Početna > Izdanja > Broj 059 > Workshop

Položaj ruku u biznisu

Položaj ruku sagovornika može da nam da neke informacije u vezi sa onim što se nalazi u mislima te osobe, ili u vezi sa tim da li nam govori istinu. Kada sagovornik drži prst(e) preko usana, ili se drži za usta, to u većini slučajeva znači da ta osoba ne govori istinu, odnosno da laže. Ukoliko osoba drži ruke prislonjene na koren nosa, ili dodiruje često nos i lice dok sluša drugu stranu, to znači da slušalac ne veruje onome što joj priča druga strana.

Osoba koja laže može da dodiruje ili češe nos i usled adrenalina koji se povećava, koji utiče na širenje kapilara što može da izazove svrab.

Slika 1 Ona nije bila najiskrenija

Kad se nađemo u situaciji da osoba sa druge strane našeg stola drži ruke u obliku špica ili šiljka, to, u stvari, znači da se susrećemo sa drugom stranom koja je puna samopouzdanja i vere u uspeh (videti sliku 2) .

Slika 2. Položaj koji odražava visoko samopouzdanje

Osobe sa velikim samopouzdanjem i visokim mišljenjem o sebi, mogu se još i prepoznati tako što svoje palčeve drže podignutim ( videti sliku 3).

Slika 3. Osobe sa visokim samopouzdanjem

S druge strane, kad se osoba suočava sa zabrinjavajućom situacijom u pregovorima (iligeneralno poslovanju), ilije pod stresom, ona ukršta ruke, umotava, preklapa (videtisliku 4) .

Slika 4. Ova osoba je zabrinuta

Za razliku od osoba sa velikim samopouzdanjem, osobe sa niskim samopouzdanjem drže palčeve okrenute na dole (videti sliku 5).

Slika 5. Osoba sa niskim samopouzdanjem

Kad osoba drži otvorene dlanove, to se uglavnom percipira kao da ta osoba nema šta da krije. Pojedinci koji teže da sakriju ruke, da ih drže sa strane, da ruke drže često u džepovima dok se vrši komunikacija, spadaju u osobe koje nešto kriju, ili su rezervisane i lukave. Prepoznavanje tih stvari nam omogućava da bolje procenimo situaciju i tu osobu. Tako, na primer, ukoliko procenimo da suprotna strana nešto krije, to nam može biti signal da ne izađemo u poslu sa celokupnom ponudom i sa davanjem velikog broja informacija.

Postoji mnogo primera o položaju ruku u neverbalnoj komunikaciji. Navešćemo još nekoliko koji se najčešće mogu sresti:

§Kada osoba koristi ruku kako bi pridržavala glavu, veoma je velika verovatnoća da joj je dosadno.

§Frustracija druge strane u razgovoru manifestuje se na način što ta osoba stavi ruke iza leđa i zateže ih.

§Upiranje prstom na sastancima može se shvatiti na način da osoba koja upire prstom teži da ostvari dominaciju nad drugom osobom. Druga strana može ovakvo ponasanje da protumači kao da je ta osoba izgubila kontrolu.

§Pokazivanje interesovanja se manifestuje glađenjem brade, što u prenesenom značenju govori da ta osoba evaluira ono što joj je prezentovano.

§Prekrštene ruke su najverniji znak da se radi o zatvorenom stavu osobe.

Prezentovani slučajevi položaja ruku mogu nam dati informacije koje možemo iskoristiti za prilagođavanje ili usmeravanje naše strategije u poslovanju kako bi ostvarili što bolji rezultat za sebe i svoju kompaniju.

Tako, na primer, osobe koje drže ruke iza leđa i zatežu ih, manifestuju frustraciju i time stavljaju do znanja da nisu preterano pozitivno raspoložene, da ih ono što čuju sa druge strane čini frustriranim ili, možda, da imaju nekih privatnih ili poslovnih problema. Ukoliko znamo ove informacije, mi možemo prilagoditi svoje ponašanje kako frustraciju druge strane ne bismo povećavali i produbljivali, i kako sav trud koji smo do tada uložili ne bi bio uzaludan. Treba, ipak, napomenuti i da je pretpostavka da neko ko je frustriran teško može da se ponaša pozitivno i konstruktivno u poslu i sklapanju istih.

Drugi primer može biti: kada se susrećemo sa osobom koja drži prekrštene ruke, mi dobijamo informaciju da se radi o čoveku sa zatvorenim stavom. Zatvoreni stav nam daje informaciju da je ta osoba rezervisana i oprezna prema onome što dobija od informacija. Takve osobe, u tom slučaju, treba da budu ubeđene konkretnim činjenicama i stvarima kojima se može promeniti njihov odbrambeni stav.

Koje bi bile preporuke kako da se ponašamo i gde da držimo ruke?

Neke od preporuka za korišćenje ruku u poslovnoj komunikaciji bile bi:

§Da se ruke drže vidljivim kako druga strana ne bi posumnjala u našu iskrenost.

§Da se ne drže prekršteni prsti koji šalju signal drugoj strani o tome dasmo nervozni i da smo pod velikim stresom (to nam može u dobroj meri oslabiti pregovaračku poziciju),

§Položaj ruke sa ispravljenim palcem šalje sliku visokog samopouzdanjai verovanja u ono što se govori (takve osobe lakše stiču poverenje druge strane).

Ramena i položaj ramena, kao i ostali delovi tela, daju određene odgovore na pitanja koja se nalaze uglavama osobe sa kojom imamo kontakt. Ramena spadaju u jedan od elemenata ruku kod tumačenja neverbalne komunikacije. Neka osnovna tumačenja položaja ramena bi bila:

§Kad su osobe relaksirane i opuštene, položaj njihvih ramena je blago isturen napred i ruke su opuštene kao da ’’vise’’.

§Podignuta i zategnuta ramena govore da je osoba pripremljena i da ima kontrolu.

§Pogrbljena ramena mogu da reflektuju rezigniranost ili stanje poraza u kojoj se osoba nalazi.

§Kad je jedno rame opušteno u odnosu na drugo, to se može protumačiti kao prijateljski gesti da je ta osoba pristupačna, i da se sa njom može lakše naći zajednički jezik.

§Naizmenično pomeranje jednog od ramena napred i nazad s vremena na vreme, može da se razume kao da se osoba bori u sebi da razume ono o čemu se priča, ili da vaga šta će reći ukoliko dolazi na njega red da priča.

Mr Marko Burazor, poslovni konsultant

Članak je deo knjige Naučite jezik kojim ceo svet govori (Neverbalna komunikacija na delu) u izdanju Draslar Partner-a , 2012 godine,

Berza

investicioni fondovi

kursna lista