Početna > Izdanja > Broj 061 > Intervju - Ronald Seeliger HEMOFARM

Intervju

Ronald Seeliger HEMOFARM

Ronald Seeliger, generalni direktor i predsednik Odbora direktora Hemofarma

Svako dobro!

Lekovi Hemofarma kao domaćeg proizvođača su identičnog sastava, dejstva i kvaliteta kao i lekovi uvoznih, originatorskih kompanija. Jedina razlika je u ceni - naši proizvodi su dostupni i mnogo prihvatljiviji za životni standard kako građana Srbije, tako i drugih zemalja.”R.Seeliger

Hemofarm je vodeća generička farmaceutska kompanija u Srbiji i regionu sa kvalitetom proizvodakojima se, već 53 godine, veruje. Osnovan je 1. juna 1960. godine u Vršcu, a od avgusta 2006. je član nemačke STADA grupe. Gradeći ugled među kupcima, korisnicima i dobavljačima, Hemofarm nastoji da doprinese učvršćivanju reputacije cele Grupe, ali i njenom što boljem pozicioniranju u samom vrhu svetskih generičara.

Osnovna delatnost Hemofarma je proizvodnja visokokvalitetnih, efikasnih, bezbednih i dostupnih farmaceutskih proizvoda primenom najsavremenijih tehnologija. Kompanija Hemofarm je prisutna u 30 zemalja na tri kontinenta.

Tehnološka superiornost u fabrikama u Vršcu, Dubovcu, Podgorici, Šapcu i Banjaluci izražena je kroz primenu najsavremenijih tehnologija i visokoh farmaceutskih standarda. Pored toga, ovu kompaniju odlikuje i zaokružen i savremen portfolio, upravljanje kvalitetom i sertifikacija kao potrvda kvaliteta, vrhunsko istraživanje i razvoj, sa oko 2.500 motivisanih i stručnih zaposlenih koji su orjentisani na postizanje vrhunskih rezultata.

Misija Hemofarma je da svojim vrhunskim kvalitetom, dostupnošću i brigom za očuvanje i unapređenje zdravlja uliva sigurnost i poverenje, pristupajući kolegama, klijentima, dobavljačima, partnerima na tržištu, kao i korisnicima proizvoda, brižljivo i sa poštovanjem.

Za PROFIT magazine govori gospodin Ronald Seeliger,generalni direktor i predsednik Odbora direktora kompanije Hemofarm.

1. Hemofarm od 2006. godine posluje pod okriljem Nemačke STADA grupe, osmog proizvođača generičkih lekova na svetskoj rang listi. Na kojim jos tržištima u svetu posluje ova kompanija i koliko je za STADA grupe važno srpsko tržište?

- STADA je korporacija koja ima poslovnu tradiciju dužu od jednog veka. Poreklom iz Nemačke, STADA je u međuvremenu razvila poslovanje u 34 zemlje širom sveta. Koliko je srpsko tržište važno za STADA grupu najbolje ilustruje početna investicija od gotovo pola milijarde evra u kompaniju Hemofarm.

Od akvizicije pa do danas, STADA u Hemofarm konstantno ulaže značajna finansijska sredstva. Dodatno je investirala oko 200 miliona evra u osavremenjivanje fabričkih pogona, unapređenje kapaciteta, istraživanje i razvoj, kao i povećanje obima proizvodnje preparata za tržište EU. Srbija je za nas veoma značajno i perspektivno tržište na kom, uprkos izazovnom poslovnom ambijentu, nastojimo da unapredimo poslovanje i učvrstimo lidersku poziciju.

2. Na poziciji generalnog direktora se nalazite od jula 2012. godine. Kakva su bila vaša očekivanja kada je poslovanje Hemofarma u pitanju pre nego što ste došli u Srbiju i kakve rezultate ste postigli u protekloj godini?

- Drago mi je što sam ovde jer je Srbija zemlja puna izazova i mogućnosti za razvoj poslovanja. Rezultati koje smo postigli su u okviru očekivanih i planiranih, imajući u vidu promenjiv privredni ambijent. Naravno, uvek težimo da budemo još bolji.

Sa 20% neto učešća, liderskom pozicijom na tržištu Srbije i preko 60% ukupne prodaje realizovane na izvoznim tržištima ne mogu da budem nezadovoljan.

Hemofarm je najveći srpski izvoznik, čiji su rezultati prepoznati i kroz nagradu SIEPA.

Uz to, sektor proizvodnje pomerio je granice impresivnim rezultatima u 2012.

