Početna > Izdanja > Broj 060 > Poslovna misao - Joe Dispenza

Poslovna misao

Joe Dispenza

„Ne možemo da rešavamo probleme razmišljajući na isti način kao kada smo ih stvarali.“, Albert Ajnštajn

Dr Joe Dispenza

Iskorenite naviku da budete ono što jeste:kako da potpuno izgubite razum i stvorite novi

Možda ste već čuli za promenu paradigme koja je u toku u nauci. U okviru ranije paradigme, vaša svest (vi sami) smatrana je sporednim fenomenom vašeg nervnog sistema. U okviru sadašnje paradigme, vaša svest predstavlja osnovu postojanja, a vaš nervni sistem sporedni fenomen. Ako je svest primarna, a nervni sistem sekundaran, nameće se misao o promeni obrazaca po kojima nervni sistem funkcioniše, zbog čega je potpuno prirodno zapitati se kako da upotrebljavamo svoj mozak na optimalan način da bismo ispunili svrhu svesti i njene evolucije. Kako mogu da se promenim? Kako mogu da se poboljšam?

Naučnici otkrivaju neverovatne činjenice o povezanosti uma i tela, uvodeći revoluciju u način na koji razmišljamo o sebi i svojim sposobnostima da u budućnosti kreiramo željene realnosti. Iz sveobuhvatnih istraživanja tokom proteklih godina saznali smo da je mozak poput gline i poseduje svojstvo neuroplastičnosti, što nam omogućava da kreiramo nove veze i puteve između neurona u bilo kojoj fazi života.

Savremeni svetski biolozi otkrivaju da na naš DNK utiče način na koji razmišljamo, tj. da naše ćelije reaguju na naše misli. Nova grana nauke pod nazivom psihoneuroimunologija tvrdi da svaka misao proizvodi hemijsku reakciju u mozgu i da mozak zatim daje hemijske signale koji se prenose telom.

Priznati stručnjak u ovom polju, pisac, govornik, istraživač i kiropraktičar, dr Joe Dispenza, objašnjava kvantnu fiziku, neuronauku, hemiju mozga, biologiju i genetiku i daje praktična uputstva o tome kako zaista možemo da promenimo sebe.

Tokom protekle dekade, dr Dispenza održao je predavanja u 24 zemlje na šest kontinenata, edukujući druge o ulozi i funkciji ljudskog mozga. Naučio je hiljade ljudi kako da reprogramiraju svoj način razmišljanja putem naučno dokazanih neurofizioloških principa. Ovaj pristup povezuje pravi ljudski potencijal i najnovije naučne teorije neuroplastičnosti.

Imajući u vidu najnovija otkrića u mnogim tradicionalnim granama nauke, kako možemo zaista da promenimo sebe i stvorimo realnost koju želimo?

Vaši geni nisu vaša sudbina i ne mora da znači da vam je suđeno da budete isti do kraja života. Možete da se promenite i poboljšate. Ono što ima da kaže o ovoj mogućnosti promene, neuronauka izlaže u vidu koncepta nazvanog neuroplastičnost. Govori nam da nas menja svaka misao koju pomislimo, sve što naučimo, svako iskustvo koje doživimo, svaki san koji sledimo, da se mozak formira tokom čitavog života i omogućava nam da promenimo svoje ponašanje kako bismo bolje živeli.

Kada nešto pomislimo, ta misao proizvodi osećanje. To osećanje zatim šalje signal telu da se osećamo u skladu sa onim što smo upravo pomislili. U trenutku kada se osećamo onako kako mislimo počinjemo da razmišljamo onako kako se osećamo i tu upadamo u nevolju usled suvišnosti ciklusa misli i osećanja; tada um i telo rade zajedno da stvore stanje postojanja. To je idealističko stanje. U praksi, stvari stoje malo drugačije. Ciklus osećanja i misli predstavlja našu tačku pristupa postupku stvaranja novog uma. Međutim, u toj tački dolazi i do poteškoća kada nastupi vreme za raskidanje veze između misli i osećanja i za napuštanje poznatog sopstva. Telo, koje je zbog ovog ciklusa postalo um, teži da vraća signale nazad do mozga i da ga vrati nazad na poznato sopstvo.

Svaki put kada naučimo nešto novo naš mozak stvara novu nervnu vezu.

Kada je reč o razvoju mozga, postoje dva osnovna načina: učenje i doživljavanje.

Postoje i pojedini praktični koraci kojih možemo da se pridržavamo. Možemo da artikulišemo svoju željenu realnost, a da istovremeno budemo svesni svoje trenutne realnosti i ponašanja, obrazaca po kojima razmišljamo i osećanja koja sačinjavaju našu ličnost.

Možemo da živimo u sadašnjem trenutku u potpunosti ga prihvatajući, a da istovremeno imamo puno poverenje u svoju sposobnost da stvorimo buduće stanje i ponašamo se kao da se već nalazimo u tom stanju. U suštini, možemo da promenimo sebe na svesnom i podsvesnom nivou sa uverenjem da je korenita i dugoročna promena moguća.

