Početna > Izdanja > Broj 067-068 > Intervju - Živko Mukaetov

Zdravlje pre svega (The Health is Above All)

Živko Mukaetov, CEO kompanije „Alkaloid” i predsednik Upravnog odbora

„Dugoročno gledano, potrošači ne komuniciraju sa anonimnim proizvodima, već grade odnos sa brendovima identifikujući u njima svoje vlastite vrednosti. Da bi jedan brend opstao na tržištu, on mora stalno da ispunjava svoja obećanja kako bi osvojio poverenje kupaca, koje može da zadrži samo ako proizvod garantuje konstantno visok kvalitet.“ Ž. Mukaetov „Alkaloid” je uspešna makedonska priča koja je tokom 77 godina svoga rasta i razvoja za sobom ostavila svedočenja koja govore sama za sebe. „Alkaloid” je šesta farmaceutska industrija u Juoistočnoj Evropi sa 14 podružnica i 4 predstavništva (u SAD-u, Švajcarskoj, Rusiji, Ukrajini, Rumuniji, Bugarskoj, Albaniji, Turskoj i svim zemljama bivše Jugoslavije), kojima se rukovodi iz baze u Makedoniji. Poseduje nekoliko proizvodnih lokacija u glavnom gradu, Skoplju, i jedno u Beogradu, u Srbiji. Farmacija, pored hemije, kozmetike i botanike, je noseća delatnost, segment u koji je u proteklih 15 godina uloženo preko 100 miliona evra, u kapacitete i proizvodne tehnologije. Najuspešniji „Alkaloidov” proizvod na području farmacije nesumnjivo je brend Caffetin, koji je 2012. godine obeležio 55 godina postojanja. Caffetin je kombinacija četiri idealno uravnotežena sastojka, koji daju sinergijski učinak u tretiranju svih vrsta bolova. Prema mnogim kriterijumima, Caffetin je jedan od najrasprostranjenijih makedonskih izvoznih brendova. Sa više od 10 milijardi prodatih tableta, Caffetin je prerastao u sinonim borbe protiv bolova. Svest potrošača u vezi sa ovim brendom razlog je zbog kojeg je „Alkaloid” odlučio da razvije njegove ekstenzije u smeru novih indikacija. Prvi u redu bio je Caffetin Cold, sledio je Caffetin Lady, pa Caffetin Cold s prirodnim vitaminom C, a poslednja netabletarna ekstenzija namenjena simptomima prehlade i gripa, na čijem se razvoju radilo tri godine u saradnji sa stranim partnerom, jesu vrećice praška Caffetin Cold Max. Vodeći brend u segmentu kozmetike jeste dobro poznati Bekutan. Poverenje u brend Bekutan već se više od 30 godina prenosi sa generacije na generaciju. To je najčvršći temelj dugogodišnje tradicije. Na početku, sa samo 5 proizvoda za higijenu dečje kože, danas portfolio Bekutana sadrži 20 osnovnih vrsta proizvoda sa blizu 40 oblika, i svi su klinički testirani. Kao izgrađeni brend u međunarodnim okvirima, Bekutan je sinonim za tradiciju, stalan kvalitet, poverenje, lojalnost. Proizvodnja organskih biljnih proizvoda u obliku čajeva jedan je od segmenata koji je u centru pažnje, pre svega zbog ekskluzivnosti kvaliteta lekovitih biljaka koje rastu divlje u Makedoniji, a koje se koriste kao resursi na strogo kontrolisan i održiv način. „Alkaloidove” organske čajeve sertifiokvale su međunarodne institucije kako za evropsko tržište, tako i za tržište SAD-a i Japana. Od 2005. godine „Alkaloid” proizvodi čajeve za renomirane američke kompanije, kao što je „Aveda” (članica grupacije Estée Lauder), a pre dve godine započeta je saradnja i sa Arbonne International i Swanson Healthcare Products, za koje „Alkaloid” proizvodi čajeve namenjene za tržišta u SAD-u, Kanadi, Ujedinjenom Kraljevstvu i na Pacifiku. Za PROFIT magazine govori gospodin Živko Mukaetov, CEO i predsednik Upravnog odbora kompanije „Alkaloid” iz Skoplja.

1.Gospodine Mukaetov, gde ste rođeni, odrasli i školovali se?