Po prvi put u istoriji Hemofarma, proizvedeno je preko 3 milijarde tableta, što je 40% više nego u prethodnoj godini, kao i 80 miliona ampula, odnosno 30% više nego 2011. Proizveli smo oko 1.600 različitih proizvoda, što je za 500 više nego 2011. Zaključak je jasan – imali smo dobar biznis plan i uspešno se nosili sa svim promenama i izazovima na tržištu. Ono što je, takođe, veoma važno jeste i implementiranje novog distributivnog modela, odnosno plasmana naših proizvoda direktno u apoteke. Za samo godinu dana, dao je veoma pozitivne rezultate i zato nastavljamo da ga razvijamo i unapređujemo u narednom periodu.

Hemofarm je kompanija sa dugom tradicijom, ali istovremeno i jedna nova, moderna kompanija koju vode mladi i perspektivni menadžeri; kompanija koja veoma vodi računa o društveno odgovornom i transparentnom poslovanju. Povrh svega, brine o ljudima – zaposlenima, poslovnim partnerima, lokalnoj zajednici i okolini; na to skreće pažnju i nova korporativna kampanja koju smo lansirali početkom aprila.

3. Koji su osnovni problemi sa kojima se farmaceutske kompanije susreću kada je u pitanju trgovina i plasman proizvoda na tržište?

- Hemofarm je domaći proizvođač u punom značenju te reči i samim tim se suočava sa velikim izazovima koje kompleksnost takvog proizvodnog modela nosi, za razliku od onih koji imaju jednostavniji proces, tj. sekundarnu proizvodnju lekova.

Većina naših lekova, oko 90%, zahteva veoma složen proces proizvodnje: nabavku aktivne supstance, razmeravanje, granulaciju, oblaganje, te primarno i sekundarno pakovanje, pa proces za dobijanje čvrstih formi lekova i, na kraju, kontrolu kvaliteta u internim laboratorijama.

Proizvodnja sterilnih formi je, u tehnološkom smislu, još zahtevnija jer dodatno podrazumeva poštovanje strogih standarda za ovu vrstu proizvodnje.

Zaokružen tehnološki postupak obuhvata nabavku sirovina koja mora da bude u skladu sa specifikacijom, ulaznu kontrolu svakog pojedinačnog pakovanja i ambalaže, a svi procesi i postupci su validirani, strogo kontrolisani i predmet stalnog preispitivanja kako bi finalni proizvod bio kvalitetan, bezbedan i efikasan.

Da bi se stiglo do proizvoda domaćeg porekla, odnosno robe sa više od 50% dodate vrednosti, koja ima sertifikat da je zaista proizvedena u Srbiji, neophodan je veoma složen i kompleksan lanac aktivnosti: pregovori sa dobavljačima, transport sirovina, carinjenje, održavanje i unapređenje postrojenja, kvaliteta, stalna obuka ljudi...

Da bi se došlo do proizvoda koji ima status robe domaćeg porekla, mnogo je prepreka i izazova, počev od toga da je PDV za uvoz sirovina 20% dok je za uvoz gotovih farmaceutskih proizvoda samo 8%.

Uvoznici iz zemalja EU i CEFTAsu potpunooslobođeni carina za uvoz gotovih lekova, dok je plaćanje carina za uvoz repromaterijala od 1% do 5%, a Hemofarm plaća prosečno 3,5%.

Kada je u pitanju postupak za odobravanje carinskih kontigenata, administrativni procesi su dugi, spori i često nedovoljno efikasni. Svemu tome treba dodati i stalnu kontrolu inspekcijskih organa.

4. Šta bi, po Vašem mišljenju, država trebalo da učini ili promeni kako bi se situacija na farmaceutskom tržištu u Srbiji popravila?

S obzirom na uslove poslovanja uvoznika lekova i domaćih proizvođača, trebalo bi uskladiti visinu PDV-a i pojednostaviti administrativne procedure za izvoz proizvoda.

U vezi sa najavom centralizovane javne nabavke za stacionarne zdravstvene ustanove u 2014. godini, stava sam da je za državu najsigurnije, a verovatno i najekonomičnije, da nosioci budu domaći proizvođači.

Hemofarmovi pogoni u Vršcu, Šapcu i Dubovcu su fabrike koje u Srbiji posluju dugi niz godina, prilagođavajući se uslovima na tržištu čak i u vreme najvećih kriza. Nabavka lekova domaćih proizvođača je u funkciji održavanja uposlenosti kapaciteta kompanije, zaposlenih, ali i naših komitenata, dobavljača... Naravno, sve to sa ciljem da se pacijentima obezbede kvalitetni lekovi dostupni u svakom trenutku.

Država treba da pruži podršku domaćim proizvođačima i na taj način pospeši celokupan privredni ambijent, smanji nezaposlenost i omogući snabdevenost tržišta lekovima koji su podjednako kvalitetni, efikasni i bezbedni, ali cenovno pristupačniji u odnosu na lekove iz uvoza.

5. Koja je osnovna strategija razvoja Hemofarma na srpskom tržištu u narednom periodu?

Jedan od strateških ciljeva razvoja Hemofarma je konstantno unapređenje portfolija, lansiranje novih OTC preparata i novoregistrovanih lekova koji se izdaju na recept, odnosno, kontinuirano snabdevanje tržišta kvalitetnim proizvodima najnovije generacije, dostupnim svima. Uspostavljen sistem kvaliteta u Hemofarmu, usklađen sa najstrožijim međunarodnim standardima tehnološki veoma napredne i sofisticirane farmaceutske industrije, doprinosi visokom nivou kvaliteta procesa proizvodnje i proizvoda i predstavlja stalnu garanciju da su proizvodi iz Hemofarmovih fabrika kvalitetni, efikasni i bezbedni.

S druge strane, kao kompanija koja delatnost zasniva na četiri ključne korporativne vrednosti - kvalitet, dostupnost, brižljivost i poverenje, veliki značaj pridajemo i razvoju zaposlenih jer su kvalitetni, dobri i motivisani ljudi jedan od najvažnijih strateških oslonaca za uspešno poslovanje.

Nastavićemo i aktivnosti u oblasti preventive, afirmisaćemo zdrave navike i zdrave stilove života, a u skladu sa našom misijom, tržište ćemo snabdevati kvalitetnim lekovima najnovije generacije koji će biti dostupni svakom pacijentu. Hemofarmu je kvalitet života svakog pojedinca uvek na prvom mestu i svih 365 dana u godini želimo svima svako dobro.

6. Da li ste planirali ulaganja u 2013. godini i da li ćete zapošljavati nove kadrove?

Od akvizicije 2006. STADA je svake godine u Hemofarm investirala značajna sredstva, koja se broje u milionima.

Nove strateške infrastrukturne investicije najviše će zavisiti od brzine promena tržišnog ambijenta. Kao moderna kompanija koja ide u korak sa svetskim standardima poslovanja, uvek smo u potrazi za kvalitetnim kadrom jer su, kao što sam napomenuo, dobri i kvalitetni ljudi jedan od fundamentalnih stubova daljeg rasta i razvoja.

7. Društveno korporativana odgovornost kompanije Hemofarm je veoma važan deo strategije razvoja kompanije. Baš pre dve nedelje, 1. aprila ove godine, dobili ste Nacionalnu nagradu Privredne komore Srbije za društveno odgovorno poslovanje. Šta po pitanju pomoći zajednici čini Vaša kompanija u Srbiji?

Nagrada Privredne komore Srbije je četvrta nagrada koju je Hemofarm dobio za društveno odgovorno poslovanje u poslednjih 6 godina.

Ona je samo još jedna potvrda našeg postojanja, rada i društveno odgovornog poslovanja. Istovremeno je i ohrabrenje da se još više fokusiramo na korporativnu društvenu odgovornost, jer je Hemofarm kompanija koja uspeh ne meri samo profitom, nego i doprinosom zajednici u kojoj posluje.

Hemofarm fondacija je nedavno obeležila 20 godina postojanja i uspešnog rada. U prethodne dve decenije, u 30 gradova, realizovala je više od 1300 aktivnosti, kroz koje je donirala oko 9 miliona evra.

S obzirom da je društveno odgovorno poslovanje strateški deo poslovne filozofije, Hemofarm i STADA grupa podržavaju rad Hemofarm fondacije koja je za ambiciozne projekte u 2013. godini izdvojila 700.000 evra. Pored prioritetnih, humanitarnih aktivnosti, ovu godinu obeležiće značajni nacionalni projekti, usmereni na unapređenje zdravstvenog sektora, kulture, obrazovanja i daljeg razvoja mladih, ali i veoma važna strateška partnerstva kao što su partnerstvo sa Beogradskom filharmonijom i UNICEF-om.

8.Gde sve izvozite svoje proizvode? Koji proizvodi su najčešće na Vašoj izvoznoj listi?

Prošle godine Hemofarm je, kao što sam rekao, dobio SIEPA nagradu za najboljeg izvoznika. To priznanje u ozbiljnoj konkurenciji, među svim izvozno orjentisanim kompanijama u Srbiji, u svim industrijskim granama, možda je i najbolji pokazatelj da je Hemofarm veoma značajna karika celokupne srpske ekonomije, što nas još više motiviše da rastemo i razvijamo poslovanje. Nastojimo da u svemu budemo korak ispred, a posebno u „osvajanju” novih tržišta. Trenutno smo prisutni u 32 zemlje u Evropi, Aziji i Africi. Rusija nam je najveće izvozno tržište. Najviše izvozimo antibiotike i lekove iz reumatološke i gastroenterološke palete proizvoda.

9. Da li su standardi farmaceutskih proizvoda na srpskom tržištu usklađeni sa evropskim? Da li je potrebno izvršiti promene u Srbiji u oblasti farmaceutske industrije kako bismo pratili evropske standarde? Kakve su nam promene potrebne?

Hemofarm je kompanija koja domaćem tržištu obezbeđuje kvalitetne, efikasne i bezbedne lekove u gotovo svim farmaceutskim formama i dozama.

Proizvodimo lekove u pogonima najvišeg tehnološkog nivoa u skladu sa strogim GMP standardima kvaliteta kao preduslovom za izvoz na zahtevna tržišta EU. Visok nivo sistema kvaliteta, procesa proizvodnje i kontrolisanja verifikuje se kontinualnim nadzorom od strane EU autoriteta odgovornih za GMP status kompanija pri uvozu u EU.

Iste te lekove plasiramo i u Srbiji bez obzira što tržišni ambijent nije isti kao u inostranstvu; naši lekovi koji se plasiraju na domaće tržište su istog, vrhunskog kvaliteta kao i oni koji se nalaze na tržištima zemalja sa mnogo snažnijom i stabilnijom ekonomijom.

10. Vi ste izabrani za predsednika Nemačko-srpskog poslovnog udruženja. Investicija STADA grupe u Hemofarm je jedna od najvećih nemačkih investciija u srpsku privredu.Kakva je uloga ovog udruženja? Kakve akcije preduzimate kako biste poslovanje između naših dveju zemalja podigli na viši nivo?

Čast mi je, a istovremeno i velika odgovornost što sam izabran na ovu funkciju koja za mene predstavlja još jedan veliki izazov. DSW - Nemačko srpsko privredno udruženje sa više od 250 članova, ove godine proslavlja 10 godina postojanja. Okuplja nemačka, domaċa i međunarodna preduzeċa koja su zainteresovana da ojačaju ili uspostave vezu sa nemačkom privredom. Nemačka je jedan od najvećih investitora u Srbiji i dugoročno podržava razvoj srpske privrede. Ukupne nemačke investicije u Srbiji su oko 1,5 milijardi evra, što je nedvosmislen znak o jakoj vezi između ove dve zemlje. DSW je spona između Srbije i Nemačke, srpskih i nemačkih preduzeċa i Ambasade Nemačke. Udruženje je temelj jačanja dobre saradnje čiji je cilj da privuče još više nemačkih kompanija da investiraju u Srbiju, a da srpskim kompanijama, uključujuċi i mala i srednja preduzeċa, donese progres i unapređenje poslovanja. Kao predsednik Nemačko – srpskog privrednog udruženja, nastojaću da animiram nemačke kompanije kako bi još više doprinele jačanju i razvoju prosperitetne ekonomije u Srbiji.

11. Na koji način provodite slobodno vreme u Beogradu? Imate li omiljena mesta u našem gradu?

Beograd je fantastičan grad! Kultura i klasična muzika su oblasti koje me veoma zanimaju. Kada imam slobodnog vremena, a priznajem da ga je nedovoljno, prošetam, posmatram prelepe zgrade s početka prošlog veka, znamenitosti i zdanja vašeg grada. Volim daposećujem koncerte Beogradske filharmonije, zaista su fantastični, ali i da prisustvujem dobrim sportskim događajima. Iako sam iz Nemačke, živim praktično na dve lokacije, u Beogradu se osećam kao kod kuće. Jako me podseća na Berlin. Ljudi su veoma prijatni i srdačni.

12. Kada biste bili u mogućnosti, šta biste promenili u svojoj dosadašnjoj karijeri?

Apsolutno ništa! Uvek sam imao privilegiju i zadovoljstvo da radim u velikim kompanijama i izazovnim poslovnim ambijentima.

Generalni direktor Hemofarma, Ronald Zeliger, je na čelu vodeće farmaceutske kompanije na srpskom tržištu lekova i najvećeg izvoznika iz zemlje.

Ronald Zeliger je diplomirao i doktorirao na Tehničkom univerzitetu u Berlinu. Pohađao je i Londonsku školu ekonomije, a tečno govori nemački, engleski, španski i francuski. Korporativno iskustvo sticao je u mnogim značajnim industrijskim kompanijama u Evropi, Australiji i Aziji, na visokim menadžerskim pozicijama: Formula 1, Pixelpark AG, Land of Ideas FC Deutschland GmbH, RUHR GmbH, Organizaciono telo za Evropsku prestonicu kulture.

Od 2011. godine, Ronald Zeliger je član tima STADA grupe, jedne od vodećih farmaceutskih kompanija u Nemačkoj. Od 1. jula 2012. je generalni direktor i predsednik Odbora direktora Hemofarma, a od 1. aprila 2013. i predsednik Nemačko – srpskog privrednog udruženja.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista