Početna > Izdanja > Broj 066 > Poslovna misao - Michael Gerber

Majkl E. Gerber (Michael E. Gerber)

Nepopravljivi preduzetnik

Nepopravljivi preduzetnik je nepopravljiv samo zbog toga što pravi iste greške, iznova i iznova.

Znam, neobičan naslov. Šta je uopšte „nepopravljivi preduzetnik” i kakve to uopšte ima veze sa vama? To je predmet našeg današnjeg dijaloga. Da, znam, ovo je u neku ruku monolog, a ne dijalog. Ja pričam, a vi slušate. Međutim, u onoj meri u kojoj stvarno razumete da je ovo dijalog shvatićete zašto je za vas važno da sebi postavite sledeće pitanje: Da li sam ja taj? Da li sam ja „nepopravljivi preduzetnik”?

Nepopravljivi preduzetnik je nepopravljiv samo zbog toga što pravi iste greške, iznova i iznova. Greške u njegovom/njenom sagledavanju sveta u kome živi i njegovog/njenog odnosa sa njim. To možete nazvati greškom u prosuđivanju, ali je, po mom mišljenju, pre reč o grešci u opažanju. Ono što nepopravljivi preduzetnik vidi nije ono što se zaista dešava; to je jednostavno ono što on ili ona veruju da se dešava. A to je glavni problem iz jedne potpuno drugačije perspektive nego što mislite. Na primer, kada ja kažem da je ovo dijalog, a vi kažete da je monolog, naše perspektive nas navode da različito reagujemo na ono što se zapravo dešava. Iz moje perspektive to je dijalog jer ne možete da ne razmišljate kada ja pišem. Iako, prema vašem mišljenju, svoje odgovore ne delite sa mnom, vi zapravo to činite. Vi to samo ne shvatate. Upravo sada mogu da vas čujem. Mogu da čujem sve reči, sve misli, sve komentare, sva mozganja, hrkanje, zviždanje i stenjanje, sve sumnje i neverice i sve druge misli i razmatranja i zaključke i pitanja, sve njih i sve ostalo, a buka je zaglušujuća dok vas slušam kako govorite. A evo zašto je sve to važno za nepopravljivog preduzetnika u vama: da biste videli ono što ne vidite, da biste čuli ono što ne čujete i da biste slušali ono što do sada niste slušali. A sve to da biste mogli da razumete ono što možda do sada niste razumeli, o čemu mozgam i brbljam na ovoj stranici, u svojoj glavi, bez ikakve koristi osim da biste povezali stvari. Što nas dovodi do stanovišta da nepopravljivi preduzetnik nije nepopravljiv kao preduzetnik, već je preduzetnik koji je nepopravljiv uhvaćen u životni proces koji neizbrisivo povezuje njegove ili njene reakcije sa onim oblicima ponašanja koji umanjuju vrednost njegovog ili njenog preduzetništva i originalnosti. Što će reći da bi vaša nepopravljivost mogla da postane vaša najveća prednost u obimu u kome pojačava vašu potragu za originalnim, a ne vaša najveća slabost; u meri u kojoj tu potragu stavlja u stege svih pitanja koja ste nekada postavili, a na koja niste dobili odgovor, ali koja više nisu od interesa za nepopravljivu naviku koju razvijamo tokom vremena, da jednostavno prihvatamo „mrtve” odgovore za „živa” pitanja koja su nekada postojala. Naravno, sve ovo jezičko teturanje u koje smo se upravo upustili jeste poziv da počnete da radite na svom životu, a ne samo u životu, pri čemu većina nas radi ovo drugo. Pomireni sa činjenicom da imamo ograničenu količinu energije, ograničenu količinu interesovanja, ograničenu količinu vremena, na kraju krajeva, i ograničenu količinu inteligencije, a ja verujem da nisam iscrpeo ono što mi je dostupno u ovoj mojoj maloj potrazi. Pa hvala na razgovoru, prijatelju. Da, ja sam i sam povremeno nepopravljiv, a nadajmo se da ste sa mnom podelili malo te nepopravljivosti.

Majkl E. Gerber (Michael E. Gerber) prava je legenda preduzetništva, a u proteklih 25 godina pomogao je u transformaciji više od 70.000 preduzeća u 145 zemalja. Njegov bestseler na listi Njujork tajmsa „The E-Myth Revisited” („Revidirani E-mit”) prodat je u više od 5.000.000 primeraka na 29 jezika, a metodologija E-mita izučava se na 118 univerziteta širom sveta. Magazin Inc. prozvao je Majkla „Svetskim guruom broj 1 za mala preduzeća”. U svoje slobodno vreme Majkl voli da čita o religiji, filozofiji i poeziji. On i njegova supruga Luz Delia žive u San Markosu u Kaliforniji.

Da biste izgradili najuspešnije malo preduzeće na svetu, morate da shvatite da je malo preduzeće jedan sistem u kome svi delovi doprinose uspehu ili neuspehu celine.

Malo preduzeće je sistem u kome svi delovi doprinose uspehu ili neuspehu celine.

Kao što je Henri Ford shvatio odnos između Ford automobila i kompanije Ford Motor Company (koja proizvodi, prodaje i servisira ovaj automobil), vi morate da shvatite vezu između svih delova vašeg poslovanja i načina na koji je vaša kompanija povezana sa svetom.

Evo suštinskih delova vašeg poslovanja:

Možda ste celog života radili u nekoj industriji. Znate sve o toj industriji iznutra. Ali izgradnja poslovanja zahteva da izađete van. Potrebe vašeg klijenta moraju da vam budu na prvom mestu i najvažnije.

Svakog klijenta jure druge kompanije koje se takmiče sa vašom. Sve one nude da reše isti problem koji rešava i vaše preduzeće. Vaš posao je da analizirate ova rešenja i da znate na koji način su vaša bolja.

Dostupni su vam brojni distributivni kanali, ali morate da znate koji su najefikasniji za vaše poslovanje. Kanali koje na kraju odaberete odrediće vaš domet i vaše troškove.

Na koji način ćete raširiti vesti o svom poslovanju? Možete se naći u vestima tako što ćete uraditi nešto vredno objave ili tako što ćete kupiti reklamu. Reklamirajte se što češće možete.

Ovo podrazumeva kapitalizaciju vašeg novog preduzeća. Vaši prvi koraci će verovatno biti samostalno prikupljanje sredstava ili samostalno finansiranje i finansiranje posredstvom ljudi koje poznajete. Na tom putu postoji mogućnost da se pojave investitori, ali svi delovi vašeg poslovanja moraju da funkcionišu besprekorno.

Strateški deo vašeg preduzeća jeste ono što se dešava unutar njega. Tu se ubrajaju strategija, marketing, operacije i finansije četiri osnovne funkcije vašeg preduzeća.

Taktički aspekt vašeg poslovanja preklapa se sa marketingom, operacijama i finansijama. Ovo je sprovođenje strategije koju ste kreirali.

Sav posao koji obavljaju radnici vašeg preduzeća ubraja se u ovu kategoriju. Taktički deo osmišljava taktiku, a inkrementalni deo je sprovodi.

Svaki od ovih delova mora da sarađuje sa ostalim delovima da bi se obrazovala celina. Ukoliko se oni ne uklope na kooperativan i visokosistematičan način, vaše poslovanje biće haotično. A haos jednostavno nije prihvatljiv ako želite da izgradite najuspešnije malo preduzeće na svetu. To preduzeće – najuspešnije – mora da izraste iz reda.

Red nalaže simetriju. A simetrija vodi ravnoteži. Ravnoteža zahteva doslednost. A doslednost traži integraciju. Da biste postigli integraciju svi delovi vašeg preduzeća, ona moraju da se uklope i rade zajedno, besprekorno.

Poslovni plan koji uvek funkcioniše

Zbog čega poslovni planovi nikada ne zažive? Zašto skoro svi oni kada se napišu leže na nekoj polici i sakupljaju prašinu, dok budućnost koju opisuju nikada ne ugleda svetlost dana, a poslovanje koje su isplanirali tetura se u neizvesnu budućnost?

Poslovni plan koji pokušava da objasni sve potencijalne promene koje će se dogoditi u budućnosti zastareva pre nego što se osuši mastilo na papiru.

Tradicionalni poslovni plan je usmeren na um; on prikazuje ono što vlasnici preduzeća misle da bi trebalo da urade. Pisanje tradicionalnog poslovnog plana obično je uslovljeno jednom od sledeće dve pomisli:

1. Bolje da napišemo poslovni plan jer „to rade najuspešnija preduzeća”.

2. Moramo da napišemo poslovni plan ako želimo da pozajmimo novac.

Tradicionalni poslovni planovi prilično su hotimični. Oni su promišljeni, analitični, celoviti, odlučni – imaju sve odlike po svoj prilici „pametnog” poslovanja.

Tradicionalni, statični poslovni planovi koji nastaju u glavi ne funkcionišu.

Plan koji počinje u glavi, sa logikom i rezonom i mislima, nema strast i uzbuđenje i svrhu. A plan koji počinje pretpostavkom da je u stanju da uhvati i objasni sve relevantne promene koje će se desiti u budućnosti zastareva i pre nego što se osuši mastilo na hartiji.

Poslovni plan koji uvek funkcioniše počinje sa drugačijeg mesta i sa drugačijim skupom operativnih pretpostavki. On počinje pristupom usmerenim ka srcu, što znači da počinje doživljavanjem osećanja koja imate. Ovaj plan ne samo da toleriše promenu, već se i oslanja na vašu izgradnju kroz promenu kao ključni faktor koji će vas zadržati na pravom putu.

Soba za snove

Kada radim sa preduzetnicima, vodim ih kroz nešto što zovem „soba za snove”. Ovo je korak pre poslovnog plana. U sobi za snove pokušavamo da zamislimo naša preduzeća – ali ne sa stanovišta logistike. Umesto toga sanjamo o viziji za preduzeće. Zašto želite da ga izgradite? Ko će imati koristi od toga? Šta će ono značiti svetu? Tek kada shvatite ove stvari, možete da napišete svaku vrstu taktičkog plana koja će vas zaista odvesti tamo gde treba.

Prava razlika između poslovnog plana koji uvek funkcioniše i tradicionalnog poslovnog plana leži u načinu na koji razmišljate o planu i u tome šta osećate u vezi s njim – promenu unose vaš stav i vaš odnos prema planu.

Pravi ispit za preduzeće

Da li želite da izgradite preduzeće ili stvorite radno mesto? Mnogi preduzetnici ne razumeju razliku.

Verujem da prvi princip poslovanja – onaj koji oblikuje svaku odluku koju donesete od trenutka kada odlučite da je vaše sopstveno preduzeće ono što stvarno želite da stvorite – jeste da vaše preduzeće mora da bude u stanju da raste.

Šta je vaš prioritet kao vlasnika preduzeća?

Sedamdeset odsto svih kompanija i 100 odsto porodičnih preduzeća u vlasništvu su jedne osobe. Jedna ili dve osobe vode poslovanje. To je sve. U ovim preduzećima rade vlasnici koji tako zarađuju za život. Oni imaju posao i ništa više. Sve što su ikada želeli jeste da stvore posao; da steknu kontrolu nad svojim ličnim prihodima; da stvore radno mesto, mesto na kome će raditi ono što znaju da rade. Ili, ako ne to, da rade nešto, bilo šta, da bi svoj rad i ideje mogli da pretvore u novac. Ukratko, oni su želeli da budu samostalni preduzetnici.

Rečeno im je da ideja samostalnog poslovanja podrazumeva da rade ono što vole. A kada to jednom urade, sve ostalo će doći samo po sebi.

Nažalost, to nije istina.

Biti samozaposlen i izgraditi kompaniju dve su potpuno različite stvari. Eto zašto većina preduzeća propadne... zato što to uopšte nisu preduzeća.

Pravi ispiti za preduzeće jeste da li vi kao vlasnik preduzeća možete da se povučete i pustite da preduzeće funkcioniše bez vas. To bi trebalo da bude vaš primarni cilj: da izgradite preduzeće koje je dovoljno veliko da u njemu vi niste taj koji obavlja posao. Da imate zaposlene koji rade, a da vaš posao bude da razmišljate o tome kako da preduzeće učinite još većim. Vaš prioritet trebalo bi da bude da stignete do te tačke i da to uradite što je brže moguće.

Dakle, odlučite. Da li želite posao? Ili želite da izgradite preduzeće?

Posao radi samog posla na kraju je iscrpljujući poduhvat. Mnogo muke, a nema dobiti. Raditi da biste izgradili nešto što potom može samo da funkcioniše, obezbeđuje stil života koji bi većina ljudi volela, ali mali broj njih to može da postigne.

Nemojte toliko da brinete o tome da li radite ono što volite – jednostavno volite ono što radite.

Zaljubite se u ono što gradite i u ono što će to učiniti za vas na duge staze. Da bi vaše preduzeće napredovalo, ono mora da postane mnogo više od posla koji je danas... ono mora da bude sposobno da raste.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista