Početna > Izdanja > Broj 057-058 > Workshop 2

Držanje i naginjanje tela tokom poslovnog razgovora

Držanje tela predstavlja deo neverbalne komunikacije, koji se može zapaziti i pre nego ozbiljni poslovni razgovori uopšte i počnu. Osoba svojim držanjem govori sa kakvim predrasudama ili optimizmom je došla na poslovni sastanak, kakav je tip čoveka, kako prilazi problemu itd.

Na slici se može videti držanje koje ima Supermen. To držanje saopštava da sa njim nema šale i da on teži da pravi distancu i istakne svoje moći. Verovatno ste primetili da i policija često tako stoji.

Supermenovo držanje šalje signal „Ne približavajte se”!

Kad se malo prelista literatura iz ove materije, izvodi se zaključak da postoje dva glavna tipa držanja tela:

1.Zatvoreno držanje

2.Otvoreno držanje

Zatvoreno držanje

Ono se u većini slučajeva manifestuje sklopljenim rukama, prekrštenim nogama i telom, koje je u nekim situacijama blago okrenuto od sagovornika.

Zatvoreno držanje se javlja kod osoba koje zauzimaju niži hijerarhijski status u kompaniji ili, eventualno, pate od kompleksa niže vrednosti. Te osobeuvijaju glavu bočno (gestikulacija podređenih) i teže da im telo izgleda manje nego što stvarno jeste (kako bi se predstavili kao manja pretnja).

Sa druge strane, osobe koje pokušavaju da prikažu gornji deo tela zaobljenijim takođe teže da sakriju ruke, jer pate od potisnutog poremećaja ranjivosti. Sve ovo, naravno, ne mora da bude 100% tačno, jer postoji mogućnost da se osoba tog dana nije sredila, pa pokušava da sakrije možda nehigijenu ili neku povredu,na primer.

Zatvoreno držanje tela

Koji su razlozi za zatvoreno držanje?

Razlozi koji se često navode za zatvoreno držanje tela su:

§Odbrambeni mehanizam – kad se osoba oseća ugroženo, ona prekršta ruke i noge, kako bi se odbranila od napada, dok se glava savija i telo smanjuje, kako bi bilo manje meta u odnosu na onog s kime se vode razgovori. Opet, s druge strane, zatvoreno držanje može značiti da je osoba samoodgojena (siroče).

§Sakrivanje – pojavljuje se kod osoba koje sakrivaju nešto što druga strana ne treba da vidi, dok se skretanjem glave, kako ne bi bilo kontakta licem u lice, teži prikriti izraz lica tj. da li se toj osobi nešto sviđa ili ne sviđa.

§Hladnoća – često je hladnoća uzrok zatvorenom držanju tela.

§Opuštanje – kao i kod hladnoće, do zatvorenog držanja tela može doći takođe usled nenamernog postavljanja u položaj opuštanja tela.

Otvoreno držanje

Uglavnom se prepoznaje kad osoba drži raširene ruke, nije prekrstila noge i dlanovi su otvoreni tokom komunikacije. Ako su ruke opuštene sa strane, to takođe predstavlja znak otvorenosti, pristupačnosti i jednostavno daje signal za početak komunikacije.

Otvoreno držanje

Koji su razlozi za otvoreno držanje?

Razlozi koji se često navode za otvoreno držanje tela su:

§Prihvatanje - kad su ruke sa strane i dlanovi postavljeni iskošeno (na nož) to se može smatrati kao briga za sagovornika. Ako su, pritom, i pokreti spori, može se protumačiti i kao naklonost prema toj osobi.

§Pasivna opasnost – ponekad, sa širom otvorenim grudima i pogledom na drugu stranu osoba šalje poruku „slobodno me naciljaj i udari što jače, ne plašim se“.

§Agresivnost – ukoliko je telo otvoreno, a pesnice stisnute, to se može protumačiti kao spremnost za borbu. Iako je telo otvoreno, postoji tenzija i agresija u toj osobi. Sve to dobija na još većem značaju ako su osobe veoma blizu.