Najveća navika koju možete da iskorenite je navika da budete ono što jeste

Mnogi od nas još uvek traže pristupe koji su zasnovani na čvrstim naučnim dokazima – metodama koje zaista funkcionišu. Ali već sada, nova istraživanja mozga i tela, uma i svesti (i prekretnica u našem razumevanju fizike) navode veće mogućnosti da stignemo do onoga za šta duboko u sebi znamo da je naš pravi potencijal.

Svako treba da shvati da se sve što nam je potrebno da napravimo značajnu promenu u svojim životima nalazi na dohvat ruke.

Danas, ne želimo samo da „znamo“, već i da „znamo kako“. Kako da primenimo i prilagodimo sebi i nove naučne koncepte i viševekovnu mudrost da bismo živeli ispunjenijim životom?

Vremena se menjaju.

Dok pojedinci tek postaju svesni šire slike realnosti, svi smo deo mnogo većih promena. Naši trenutni sistemi i modeli realnosti se razgrađuju i vreme je da se pojavi nešto novo. Svuda u svetu modeli politike, ekonomije, religije, nauke, obrazovanja, medicine i odnosa sa životnom sredinom izgledaju drugačije nego pre svega deset godina.

Napuštanje starog i prihvatanje novog zvuči lako. Veliki deo onoga što smo naučili i doživeli ugrađen je u naše biološko sopstvo i mi to nosimo na sebi kao komad odeće. Ali takođe znamo da ono što je istina danas ne mora da bude istina sutra. Baš kao što smo u jednom momentu preispitali poimanje atoma kao čvrstih delića materije, tako i realnost i naša interakcija sa njom predstavljaju napredovanje ideja i uverenja.

Takođe znamo da se napuštanje poznatog načina života na koji smo navikli i odlazak u nepoznato može porediti sa lososima koji plivaju uzvodno: naporno je i, iskreno, nije prijatno. A povrh svega, na tom putu se suočavamo sa podsmesima, proterivanjem, suprotstavljanjem i omalovažavanjem od strane onih koji se slepo drže onoga što misle da poznaju.

Promena kao izbor, a ne reakcija

Čini se da je ljudska priroda takva da od promene bežimo sve dok situacija ne postane stvarno loša i postane nam toliko neprijatno da više ne možemo da radimo stvari na uobičajen način. Ovo je podjednako tačno za pojedinca, kao i za društvo. Čekamo da nastupe kriza, trauma, gubitak, bolest i tragedija pre nego što se pozabavimo sobom, onim što smo, što radimo, načinom na koji živimo, osećanjima koja osećamo i onim u šta verujemo ili što znamo kako bismo prigrlili pravu promenu. Često je potreban najgori scenario da počnemo da uvodimo promene koje idu u prilog našem zdravlju, odnosima sa drugima, karijeri, porodici i budućnosti.

Zašto čekati?

Možemo da učimo i da se menjamo u stanju bola i patnje, ili možemo da se razvijamo u stanju radosti i inspiracije. Većina se drži prvog. Ako izaberemo potonje, jednostavno moramo da se pripremimo na to da će promena verovatno podrazumevati malo neprijatnosti, malo neudobnosti, izlazak iz uobičajene rutine i period neznanja.

Usvajanje znanja (znati) i potom sticanje praktičnog iskustva primenom onoga što ste naučili dok potpuno ne ovladate nekom veštinom (znati kako) verovatno predstavlja način na koji ste usvojili većinu sposobnosti za koje sada imate osećaj da su deo vašeg bića (biti svestan znanja). Na veoma sličan način, da biste naučili kako da promenite svoj život, potrebno vam je znanje i primena tog znanja.

Znati

Važno je da počnete da usvajate koncept da vaš (subjektivni) um ima uticaj na vaš (objektivni) svet. Efekat posmatrača u kvantnoj fizici navodi da tamo gde usmerite svoju pažnju usmeravate i svoju energiju. Kao rezultat, vi utičete na materijalni svet (koji je, inače, mahom sačinjen od energije). Ako se barem i na trenutak bavite tom idejom, možda ćete usmeriti svoju pažnju na ono što želite umesto na ono što ne želite. Možda ćete čak uhvatiti sebe kako razmišljate:

Ako se atom sastoji od 99,99999 procenata energije i 0,00001 procenta fizičke materije, ja sam zapravo više ništa nego nešto. Zašto onda toliko usmeravam pažnju na taj mali procenat materijalnog sveta kada sam zapravo mnogo više od toga? Da li je definisanje moje sadašnje realnosti putem onoga što doživljavam čulima moje najveće ograničenje?

Prevazilaženje okruženja. Ako dozvolite spoljašnjem svetu da kontroliše šta mislite i kako se osećate, vaše spoljašnje okruženje stvara šematska kola u vašem mozgu, što čini da mislite „isto“ kao i svi oko vas. Rezultat je da stvarate još više istog; programirate svoj mozak da odražava probleme, lična stanja i okolnosti u vašem životu. Dakle, da biste se promenili, morate da budete veći od svih materijalnih stvari u svom životu.

Prevazilaženje tela. Nesvesno živimo vodeći se nizovima zapamćenih ponašanja, misli i emocionalnih reakcija, koji svi rade poput računarskih programa u pozadini naše svesti. Zbog toga nije dovoljno samo „misliti pozitivno“, jer većina naše ličnosti može podsvesno da leži kao negativnost u našem telu.

Prevazilaženje vremena. Mi ili živimo u iščekivanju budućih događaja ili se stalno vraćamo u prošlost (ili oba) dok telo ne počne da veruje da živi u nekom drugom vremenu od sadašnjeg. Najnovije istraživanje podržava ideju da imamo urođenu sposobnost da promenimo mozak i telo služeći se samo mišlju, tako da se, u biološkom smislu, čini kao da se neki budući događaj već dogodio. Zbog toga što misao više od svega možete da učinite stvarnom, možete da izmenite i sebe, od moždane ćelije do gena, pod uslovom da postoji odgovarajuće razumevanje. Kada naučite kako da koristite svoju pažnju i pristupite sadašnjosti, ući ćete na vrata kvantnog polja, u kojem postoje svi potencijali.

Preživljavanje naspram življenja. Retko pravimo svesnu razliku između preživljavanja i življenja. Preživljavanje podrazumeva život pod stresom vođen materijalističkim vrednostima u kojem se veruje da je spoljašnji svet stvarniji od unutrašnjeg. Kada ste pod pritiskom nervnog sistema koji vas tera na „borbu ili bekstvo“, kada vam telom struji koktel njegovih otrovnih hemikalija, programirani ste da vas zanima samo vaše telo, stvari ili ljudi u neposrednom okruženju i opsednuti ste vremenom. Vaš um i telo su van ravnoteže. Živite predvidivim životom. Međutim, kada se nalazite u veličanstvenom stanju bivstvovanja, niste ni telo, ni stvar, ni vreme – jednostavno zaboravljate na sebe. Postajete čista svest oslobođena stega identiteta, kojem je potrebna spoljašnja realnost da bi se setio onoga što misli da jeste.

Znati kako

Tri mozga: mislima od dela do postojanja. Koncept koji podrazumeva da imate tri „mozga“ omogućava vam da napredujete od misli preko dela do postojanja. Kada svoju pažnju usmerite na isključivanje okruženja, sopstvenog tela i vremena, lako možete da napredujete od misli do postojanja bez potrebe da bilo šta činite. U takvom stanju uma, vaš mozak ne razlikuje ono što se događa u spoljašnjem svetu stvarnosti od onoga što se događa u unutrašnjem svetu vašeg uma. Stoga, ako možete mentalno da stvorite željeno iskustvo samo putem misli, doživećete emocije tog događaja pre nego što se isti fizički ostvari. Sada ulazite u novo stanje postojanja jer vaš um i telo rade kao jedno. Kada počnete da se osećate kao da vam se dešava neka buduća realnost u trenutku kada svoju pažnju usmerite na nju, vi prerađujete svoje automatizovane navike, stavove i druge neželjene podsvesne programe.

Jaz. Kako da se oslobodite osećanja koja ste zapamtili (a koja su postala deo vaše ličnosti) i kako da premostite jaz između onoga šta ste zapravo, u svom unutrašnjem, intimnom svetu i onoga šta ispoljavate u svom okruženju? Svi dostižemo određenu tačku kada prestanemo da učimo i shvatimo da ništa u našim životima ne može da oduzme osećanja iz prošlosti. Ako možete da predvidite osećanje svakog iskustva u životu, nema mesta da se desi bilo šta novo jer svoj život posmatrate iz prošlosti.

Biti svestan znanja

Ako naučite kako da primenite znanje koje posedujete, postaćete pokretač a ako njime i ovladate postaćete maestro. Nikada ne treba čekati da nam nauka da dozvolu da uradimo nešto neuobičajeno; čekanjem nauku pretvaramo u religiju. Treblo bi da smo dovoljno hrabri da razmislimo o svojim životima, uradimo ono za šta mislimo da je nekonvencionalno i to stalno ponavljamo. Kada to radimo, na putu smo ka višem nivou lične snage.

Kada jednom budete mogli da primetite da je nešto što ste uradili unutar vas imalo rezultat na spoljni svet, uradićete to ponovo. Kada se u vašem životu pojavi novo iskustvo, prigrlićete energiju koju osećate u obliku uzvišenih emocija poput osnaženosti, strahopoštovanja ili izuzetne zahvalnosti i ta energija će vas voditi da iznova ponavljate to iskustvo. Sada ste na putu ka pravoj evoluciji.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista