Početna > Izdanja > Broj 072 > Workshop

Workshop

Motivacija kao faktor uspeha

Kada smo se pre nekoliko meseci klega i ja dogovarali o sadržaju jedne javne obuke u saradnji sa japanskim konsultantima, desila se veoma čudna stvar. Prvo na čemu su insistirali jeste da jedan od modula bude o motivaciji, pa tek posle kaizen.

Kad sam pitao:

– Zašto baš prvo motivacija?

Japanski kolega mi je odgovorio:

– Zato što motivacija stvara preduslov za sve druge stvari.

Koliko puta smo samo čuli rečenice: „On nije motivisan da radi!”, „Zašto mislite da je on to uradio, nije imao motiv za to?”,„Ne mogu da motivišem sebe da uradim...” Motivacija je svuda oko nas samo je mi ne shvatamo kao najbitniju u datom trenutku bilo za naš posao ili lični uspeh.

Šta je motivacija?

Jedna od definicija bi glasila: „Motivacija je proces pokretanja ljudske aktivnosti radi ostvarenja određenog cilja, koristi.” U isto vreme motiv je „proces koji pokreće ljude na određenu aktivnost i ponašanje.”

Tipovi motivacije

Postoje dva tipa motivacije: eksterna i interna motivacija.

Eksterna motivacija polazi od toga da se određene stvari rade kako bi se zaradilo i stekle određene povlastice. Motiv je prevashodno u novcu i onome što dolazi spolja.

Velika mana eksterne motivacije jeste da ona ima uticaj do trenutka ispunjavanja norme koja je potrebna da bi se došlo do određenog eksternog motivatora. Onog trenutka kad se dođe do eksternog motivatora, vrlo brzo dolazi do usporavanja aktivnosti, pa tako zaposleni rade tek onoliko koliko je potrebno (skoro nikad ne daju više od sebe).

U jednoj rečenici eksterna motivacija može da se predstavi kao:

„Posao je posao, to je način da se zaradi novac.”

Interna motivacija polazi od određenih verovanja i ima svoj podsticaj koji dolazi interno, odnosno iz nas samih. Vizija, cilj, postignuće u najvećem broju slučajeva se vezuju za pojedinca, to je i jedan od razloga zašto kompanije često prvo ustanovljavaju misije i vizije na početku svog postojanja, baš iz tog razloga da bi zaposleni u kompanijama usvojili kompanijske vrednosti kao svoje i verovali u nešto više.

Eksterni motivatori brzo izgube svoju snagu. Ukoliko nam u firmi povećaju platu za pet puta, prva naša reakcija će biti oduševljenje. Posle šest meseci mi smo se već navikli na tu visoku platu i verujemo kao da smo je uvek imali i novčano smo zadovoljni, tako da isti novčani motivatori teško mogu da nas podstiču.

U jednoj rečenici interna motivacija može da se predstavi rečenici:

Uradio sam zato što sam želeo to!”

Postoji jedna Ezopova priča o tri zidara koja na najbolji način objašnjava motivaciju.

Jednoga dana jedan putnik je prolazio zemljom i hodao je danima dok nije naišao na jedno selo u kojem su se svi bavili istim poslom. Svi muškarci su bili zidari. Prišao je jednom i pitao ga:

– Šta vi to radite?

– Evo slažem ove cigle, ovo je veoma naporan posao i ne znam koliko ću dugo još ovo moći da radim – odgovorio je prvizidar.

Čovek je nastavio da ide dalje po selu i nailazi na drugog zidara i pita ga isto pitanje.

– Radim ovaj posao jer mi obezbeđuje hranu i omogućava da prehranim porodicu, nije najzanimljiv posao, ali mi omogućava pristojan život.

Nastavlja putnik svoj put po selu i nailazi na trećeg zidara i pita ga:

– Šta, gospodine, to radite?

– Pravim katedralu i trudim se da to radim pažljivo jer tu treba da dolaze ljudi hiljadama godina i da dovode svoje porodice.

Primećujemo da je prvi zidar u bolu i da je kod njega je odsutna motivacija. Kod drugog zidara je malo bolja situacija, on iako ne voli previše svoj posao, zadovoljan je jer njime može da prehrani svoju porodicu, kod njega vlada eksterna motivacija. Treći zidar deluje kao da uživa u onome što radi jer veruje da radi za neki viši cilj i kod njega je dominantna interna motivacija.

RAZMISLITE KOJI STE VI ZIDAR U SVOJOJ KOMPANIJI I KOLIKO OKO VAS IMA ZIDARA KOJI GRADE KATEDRALU?!

Mr Marko Burazor

Konsultant i direktor BCAgency

Berza

investicioni fondovi

kursna lista