog suda bio sam u prilici da potvrdim tri smrtne kazne, i u tim situacijama shvatite značaj snage moralnog i etičkog kredibiliteta. Ugled treba zaslužiti, ali ga je najteže sačuvati. Ako imate taj pristup, kojim god poslom da se bavite, nastojite da date svoj maksimum, najbolji deo sebe, a ako tome dodate uvek prisutan entuzijazam sličan entuzijazmu deteta koje otkriva svet, onda granice ne postoje. Uz sve to, imam u vidu i tačnost izreke velikana Nikole Tesle koja glasi: „Naše vrline i naši nedostaci su nerazdvojni, kao što su sila i materija. Kada su odvojeni, čoveka više nema.“

Dakle, svestan sam činjenice da sam samo čovek. Moji napori usmereni su ka tome da u društvu kojem pripadam budem prepoznat kao kvalitetan čovek.

2.Koji životni putokazi su Vas naveli da se nađete u svetu ekologije, medijacije, ulozi konsultanta, ali i na vrlo značajnim funkcijama kao što su potpredsednik EU Akademije nauka i umetnosti – AME u Beogradu, čiji su članovi čak 30 nobelovaca?

Mislim da je važno da čovek na svom životnom putu ima sopstvenu ideju vodilju koju sledi, ali da pri tom ostane otvoren i za sve ideje i projekte drugih i da ne propusti ljude ili situacije koje prepozna kao nove šanse. Kreativna radoznalost i raznovrsna interesovanja uvek su dobar podsticaj. U mom slučaju, sve ove oblasti povezuje zajednička ideja pravne zaštite čoveka u današnjem složenom i kompleksnom svetu. U velikom ubrzanju s kraja prošlog i početkom ovog veka, čoveku je postalo sve teže da se snađe i smatram da su potrebne nove alatke, ne samo pojedincima, već i čitavom društvu. Od novca, preko hartija od vrednosti, do današnjih kriptovaluta, koje su, na neki način, surogati hartija od vrednosti, prošlo je malo vremena. Smatram da je važno brzo se uklopiti u duh novog vremena, ići ukorak sa svetom, a biti zaštićen, jer je i polje mogućih zloupotreba i manipulacija ogromno.U svim spornim situacijama koje mogu nastati, medijacija je ne samo moguća, već i veoma važna jer se učesnici u sporu dogovaraju, a medijatori samo znanjem i veštinom pomažu usaglašavanje spornih tačaka na visoko profesionalnom nivou. Sve je to povezano. Važna je i zaštita životne sredine koja je najvažnija na ovoj planeti. Pravna zaštita u ovoj oblasti ima veliku primenu, koja stalno mora da se unapređuje. A u svemu tome, ako imate podršku i dobru komunikaciju sa izuzetnim ljudima kao što su članovi Evropske Akademije nauka i umetnosti, onda ste privilegovani. Kao da zlato dobijate direktno iz rudnika izvornih ideja i znanja.

3.Autor ste knjiga „Savremene hartije od vrednosti - zloupotreba i pravna zaštita“, „Liderstvo“, „Lični brend“, „Nacionalno brendiranje“ i „Svet poslovne komunikacije“ koje su izazvale veliko interesovanje u javnosti, kako zbog tema kojima se bave, tako i zbog načina na koji je sadržaj napisan. Gde pronalazite inspiraciju?

Sam život i aktuelno okruženje na globalnom nivou su najveća inspiracija, a predviđanje aktuelnih tema za budućnost predstavlja pravi izazov. Pre nego što sam se upustio u pisanje o ozbiljnim temama kao što su liderstvo, lobiranje, brendiranje i slično, konsultovao sam veliki broj stručnjaka iz raznih oblasti kako bismo zajednički sagledali sve aspekte onog o čemu pišem. Zbog toga verujem da će čitaoci dobiti mnoge odgovore za kojima tragaju, ali da će biti podstaknuti da i sami razmišljaju i donesu sopstveni sud. Na primer, želeo bih da se zapitaju da li je lobiranje legalizovana korupcija ili nagrada za specijalizaciju posebnih znanja i tehnika, pa čak i otimanje dela teritorijalnog suvereniteta koja se dobija novcem, a ne ratom. Posebno sam ponosan na recenziju koju je o knjizi „Liderstvo“ dao jedan od najuglednijih profesora u Evropi, Mario Plenković, koji je izjavio: „knjiga Svetislava Milovanovića predstavlja novu ideju za promišljanje liderstva“. Pisanje knjiga je za mene način da u sadašnjosti ostavim nešto za budućnost.

4.Veliki deo vremena posvećujete radu sa nevladinim organizacijama, a 25 godina ste član Rotary pokreta u Srbiji. Šta je za Vas suština ovog angažovanja?

Za mene je to davanje pomoći, vremena, znanja, novca, i ljubav prema svima kojima je pomoć potrebna. Rotary pokret to zaista jeste i on istrajava sve ove godine. Do sada su Rotarijanci donirali nekoliko desetina miliona dolara. Kao neko ko je bio i jeste na funkciji u Rotary Distriktu Srbije i Crne Gore, a kao član Rotary kluba Beograd – Stari Grad, ja imam ova saznanja, ali ih u javnosti skromno eksponiramo jer suština našeg rada i jeste u aktivnostima koje su zasnovane na visokim etičkim i moralnim principima.

5.Predavač ste i potpredsednik Cotrugli Business School, kao i profesor u Visokoj školi akademskih studija u Beogradu. Važite za čoveka koji rado prenosi znanja mladima i motiviše ih da kroz znanje stiču samopouzdanje. Šta biste poručili mladim ljudima koji sa nevericom gledaju u budućnost?

Cotrugli Business School je vrhunska poslovna škola koja je akreditovana od strane svetske Biznis akademije u Londonu, a ima sedišta u Luksemburgu, Zagrebu, Ljubljani, Beogradu, Sofiji itd. Kroz nju je prošlo i diplomiralo preko 12.000 studenata. Nepopravljivi sam optimista i verujem da, uprkos raznim izazovima sa kojima se mladi danas susreću, mnogi od njih ipak biraju put učenja, znanja i izgradnje samopoštovanja na stvarnom kvalitetu. Verujem da je ulaganje u sebe najbolja investicija koja će se kad-tad isplatiti. Umesto sopstvene poruke, citiraću Cicerona: „Čovek od hrabrosti je i pun vere“.


Berza

investicioni fondovi

kursna lista