§Opuštanje – osoba se oseća na taj način komforno, opušteno i prijatno.

Kod žena je veća verovatnoća da, ukoliko ima otvoreno držanje dok sedi, osobu sa kojom priča simpatiše ili ima pozitivno mišljenje o njoj, dok ako je slučaj o zatvorenom držanju, veća verovatnoća je da je indiferentna prema toj osobi i da je ne simpatiše preterano.

Ovaj čovek ne sakriva svoje otvoreno držanje

Ono što su mnogi naučnici iz ove oblasti zaključili, a sadržano je u dve konstatacije, glasi:

§Osobe sa otvorenim držanjem se shvataju kao mnogo pozitivnije od onih sa zatvorenim držanjem.

§Osobe sa otvorenim držanjem imaju mnogo veću ubeđivačku snagu od onih sa zatvorenim držanjem.

U navedenim konstatacijama se može zaključiti da su osobe sa otvorenim držanjem mnogo bolje prihvaćene i u društvu i u poslovnim krugovima.

Treba poći od sebe i postaviti pitanje: „Da li više volimo nekog ko nam širom otvorenih ruku prilazi, ili nekog ko je nevoljan da komunicira sa nama i sve nas nešto analizira?“

Naginjanje

Naginjanje predstavlja još jedan bitan segment, koji sačinjava govor celog tela. Osobe koje imaju pozitivan stav prema nekome uglavnom teže da se nagnu ka toj osobi dok sede, kako bi ili bolje čuli tu osobu ili joj nešto pokazali. Ukoliko su obostrane simpatije ili pozitivan stav, obe osobe će težiti da se nagnu jedna ka drugoj i telom i glavom, kako bi ono što verbalno saopštavaju drugoj osobi sa značajem bilo saopšteno (simulacija velikog poverenja).

Naginjanje sa jasnim namerama

Naginjanje unazad, u većini slučajeva, znači da postoji nesviđanje tj. antipatija od strane koja se naginje unazad. To se povezuje sa automatskom reakcijom, koju ljudi nesvesno imaju kad je nešto neprijatno, opasno, nepovoljno itd. Takođe, postoje slučajevi da naginjanje unazad može da se protumači kao znak pokazivanja dominacije, tako što se teži uspostaviti razdaljina između ljudi.

Naginjanje unazad kako bi se pobeglo iz zagrljaja ovog momka

Koji položaji još postoje?

Položaji, kombinacije pozicija naginjanja i držanja tela mogu još biti:

§Naginjanje unazad, sa zatvorenim držanjem tela, može značiti da je osoba nezainteresovana ili da se ne slaže sa nečim.

§Naginjanje unazad, sa otvorenim držanjem tela, može značiti da osoba posmatra pažljivo.

§Naginjanje unapred, sa zatvorenim držanjem tela, može značiti da je osoba neprijateljski nastrojena.

§Naginjanje unapred, sa otvorenim držanjem tela, može značiti da osoba pokazuje interesovanje ili slaganje.

§Naginjanje na bok, sa rukom koja je u asimetričnom položaju u odnosu na drugu, može značiti da je osoba u opuštenom raspoloženju i da se relaksira.

Kad osobe drže ruke iza potiljka i sede nagnuto unazad, to se može shvatiti kao da ta osoba zna sve i da pokušava da zaplaši drugu stranu.

Ono što je skoro uvek prisutno u poslovanju i poslovnoj komunikaciji je prisustvo stresa. Sa povećanjem važnosti posla raste i nivo stresa. Neke osobe umeju da upravljaju stresom ili da ga eliminišu, dok neke osobe to vidno pokazuju tokom posla. Osoba koja pokazuje stres uglavnom je nervozna, ne može da bude na jednom mestu, lupka nogom, „pali i gasi“ hemijsku olovku, dodiruje lice itd.

Marko Burazor

Berza

investicioni fondovi

kursna lista