Rođen sam pre 39 godina u Skoplju. Nakon završetka osnovne škole obrazovanje sam, zbog interesovanja za matematičke nauke, produžio u prirodno-matematičkoj gimnaziji, gde sam bio odličan učenik i prvak u matematici. Obrazovanje sam nastavio na Mašinskom fakultetu u Skoplju, a logika koju sam razvio tokom studiranja odlično se uklopila u moju buduću profesiju. Nakon diplomiranja rešio sam da svoju logičku stranu nadogradim kreativnošću marketinškog menadžmenta, pa sam otišao na poslediplomske studije u London, na Chartered Institute of Marketing.

2. Kako je tekao put vaše karijere pre dolaska na poziciju direktora „Alkaloida”? Koliko dugo ste na ovom radnom mestu?

Kada sam imao 11 godina, moj otac je bio postavljen za generalnog direktora Kompanije. Rastao sam okružen „alkaloidcima” i – u periodu kada se kod dece formira želja za nekom budućom profesijom – praktično sam živeo sa „Alkaloidom”.

Moje prvo profesionalno iskustvo, koje još uvek stoji u zvaničnoj verziji moje radne biografije, stekao sam 1992. godine kada sam radio kao voditelj i marketinški agent na skopskom radiju „Voks”. Godine 1998. završio sam poslediplomske studije marketinga i menadžmenta u Londonu i otkrio sam da je to profesija koja me zaista ispunjava. Već 1999. godine, nakon kratkog rada u „Repleku”, započeo sam svoju karijeru u „Alkaloidu” na poziciji vođe projekata u delu reklame i propagande.

Penjanje po hijerarhijskoj lestvici odvijalo se sistematski i postepeno. Prvu menadžersku funkciju dobio sam 2003. godine, kada sam bio imenovan za direktora marketinga i prodaje u profitnom centru „Farmacija”, kako bi godinu dana kasnije bio unapređen u direktora centra. Da biste naučili kako funkcioniše bilo koji posao, morate biti njegov deo i proći kroz različite nivoe u kompaniji, počinjući od osnovnih. Bio sam deo ključnih operacija koje su vezane za moje današnje delovanje i tačno znam kako su postavljene sve stvari u svakom segmentu. Vodim „Alkaloid” već osam godina. Entuzijazam je isti i ne bih mogao da zamislim sebe u nekoj drugoj profesiji.

4.Koje su to nove tehnologije koje koristite u proizvodnji kako bi poboljšali kvalitet proizvoda?

Izrada kvalitetogproizvoda, posebnokadasulekoviupitanju, veoma je složen posaozakojisevezujunajzahtevnijeregulative. Da bi se ti zahtevi ispunili, mi smo uveli najnovije tehnologije i proizvodnu opremu, koja raspolaže svim mogućnostima praćenja procesa izrade i kvaliteta krajnjih proizvoda. Uveli smo nove tehnologije u procesu granulacije, komprimovanja tableta, filmovanja tableta i procesu pakovanja. Uveli smo visoku tehnologiju HVAC (heating, ventilation, airconditioning) sistema, te naše lekove proizvodimo u takozvanim čistim sobama klase D, koje redovno rekvalifikujemo i  čije parametre stalno pratimo na Building Monitoring Sistemu (BMS). Obučavanje zaposlenih za primenu novih tehnologija i novih propisa naš je prioritet. Nove tehnologije uvodimo i u laboratorije za kontrolu kvaliteta, koje su opremljene najnovijom aparaturom i instrumentima koji odgovaraju zahtevnoj EU regulativi za potvrdu kvaliteta lekova.

Sve nove tehnologije tesno su  povezane sa razvojem informatičke tehnologije. Već je šesta godina kako radimo sa SAPERP sistemom  u proizvodnji, kontroli kvaliteta, obezbeđenju kvaliteta, skladištenju, prodaji, planiranju proizvodnje, pa imamo mogućnost praćenja svake serije proizvedenog leka sa svakog aspekta, odulaska sirovina, provere i odobrenja do kontrole kvaliteta, praćenja proizvodnje, skladištenja, oslobađanje serije i prodaje.

„Alkaloid” je uspešno prošao DPP inspekcije (inspekcije dobre proizvodne prakse) koje su sprovele engleske, rumunske, slovenačke i jordanske agencije za lekove, kao i desetine multinacionalnih kompanija koje su naši dugogodišnji poslovni partneri.

5.Šta je to CRM Sales Vision Pharma Anywhereaplikacija i kome je namenjena?

