Početna > Izdanja > Broj 063-064 > Workshop

Govor i orijentacija tela u poslovanju

Ukoliko bismo po strani ostavili predmet razgovora, bilo da je reč o formalnom ili neformalnom razgovoru, zapazili bismo neverbalne znake koje nam šalje naš sagovornik, odnosno njegove pokrete tela, znojenje ili disanje.

Uzmimo za primer poker. Kada igrača zanima da li drugi igrač blefira, on analizira njegove gestove pre nego što odluči da li da ga „prati” ili ne. Isto to se dešava i u poslovanju. Mi težimo ka tome da procenimo koliko druga strana ima jake karte, odnosno koliko i da li blefira. Suština je u tome da želimo da dobijemo što više informacija koje bi nam pomogle da ne pogrešimo u proceni, jer svaka greška se plaća.

Orijetnacija tela predstavlja stepen u kojem su noge i ramena okrenuta ka osobi sa kojom se vodi razgovor. Smatra se da osoba ima pozitivno mišljenje o osobi sa kojom priča ukoliko je okrenuta ka njoj, a ukoliko je okrenuta od osobe, onda verovatno nije zainteresovana za nju ili za to što ona priča. Okretanje od sagovornika uglavnom je znak da nismo koncentrisani na njega, da nam ne drži pažnju i da nam je monoton.

Ukoliko neko ko priča sa nama nije direktno okrenut prema nama, to se može protumačiti kao da nije vrlo zainteresovan. To pravilo važi kako u poslu, tako i u svakodnevnom životu, pa i u ljubavi.

Slika 2. Prijateljska orijentacija tela

Orijentacija tela „prsa u prsa” nije, s druge strane, najpreporučljivija jer to sagovornik može da protumači kao spremnost na sukob, stoga bi prijateljska orijentacija bila ona sa bočnim okretanjem tela, kao što je prikazano na slici 1. Dok bi kod žena prijateljska orijentacija bila upravo poziciju „prsa u prsa” jer ma koliko želeli da priznamo to ili ne, neka pravila nisu na isti način primenljiva na muškarce i na žene.

Slika 2. Imitacija ili reflektovanje ponašanje druge osobe

Žene često nesvesno imitiraju (reflektuju) govor tela sagovornika/sagovornice, a u nekim situacijama osobe koje imitiraju govor tela druge osobe teže da uspostave bliži odnos sa tom osobom. Ta pojava može da se desi i ako su osobe na istom nivou u kompaniji, tj. na sličnoj poziciji. Reflektovanje se skoro ne pojavljuje kod muškaraca.

Mr Marko Burazor, poslovni konsultant

Članak je deo knjige „Naučite jezik kojim ceo svet govori (Neverbalna komunikacija na delu)” u izdanju Draslar Partnera, 2012. godine.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista