Početna > Izdanja > Broj 075 > Intervju - Zeljko Bjelan PETROL

Gospodin Željko Bjelan, direktor kompanije Petrol d. o. o. Beograd

Naša energija povezuje

Preduzeće Petrol d. o. o. Beograd deo je grupacije Petrol, vodeće naftne kompanije u Sloveniji i regionu Jugoistočne Evrope. U Srbiji posluje kroz maloprodajnu mrežu od 8 benzinskih stanica i 100 zaposlenih. Primarno područje poslovanja grupe Petrol jeste trgovina naftom i naftnim derivatima, a konkurentska prednost jeste savremena i razgranata mreža. Grupa Petrol zaokruženom ponudom energetsko-ekoloških proizvoda i usluga brine o pouzdanom, ekonomičnom i ekološkom snabdevanju potrošača u Srbiji i na tržištima Jugoistočne Evrope. Kroz razgranatu mrežu benzinskih pumpi vozačima pružaju sve što im je potrebno za siguran i udoban put. Petrol je vrhunski ponuđač svih energetskih i ekoloških proizvoda i usluga, koje korisnici u Srbiji i Istočnoj Evropi prepoznaju kao jednu od najsavremenijih i najdinamičnijih energetskih preduzeća, vrednih poverenja i usmerenih u trajno održiv razvoj. Grupa Petrol oseća posebnu odgovornost prema svojim kupcima, dobavljačima, poslovnim partnerima, vlasnicima i društvu u celini.

Petrol d.o.o. Beograd pri donošenju svojih poslovnih odluka vodi računa i o ekološkim i socijalnim posledicama. Kroz svoje poslovanje izrazito brine o ljudima, životnoj okolini i poboljšanju kvaliteta života u zajednici u kojoj posluje. Petrol d. o. o. Beogradaktivno je uključen u sve društvenokorisne projekte, te finansijski pomaže humanitarnim i socijalnim ustanovama, ekološkim udruženjima, daje potporu projektima od šireg društvenog značaja kroz razne aktivnosti i sponzorstva. Cilj je da se pomogne onima kojima je pomoć potrebna, stoga Petrol d. o. o. Beograd podržava mnoga udruženja i promoviše sportske i kulturne angažmane ljudi i izuzetnih pojedinaca, ceneći njihovu želju da postižu određene rezultate u svom radu.

Način celokupnog poslovanja grupe Petrol temelji se na posticanju poslovne uspešnosti, odnosno na praćenju i poštovanju savremenih tržišnih zahteva na području usluga, informacionih tehnologija i očuvanja životne sredine.

Grupa se odlikuje prvenstveno kvalitetom robe i usluga, visokim ugledom, prepoznatljivim robnim markama i stabilnim finansijskim položajem.

1. Gospodine Bjelan, gde ste rođeni? Gde ste odrasli i školovali se?

Rođen sam u Ljubljani. Odrastao sam u mestu Kočevje, koje se nalazi 60 km od Ljubljane. Tu sam završio osnovnu i srednju ekonomsku školu. Pošto u Kočevju nemamo fakultet, svoje školovanje sam nastavio u Ljubljani na Ekonomskom fakultetu Ljubljana, gde sam završio magistarske studije poslovnih nauka.

2. Kako je tekao put vaše karijere pre dolaska na poziciju direktora Petrola? Koliko dugo ste na ovom radnom mestu?

U Petrolu d. d. Ljubljana počeo sam da radim još kao student, gde su moja prva zaduženja bila da pratim prodaju prirodnog gasa. Nakon godinu dana rada na području prirodnoga gasa prešao sam u sektor LPG, gde su me 1. oktobra 2009. zaposlili na neodređeno vreme. U tom sektoru bio sam zadužen za logistiku LPG-a, od skladišta do krajnjih potrošača. Nakon dve godine rada u pomenutom sektoru ponovo sam prebačen u sektor prirodnog gasa na funkciju analitičara. Moji glavni zadaci bili su preračunavanje i praćenje cene prirodnog gasa, stalna komunikacija sa potrošačima i komunikacija sa Agencijom za energetiku Slovenije. Nova mogućnost se otvorila 1. aprila 2013. i tada sam postao direktor preduzeća Beogas d. o. o. Beograd, koje je 100% u vlastništvu Petrol d. d. Ljubljana. Beogas d. o. o. je društvo koje se bavi izgradnjom i održavanjem gasovoda i distribucijom prirodnog gasa na području Čukarice, Palilule i Voždovca. Nakon samo dve godine rada u Beogasu postao sam i direktor preduzeća Petrol d. o. o. Beograd, koje u Srbiji trguje naftom, naftnim derivatima i ostalom robom i isto tako je 100% u vlastništvu Petrol d. d. Ljubljana.

3. Na čemu se zasniva celokupno poslovanje grupe Petrol, koje je primarno područje poslovanja i koje su vrednosti kompanije?

Naša vizija je natprosečno zadovoljan kupac. U centru pažnje je kupac i kvalitet proizvoda i usluga koje mu nudimo. Petrol je energetska kompanija, a ne samo društvo za trgovinu naftom. Strategija je zasnovana na širenju modela pristupačne benzinske stanice uz širenje energetskog koncepta u regionu (struja, prirodni gas i LPG, energetska rešenja, biomasa). Grupa Petrol svojim paketom proizvoda i uslugabrine o pouzdanom, ekonomičnom i ekološkom snabdevanju potrošača, kako u Srbiji,tako i na tržištima Jugoistočne Evrope. Posebnu odgovornost osećamo premasvojim kupcima, dobavljačima, poslovnim partnerima, vlasnicima i društvu u celini. Zbog toga je naš osnovni cilj da našim potrošačimaobezbedimo optimalno i konkurentno snabdevanje energijom,pri čemu se u celosti koriste sve sinergije grupe Petrol, odizbora i nabavke energenata do izbora tehnoloških rešenja snabdevanja energijom, finansiranja i održavanja. Etika savremenog poslovanja neminovno zahteva iskrenu upućenost na zajednicu i društvo, kao i brigu za njihov razvoj i napredak. Grupa Petrol je uspešna i odgovorna kompanija izgrađena na pravim vrednostima i stabilnoj osnovi. Visokostručnim kadrom, ostvarivanjem pozitivnih poslovnih rezultata, ispunjavanjem zakonskih propisa i obaveza prema društvu, primenom uspostavljenih standarda kroz sistem kvaliteta, racionalnim korišćenjem prirodnih i drugih resursa i odgovornim odnosom prema zaštiti okoline, kao i brigom o zaposlenima, kompanija pozitivno utiče na društvo i razvija partnerske odnose sa lokalnom i širom društvenom zajednicom. Zainteresovana za zajednicu i društvo u okviru kojih posluje, grupa Petrol kontinuirano doprinosi njihovom razvoju kroz niz društvenokorisnih aktivnosti. Grupa Petrol će zato nastaviti da razvija i unapređuje ovakvu tendenciju društvenoodgovornog poslovanja i odnosa prema zajednici, dajući tako primer i ostalim kompanijama iz svog poslovnog okruženja.

4. Kompanija Petrol ima cilj da postane lider na srpskom tržištu naftnih derivata nudeći prozivode i usluge vrhunskog kvaliteta, kao i bezbedne uslove rada. Koliko ste blizu ostvarenja ovog cilja?

Teško je reći da očekujemo da budemo lideri na polju naftnih derivata u Srbiji. Želimo da budemo lideri u kvalitetu usluge i proizvoda koje nudimo. Pogotovo u trgovini naftom želimo da ponudimo kupcu više od ostalih – npr. usluge lutrije, ulaznice za sportska i kulturna događanja, partnerstva sa ostalim preduzećima, marketinške aktivnosti, povoljnosti. Na području energetike ima još mnogo mogućnosti za razvoj i zato pravimo u Srbiji velike korake napred – otvorili smo terminal u Smederevu, firme Beogas i Rodgas šire svoju mrežu u Beogradu, Šimanovcima, Pećincima i Bačkoj Topoli.Društvo Beogas za izgradnju i održavanje gasovoda i distribuciju gasa Beogas d. o. o. Beograd (Patrijarha Dimitrija12v) osnovano je 13. marta 1998. Društvo je registrovano za izgradnju i održavanje gasovoda i distribuciju gasa i bavi se energetskom delatnošću u skladu sa metodologijom Agencije za energetiku Republike Srbije. Društvo ima ugovor sa Vladom Republike Srbije za obavljanje delatnosti od opšteg interesa iz koga proističu licence za obavljanje energetskih delatnosti: distribuciju prirodnog gasa, upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas i trgovinu na malo prirodnim gasom tarifnim kupcima. Društvo trenutno ima oko 12.000 korisnika prirodnog gasa i ostvaruje godišnju prodaju od oko 15.000.000 m3 prirodnog gasa. U Beogasu na godišnjem nivou planiramo oko 250 novih priključenja i 6 km nove distributivne mreže. Društvo Rodgas nalazi se u opštini Bačka Topola i osnovano je 17. februara 1994. Pretežna delatnost preduzeća jeste distribucija gasovitih goriva gasovodom. Rodgas godišnje prodaje oko 9.000.000 m3 prirodnog gasa i trenutno ima oko 1.300 korisnika. Rodgas ima u vlastništvu oko 150 km gasne mreže.

Na području prirodnog gasa vidimo još mnogo mogućnosti i zato planiramo gasifikaciju još u nekoliko opština u Beogradu i u ostalim većim gradovima po Srbiji. Naravno tu je još naše preduzeće Eltek Petrol, koje nudi najbolja energetska rešenja.

Grupa Petrol u Srbiji ima misiju da zadovolji potrebe korisnika kvalitetom svojih usluga tako što im obezbeđuje energent budućnosti, najjeftiniji energent, komfor i upravljanje troškovima. Poštuju se najsavremeni standardi jer obezbeđujemo ekološki energent, zamenu skupih energenata najjeftinijim energentom, izvoz skupih energenata (struje). Briga o zaposlenima ogleda se u tome što im je obezbeđen stabilan i perspektivan posao, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja i što je prisutan visok nivo socijalne odgovornosti u kompaniji.

Trudimo se da zadovoljimo interese partnera, izvođača i dobavljača kako bi ostvarili svoje programe rada i razvoja.

Kada govorimo o svojim ciljevima, moramo priznati da smo sebi zadali visoke ciljeve i da brzo koračamo ka njihovom ostvarenju.Svakoga dana se stvaraju nove poslovne ideje, kako na području nafte, tako i na području energetike, i sa njima i naši ciljevi rastu, što potvrđuje da imamo jaku želju da postanemo lideri u kvalitetu usluge i proizvoda koje nudimo.

5. Petrol d. o. o. član je grupacije Petrol. Koliko benzinskih stanica imate u Srbiji i koliko ljudi zapošljavate?

Petrol u Srbiji za sada ima 8 benzinskih stanica i više od 100 radnika koji su članovi porodice Petrol.

6. Kakve poslovne rezultate beležite u 2014. godini? Da li se i koliko oni razlikuju od očekivanih?

Prema godišnjem izveštaju za 2014. godinu, grupa Petrol u Srbiji prihodovala je oko 100 miliona evra. Od toga je 74,6 miliona prihodovao Petrol d. o. o. Beograd,Rodgas a. d. 3,5 miliona, Gas group d. o. o. 0,13 miliona, Petrol LPG d. o. o. 23 milona, Beogas d. o. o. 5,3 miliona. Rezultati su sveukupno bolji od 2013. godine za skoro 40% i možemo reći da su uskladu sa planiranim.

7. Koji su planovi za buduće investicije i proširenje obima poslovanja u Srbiji? Kakav će biti tempo razvijanja maloprodajne mreže? Koje su za vas strateške lokacije u Srbiji?

Glavni strateški pravci razvoja grupe Petrol jesu aktivnosti kojim želimo da postanemo najveća i jedinstvena regionalna grupa u oblasti naftne trgovine, području skladištenja i prodaje gasa, energije i proizvodnje i prodaje električne energije iz alternativnih obnovljivih izvora. Ono čime se mi rukovodimo u našem poslovanju jesu najviši kvalitet svih proizvoda i usluga, poslovno usmerenje sa fokusom na ekološka rešenja koja će omogućiti održivi razvoj.

Želimo da Petrol bude konkurencija najjačim i najboljim naftnim kompanijama koje su odranije prisutne u Srbiji, cilj nam je brzo i kontrolisano širenje. Od uslova u lokalnoj sredini, kao i od cena, zavisiće i koliko ćemo moći to brzo da izvedemo.

8. Koliko ste konkurentni sa cenama na tržištu? Kakav kvalitet goriva nudite i da li odgovorno brinete o razvoju ekološki prihvatljivih goriva?

Na tržištu Srbije vodi se dnevna politika cena i iste su diferencirane po regionima, pa čak i po gradovima. Na osnovu cenovne politike koja se registruje lokalno, Pertol se trudi da je konkurentan sa cenama iako ponekad veća fleksibilnost nije moguća zbog činjenice da smo u sferi nabavke uslovljeni kupovinom derivata od određenog broja velikih prodavaca, koji tu svoju poziciju koriste u tržišnoj utakmici.

Naše gorivo je aditivirano gorivo premijum kvaliteta, a konstantne kontrole koje se vrše u našim laboratorijama to potvrđuju.

Na tržištu Srbije smo isključivo prometnici, tako da za sada nismo u mogućnosti da se bavimo ovom temom, ali smo, s druge strane, prvi u Srbiji uveli aditivirano gorivo koje pored boljih performansi ima i bolji stepen sagorevanja, a samim tim mnogo manje zagađuje okolinu.

9. U okviru društvene odgovornosti koje sve akcije preduzimate na polju bezbednosti i zaštite životne sredine, kao i u razvoju i implementaciji za racionalno iskorišćavanje energije?

U sastavu grupe Petrol u Srbiji posluje i firma Eltek Petrol, čiji smo vlasnici i čije je pripajanje u toku. U okviru područja Rešenja za energiju i za životnu sredinu društvo Petrol nudi saradnju svojim kupcima u poboljšanju njihove energetske efikasnosti, kao i korišćenju alternativnih izvora, a isto tako i u okviru brige za životnu sredinu nudi savete i rešenja koja se odnose na prečišćavanje otpadnih voda koje nastaju u domaćinstvima.