„Alkaloid”je prva kompanija u Makedoniji i prva regionalna farmaceutska kompanija koja je samostalno napravila i pustila u upotrebu inovativnu aplikacijuCRM Sales Vision Pharma Аnywhere,što je u stvari nadogradnja postojećeg (Customer Relationship Management System) sistema za upravljanje odnosima sa klijentima, koji je kompanija prvi put primenila u farmaceutskom segmentu 2008. godine.Ova aplikacija funkcioniše pomoću mobilnih tablet uređaja (Apple, iPad4), omogućava stalnu, pravovremenu i efikasnu komunikaciju između zaposlenih u kompaniji:onih koji su na terenu, u kancelarijama u bazi i u podružnicama izvan Makedonije. Funkcionalnosti ovog rešenja povezane su sa analizom podataka, svakodnevnim planiranjem, marketinškim aktivnostima, projektima, istraživanjima i slično.

6. Na koja sve tržišta izvozite svoje proizvode? Koji proizvodi su najzastupljeniji u izvozu?

„Alkaloid” je potpuno izvozno orijentisana kompanija, koja preko svojih 17 kancelarija izvan Makedonije više od 60% svoje proizvodnje plasira na inostrana tržišta u preko 30 zemalja. Naš prioritet su tržišta u regionu Jugoistočne Evrope, tržišta zemalja članica EU, tržišta Rusije i država članica ZND-a, SAD-a, kao i zemalja Bliskog i Dalekog istoka.

Proces EU harmonizacije u „Alkaloidu AD Skoplje” počeo je pre više od 10 godina i u tom pogledu kompanija je potpuno spremna za prilagođavanje na već prihvaćene zakonske norme i pravila rada koji se praktikuju na tržištima Bugarske, Rumunije, Slovenije, Češke, Poljske, Slovačke, kao i na hrvatskom tržištu. Naš tim zadužen za registraciju lekova u EU prošao je kroz brojne obuke, a uz pomoć naše kancelarije u Ljubljani, koja je naše središte za celu Evropsku uniju, pristupili smo postupku masovnih EU registracija. Na tržištima država članica Evropske unije „Alkaloid” ima preko 300 marketinških autorizacija (dozvola za plasman lekova) koje su izdale odgovarajuće institucije, od kojih je više od polovine sprovedeno po najstrože regulisanim procedurama Evropske unije (Procedure za međusebno priznavanje i Decentralizovana procedura).

Nedavno je „Alkaloid” dobio i prvu dozvolu za plasman svog proizvoda Cefadroxil (Alicef) u vodećim evropksim ekonomijama, na tržištima zemalja stare Evrope: Nemačkoj, Francuskoj, Austriji, Španiji, Portugaliji... što je prva samostalna registracija leka u istoriji kompanije na tržištima ovih zemalja, a u međuvremenu smo, po istom principu, na ovim tržištima registrovali i Metadon i Cefixime (Pancef).

Nakon preduzetih koraka za jačanje naše pozicije u Rusiji tokom nekoliko prošlih godina i kompletiranja mreže u Ukrajini, sproveli smo detaljne analize tržišta Kazahstana, Azerbejdžana, Gruzije i Turkmenistana. Aktivno smo radili i na utvrđenom sistemskom pristupu ka poboljšanju naših već uspostavljenih izvoznih operacija u Jermeniji.

Prateći ovakvu pozitivnu trendenciju, „Alkaloid” razmišlja o stalnom proširenju svojih plasmana i otvaranju proizvodnih kapaciteta i u drugim državama. U zavisnosti od tržišnih uslova, kao dela kratkoročnog poslovnog plana i strategije razvoja kompanije na čijoj realizaciji aktivno i kontinuirano radimo, definisaće se i naši budući koraci, države od interesa i oblici investiranja.

7. Koliki je izvoz vaših proizvoda u Srbiju i šta najviše prodajete u našoj zemlji?

Republika Srbija je jedno od naših glavnih izvoznih tržišta, pre svega zbog blizine, povezanosti zemalja, kulturološke sličnosti, tradicije... gde smo kroz rad preko četiri regionalna predstavništva u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu došli do današnje faze proizvodnje u Beogradu. Na početku je to bila sekundarna proizvodnja 17 farmaceutskih oblika, da bismo kasnije investirali i u primarnu proizvodnju. Danas u Srbiji proizvodimo preko 50 farmaceutskih oblika, a ukupni portfolio naših proizvoda koji se mogu naći na srpskom tržištu veći je od 200.

Početna investicija bila je realizovana krajem 2010. godine i do sada, u nekoliko faza, uložili smo sredstva u iznosu od skoro 2 miliona evra, u segment proizvodnje čvrstih i tečnih farmaceutskih oblika, u kontrolnu laboratoriju, u projekat uštede energije itd. U ovoj podružnici „Alkaloida” u Beogradu danas radi preko 60 zaposlenih.

Kao i kod generalnog poslovanja Grupe „Alkaloid”, najzastupljeniji su farmaceutski proizvodi. Prema rečima srpskih farmaceuta, „Alkaloidovi” lekovi nikada nisu izašli iz knjiga žutog registra (lekova), što dovoljno govori o tradiciji kompanije na ovom tržištu. Eto i zbog toga je „Alkaloid” odlučio da investira u otvaranje svog prvog proizvodnog pogona izvan Makedonije baš u Beogradu.

OTC proizvodi, kardiološki preparati, lekovi koji deluju na centralni nervni sistem i antibiotska paleta noseće su grupe farmaceutskih proizvoda koje plasiramo. Od kozmetičkih proizvoda svakako najprodavaniji brend je Bekutan.

8. Konkurencija u regionu, kada su farmaceutski i kozmetički proizvodi u pitanju, velika je. Na koji način predstavljate svoje proizvode potrošačima na tržištu Srbije, kao i u zemljama regiona?

Farmacija je veoma dinamična industrija. Moramo ići u korak sa svetskim pravcima razvoja i pratiti sve novine, ma koliko to izgledalo teško ostvarljivo sa aspekta kompanije koja dolazi iz manje razvijenog dela Evrope.

Dobar imidž u radu „Alkaloida” rezultat je timskog rada i proaktivnog marketinškog koncepta, što je svojevrsna borba za svaki naš prodati proizvod na svakom tržištu. I pokraj određene doze sumnje sa kojom se ponekad srećemo i shvatanja „Alkaloida” kao kompanije koja dolazi iz zemlje u razvoju, činjenica da je u poslednjih 15 godina „Alkaloid” uložio preko 100 miliona evra u proizvodne kapacitete, laboratorije, Institut za razvoj i kontrolu kvaliteta, tehnologiju... pokazuje da na tržište plasiramo proizvode superiornog kvaliteta, koji se mogu nositi rame uz rame sa bilo kojim proizvodom na svetu.

Doprinos više u izgradnji dobrog imidža kompanije daju nekoliko prednosti koje imamo, kao što je prisustvo i etabliranost na više tržišta u regionu, sve moćniji i moderni proizvodni portfolio, profesionalno i obučeno osoblje i standardi rada koji su usklađeni sa najstrožim svetskim propisima. Farmaceutski proizvodi su najstrože regulisana kategorija proizvoda uopšte i ulaz na strana tržišta nije nimalo lak.

Da bi bili konkurentni na bilo kom tržištu, neophodne su investicije, investicije u lokalne kadrove, u proizvodni portfolio, u marketing. Konkurencija je ogromna. Na trižištima se suočavamo sa jakom lokalnom konkurencijom, moćnim multinacionalnim i generičkim konkurentima sa ogromnim proizvodnim porfolijima. Svako tržište ima svoju specifičnost i prilično je važno da se na svakom tržištu pritupi individualno.

Alkaloid ima oko 1.500 zaposlenih. Njih 1.150 radi u bazi u Makedoniji, a oko 350 u podružnicama.

10.Kakve poslovne rezultate beležite u 2013. godini? Da li se i koliko oni razlikuju od očekivanih?

Očekujemo da rast konsolidovanih prihoda od prodaje bude oko 5% u odnosu na ostvarene u prošloj godini, odnosnoda 2013. godinu završimo sa ukupnim prihodom od oko 115 miliona evra. Takođe očekujemo da i dobit zabeleži porast u odnosu na prošlogodišnju. Planovi za ovu godinu bili su na sličnom nivou sa onim što je ostvareno. Tokom ove godine realizovali smo i veliki broj investicija, razvoj novih proizvoda i proširenje asortimana, otvorili smo nova tržišta, zaposlili mnogo ljudi. Premasvimdosadašnjimparametrima, „Alkaloid” ćerealizovatijoš jednuuspešnugodinu.

11. Štabi, povašemmišljenju, eventualnotrebalopromenitikakobitrgovinafarmaceutskimproizvodimaizmeđuSrbijeiMakedonijebilajoš efikasnijaiprofitabilnija? Srbija i Makedonija su jedne od zemalja potpisnica CEFTA ugovora o slobodnoj trgovini. Samim ugovorom, u skladu sa principima slobodne trgovine, ispunjeni su svi uslovi za olakšanje, unapređenje i efikasno odvijanje trgovačke i ekonomske saradnje. Želeo bih da istaknem dobru saradnju koju imamo sa „Hemofarmom” u delu infuzionih rastvora i razmene know-how, a ne bih isključio ni potencijalni zajednički nastup na trećim tržištima.

12.Društvena odgovornost i zaštita životne sredine važni su segmenti poslovanja vaše kompanije. Šta sve preduzimate kako bi vaša kompanija bila društveno odgovorna?

Godine minulog rada i postojanja nisu samo zasluga menadžmenta, zaposlenih, naših partnera, već svih stejkholdera i zajednice u kojoj živimo i delujemo. Društvena odgovornost je deo tradicije „Alkaloida”. Mi verujemo da preko naše društvene odgovornosti možemo da doprinesemo poboljšanju, unapređenju i razvoju zajednice u kojoj delujemo.

„Alkaloid” je provereni i siguran partner zdravstvenim sistemima u državama gde je prisutan sa svojim proizvodima. Aktivno učestvuje i pomaže u realizaciji stručnih manifestacija, učestvuje sa donacijama u opremi i infrastrukturi zdravstvenih projekata i deo je mnogih humanitarnih akcija u regionu.

U čast velikog stratega i vizionara „Alkaloida” i dugogodišnjeg generalnog direktora kompanije Trajčeta Mukaetova „Alkaloid” je 2007. godine osnovao Fondaciju „Trajče Mukaetov” koja ima cilj da stipendira, donira i finansira talentovane lekare i farmaceute, kao i da pruži finansijsku podršku projektima iz oblasti medicine i farmacije. Preko ove fondacije, od njenog osnivanja do danas, stipendirano je ukupno 262 studenata.

Godine 2011, povodom 75-godišnjeg jubileja „Alkaloida”, zaposleni u kompaniji učestvovali su u masovnoj humanitarnoj akciji preko koje su donirali sredstva u Fondaciju i za samo dan i po se sakupilo oko 7.000 evra namenjenih za opremanje Odeljenja dečje onkologije Kliničke bolnice za pedijatriju u Skoplju. Ovakvi gestovi humanosti prerasli su u tradiciju, pa su u poslednje dve godine zaposleni u kompaniji sakupili još 19.300 evra ličnih donacija, namenjenih pomoći najranjivijim grupama pacijenata, maloj deci i prevremeno rođenim bebama.

Logo „Alkaloida” i njegovo moto „Zdravlje pre svega” prisutan je na dresovima makedonskih nacionalnih reprezentacija, a Šahovski klub „Alkaloida” nosilac je mnogih nagrada i priznanja. Jednom rečju, stojimo i staćemo iza svih projekata za koje verujemo da koriste zajednici u kojoj živimo i radimo.

13.Među mnogobrojnim nagradama koje ste dobili do sada izdvojila bih Internacionalnu nagradu Majka Tereza, koja vam je dodeljena ove godine za iskazanu humanost,razumevanje i solidarnost sa ljudima kojima je pomoć potrebna. Šta za vas znače ovakve nagrade?

Ova visoka državna nagrada za mene predstavlja ogromnu čast, ali i podsticaj za dalje aktivnosti koje bi bile u znaku vrednosti koje se naročito cene, a to su humanost, ljudska solidarnost, uzajamno razumevanje i poštovanje različitosti. To su vrednosti na kojima sam ja bio vaspitavan i koje se trudim da prenesem i na svoju decu. Pomaganje ljudima kojima je potrebna pomoć neće osiromašiti nikoga. Sasvim suprotno, učiniće nas bogatijima za jedno lepo iskustvo, a to je saznanje da smo učinili dobro delo. Novčanu naknadu koju sam dobio kao dobitnik ovog društvenog priznanja za naročito značajna ostvarenja za Republiku Makedoniju u oblasti humanosti i ljudske solidarnosti, u iznosu od pet prosečnih plata u Makedoniji, donirao sam za nabavku radnog materijala u Zavodu za rehabilitaciju dece i omladine „Sv. Kliment Ohridski” iz Skoplja.

Ovog meseca će mi biti uručena i zlatna medalja Crvenog krsta u znak zahvalnosti za moj lični doprinos u ostvarivanju humanitarnih ciljeva ove organizacije.

Ove godine se na tržištu RepublikeSrbije sprema nekoliko novina iz našeg portfolija, među kojima bih istakao novu netabletarnu ekstenziju našeg vodećeg brenda – kesica praška namenjena ublažavanju simptoma prehlade i gripa Kafetin Cold Max; nove proizvode brenda Proculin, Proculin lens i Proculin tears, Crill oil, Biocrill active, kao i nekoliko farmaceutskih preparata koji se izdaju uz lekarski recept. U okviru našeg brenda dečje kozmetike Bekutan takođe planiramo uvođenje novih i atraktivnih proizvoda, kao i dečjih pelena. Potrošači u Srbiji će imati mogućnost da uživaju u novim vrstama organskih čajeva.

15. Kakvi su vam planovi za narednu godinu?

Poslovni planovi za 2014. godinu u završnojsu fazi izrade. Prave se detaljne analize mogućnosti tržišta, očekuje se uvođenje novih proizvoda, ulazak na nova tržišta, kao i kontinuirane investicije u svim segmentima poslovanja. U poslednjih 8 godina kompanija beleži stalan rast. Ono što u ovom trenutku može da se saopšti jeste da ponovo očekujemo da nastavimo sa trendovima rasta u svim kategorijama.

16. U septembru 2007. godine proglašeniste za generalnog konzula Kraljevine Danske u Makedoniji. Kako je do toga došlo?

Moje imenovanje za generalnog konzula Kraljevine Danske u Republici Makedoniji bilo je predmet odobrenja nekoliko instanci u obe države. Sa strane Kraljevine Danske došla je moja nominacija preko Ambasade Kraljevine Danske u Beču, Danskog trgovačkog saveta, Ministarstva za spoljne poslove i na kraju je sledio patent za moje imenovanje koji izdaje Njeno Veličanstvo Kraljica Margarete II. Nakon ovoga je sledilo odobrenje države-primaoca, odnosno institucija u Republici Makedoniji. Cela procedura je trajala nešto više od pola godine. Ovaj angažman na polju diplomatije za mene je posebno zadovoljstvo, velika čast i odgovornost, kao i dodatna vrednost mojoj izvršnoj funkciji u „Alkaloidu”.

17.Vaš posao je dinamičan, ali i naporan. Na koji način uspevate da prevaziđete svakodnevni stres?

Pored aktivnih funkcija koje ste spomenuli, moj angažman uključuje i članstvo u nekoliko odbora, funkciju potpredsednika Privredne komore Makedonije, članstvo u Upravnom odboru organizacije „Samit 100”, u Bordu organizacije „Makedonija 2025”, a od marta ove godine obavljam i funkciju predsednika Rukometne federacije Makedonije. Moj radni dan traje najmanje 9-10 sati, a u toku jedne kalendarske godine, zbog radnih angažmana, ja sam najmanje 100 dana izvan Makedonije. Svaki slobodan trenutak provodim sa svojim najdražima. Opuštam se kod kuće, u krugu porodice. Supruga Emilija, ćerke Kristina i Anja, poćerka Iva i sin Trajče moja su inspiracija i kuraž za svaki naporni angažman.

18. Čime se bavite u slobodno vreme? Gde izlazite?

Veliki sam ljubitelj sporta i nastojim da iskoristim vikende kada je lepo vreme za vožnju bicikla ili za teniski meč. Iako mi je dopunski angažman i doživljavam je kao hobi koji me naročito ispunjava, moja funkcija u nacionalnoj Rukometnoj federaciji mi „nalaže” i praćenje zanimljivih takmičenja u rukometnoj ligi šampiona u kojima nastupaju makedonski timovi. Nedavno sam uživao u gradskom derbiju večitih rukometnih rivala Vardara i Metalurga u Skoplju. U januaru zajedno sa makedonskom rukometnom reprezentacijom putujem za Dansku kako bih ispratio Evropsko rukometno prvenstvo za seniore muškarce, prvi veliki nastup reprezentacije od kada sam imenovan na ovu funkciju.

Izlaženja su za mene zaista retkost i najčešće su vezana za neki posao dok sam u Skoplju, ali kada sam u Beogradu uživam u „Maderi” i u restoranu „Žabar”, kao i u izvanrednoj srpskoj hrani.

19. Kada biste bili u mogućnosti, šta biste promenili u svojoj dosadašnjoj karijeri?

Zaista sam zadovoljan time kako se razvijala moja dosadašnja karijera i ne bih ništa mnogo menjao. Jedino što bih želeo jeste da imam malo više vremena za sebe i porodicu...

Berza

investicioni fondovi

kursna lista