Nudimo veoma efikasna rešenja za preduzeća kojima možete bitno da poboljšate udobnost boravka, da smanjite svoju zavisnost od fosilnih goriva, da doprinesete čistijoj životnoj sredini, a istovremeno i da mnogo uštedite na izdacima za energiju.

10. Pored ponude različitih vrsta goriva na Petrolovim benzinskim stanicama, šta je to što još nudite potrošačima kao dodatnu uslugu?

Mi u Petrolu mnogo ulažemo u naše kupce. Mnogo se bavimo istraživanjima i zaista volimo da čujemo šta kupci žele. Uvek želimo da im ponudimo više, pokušavamo da budemo inovativni i u tom pravcu se naš maloprodajni lanac i razvija. Pored dodatnog asortimana koji se očekuje na benzinskim stanicama, mi svojim kupcima nudimo i mogućnost kupovine ulaznica za većinu spotrskih, kulturnih i koncertnih dešavanja, kako u zemlji, tako i u regionu, jer smo u lancu prodajnihmesta Eventima, koji je aktivan na svakoj našoj lokaciji. Zatim, mi smo i prodajno mesto DLS-a, a poseban akcenat bih stavio na našu kafu koju možete poneti.

Kada su u putanju pravna lica, pomenuo bih našu Sivu karticu, koja svojim korisnicima donosi nekoliko povlastica. Na prvom mestu je potpuna kontrola troškova, odloženo plaćanje, detaljni zapisi kupovine, a izdavanje i održavanje je besplatno. A ono što je svakako prava povlastica jeste da se može koristiti na svim Petrolovim servisima u zemlji i regionu, dakle na više od 480 benzinskih stanica.

11. Kompanija Petrol nudi sva ključna goriva, koja premašuju standarde koji važe na tržištu. Recite nam nešto više o generaciji goriva Petrol Qmax?

Kada je reč o gorivu, kompanija Petrol u celoj regiji ima aditivirana goriva premijum kvaliteta. Prvi smo 2013. godine u Srbiji lansirali vlastitu robnu marku pod nazivom QMAX. Razvoj nove generacije goriva iz Petrola rezultat je saradnje sa renomiranom korporacijom Afton Chemical iz Velike Britanije, koja je jedna od vodećih svetskih proizvođača aditiva. To su dokazali i laboratorijski, automobilski i terenski testovi obavljeni tokom više faza razvoja.

Kontrola kvaliteta goriva je konstantna i mi u Petrolu imamo pozitivan stav prema markiranju goriva koje je uistinu zaštita potrošača jer prati put goriva od veleprodajnog skladišta do benzinskih stanica.

12. Grupa Petrol ostvaruje strategiju postizanja poslovne uspešnosti poštovanjem zahtevnih ekoloških merila. Koje sve sertifikate posedujete?

Beogas d. o. o., članica grupe Petrol, poseduje sertifikatQualityaustria, kojim se potvrđuje primena i dalji razvoj efektivnog sistema menadžmenta kvalitetom u saglasnosti sa zahtevima standarda ISO 9001:2008.

13.Vaš posao je dinamičan, ali i naporan. Na koji način uspevate da prevaziđete svakodnevni stres?

Posle radnog dana koji nekad traje i više od 12 sati dolazi trenutak za opuštanje od posla, to je trenutak kada posle svih obaveza dođem kući i svoje slobodno vreme posvetim svojoj životnoj partnerki Branki, koja mi sve vreme pruža punu podršku. Zato vikend pokušavam da rezervišem za nju i za druženje sa prijateljima.

14. Čime se bavite u slobodno vreme? Kuda izlazite?

Slobodno vreme je u potpunosti rezervisano za meni drage osobe sa kojima izlazim na mesta gde se mogu opustiti. To su mesta koja imaju „dušu”. Mesta gde volim izaći sa društvom svakako su restorani kao što su Diagonala, Durmitor, Zaplet i Hacienda. Kada sam slobodan, uvek odvojim vreme i za trčanje kroz Košutnjak, što mi omogućava da se odmorim od svakodnevnih obaveza. Takođe jednom nedeljno sa društvom igram fudbal.

15. Kada biste bili u mogućnosti, šta biste promenili u svojoj dosadašnjoj karijeri?

Svoju dosadašnju karijeru vidim kao niz stepenika po kojima sam išao korak po korak. Sigurnim korakom sam dostigao neke od svojih poslovnih ciljeva, ali svakako ne sve. Mnogo toga sam na svom putu naučio i stekao sam nova poznanstva i zato u svojoj dosadašnjoj karijeri ne bih ništa menjao.


Berza

investicioni fondovi

kursna lista