Početna > Izdanja > Broj 057-058 > Workshop

10 koraka ka većoj produktivnosti na poslu

Bolje je ne raditi ništa, nego biti zauzet radeći ništa“ – Lao Ce

10 koraka ka većoj produktivnosti na poslu

Vodite svoju firmu ili ste menadžer u većoj kompaniji? Kako vam počinje radni dan? Kako uspevate da odgovorite na sve zahteve savremenog poslovanja? Mobilni telefon, email, SMS poruke, chat, društvene mreže su samo neki od komunikacionih alata, koji bi trebalo da nam olakšaju rad i povećaju njegovu efikasnost. Ali da li je to tako? Kako uspevate da održite produktivnost rada i u našem prekomuniciranom društvu ostanete u kontaktu sa svima onima koji žele da sa vama komuniciraju?

Nažalost, na ovako zahtevno pitanje nema savršenih odgovora, ali evo desetak saveta o tome kako da bar u jednom radnom danu postignete više. Preuzeto i prilagođeno sa sajta www.openforum.com (by Barry Moltz):

1.Ne počinjite dan proverom emaila i ostalih poruka To će vas sigurno usmeriti u pravcu kojim ne želite da idete. Vidite šta vam je najvažnije da prvo uradite i usmerite se baš na to.

2.Počnite sa dve najvažnije stvari Na listi prioriteta za taj dan počnite sa dve stvari, koje moraju biti urađene tog dana. Uradite prvo stvari koje su neprijatne, pa teko onda one koje vam pričinjavaju zadovoljstvo.

3.Donesite odluku i krenite u akciju Odugovlačenje ne vodi nikuda. Recite NE češće nego DA, a reč MOŽDA i ne pomišljajte da kažete!

4.Otvarajte email samo jedanput Odgovarajte na email prvi put kada ga otvorite. Ne ostavljajte ga u vašem inbox folderu. Kada ga uradite, prebacite ga u odgovarajući sub-folder za kasnije čuvanje.

5.Radite jednu po jednu stvar Verovali ili ne, radeći više stvari odjednom oštećujete mozak. Mozak, u stvari, ne može da radi dve stvari odjednom, već samo brzo prelazi sa jedne na drugu, što ne uvećava produktivnost, već je smanjuje.

6.Kontrolišite spoljna ometanja Isključite sva zvučna obaveštenja vaših email, chat, društvenih medija i ostalih komunikacionih programa. Zvona, bipovi, sirene vam neće olakšati rad. Ako morate, ugradite softver koji ograničava pristup internetu.

7.Skinite se sa interneta Na koristite aktivno Youtube, Facebook ili Twitter ukoliko to sam vaš posao ne zahteva. Njima ćete najbrže ubiti produktivnost, jer lako možete odlutati na sasvim drugu stranu od željene. Uvek odredite vremenski limit za slične aktivnosti.

8.Pripremite se za sastanke Nikada ne ulazite na sastanak bez pisane agende i unapred predviđenog vremena završetka. Na nekim sastancima dobro je da svi stoje. Zabeležite akcione korake i zaduženja. Uvek završite sastanak ranije.

9.Delegirajte zadatke drugima Unapređenje lične produktivnosti znači korišćenje drugih ljudi u vašoj organizaciji da preuzmu punu odgovornost za svoje aktivnosti. Ukoliko ne postavite odgovarajuću hijerarhiju odlučivanja, sve će biti na vašim leđima.

10.Dopunite baterije Ako bi bilo po tome kako savremena tehnologija zahteva, svi donosioci odluka radili bi 24/7. Postavite vremenski limit za posao i obezbedite vreme i mesto tokom dana, vašu malu oazu, u kojoj možete da dopunite ispražnjene baterije.

Jedini razlog postojanja vremena je da se sve ne bi dešavalo odjednom“Albert Ajnštajn

Miodrag Kostić, CMC

www.poslovnaznanja.com

10 saveta za kreiranje marketinških poruka

„Cilj marketinga je da kupca upoznate tako dobro, da kreirate proizvod tako da prodaje sam sebe” – Peter Drucker

10 saveta za kreiranje marketinških poruka

Proces uticanja na kupce počinje mnogo pre nego što se nađete sa njima oči u oči. Taj uticaj možete ostvariti svojim marketinškim porukama. To su poruke kojima im se obraćate u vašim štampanim materijalima, brošurama, posterima, plakatima, na web sajtu

Nažalost, većina marketinških poruka zvuči identično i dosadno do te mere, da im kupci više i ne veruju, kao na primer: „Dovoljno smo mali da vam pružimo personalizovanu uslugu i dovoljno veliki da odgovorimo na sve vaše zahteve“, a ovu poruku čućete i od kompanija koje imaju pet i petsto zaposlenih. Zatim, ono: „Mi smo toliko i toliko godina u biznisu“ i slično... Jedan kupac je ovo prokomentarisao: „I ja se golfom bavim duže od Tajger Woodsa, pa ne znači da igram golf bolje od njega!“.

Naravno da ne postoje gotovi recepti za kreiranje savršenih marketinških poruka, ali evo desetak saveta, preuzetih i adaptiranih sa sajta www.cbsnews.com (by Tom Searcy):

1.Dajte mu pravo ime Neka ime vašeg biznisa bude jasno, glasno, čitko i razumljivo. Neka jasno komunicira rezultate, koje vaša usluga ima po njih i koje su pozitivne implikacije toga čime se bavite (ne po vas, već po kupce).

2.Birajte pametno reči naslova U najviše desetak reči opišite svoj auditorijum i rezultate koje će imati kad primene vaš proizvod ili uslugu, kao i koje su pozitivne konsekvence po njih.

3.Imenujte bol vaših kupaca Koje su brige, frustracije i nezadovoljstva vaših kupaca, koje im vi možete rešiti? Postoji akronim FUD – Strah, Neizvesnost, Sumnja (eng: Fear, Uncertainty, Doubt).

4.Odaberite proces Opišite vaše rešenje ili metodologiju za rešavanje kupčevih problema i bola. Koji proces pratite da biste proizveli željene rezultate? On mora da odgovori na pitanje: „Zašto bih ja koristio vaše rešenje, a ne rešenje vaše konkurencije?“

5.Pomenite mitove Pomenite popularne mitove ili predrasude, koji kupce sprečavaju da promene svoje navike i postignu željene rezultate. Recimo, zašto niko ne radi to što ste vi opisali u četvrtom koraku vašeg procesa?

6.To radi, a ovo ne radi Budite konkretni sa kupcima. Otvoreno recite svojim kupcima šta sve treba da urade da bi rešili svoj problem, iako im to možda nije prijatno. Jasno im predočite korake kroz koje moraju proći da ostvare to što žele.

7.Uključite i ostale dobre stvari Navedite koje su dodatne koristi, koje mogu imati od vašeg proizvoda ili usluge. Koje su sve pozitivne posledice i implikacije po njih lično?

8.Dajte im brojeve Navedite svoje konkretne rezultate u brojevima. Ovde je reč o kvantifikovanim rezultatima, postignućima i uspesima. Koristite tabele, dijagrame, grafičke pokazatelje parametara, koji nedvosmisleno opisuju vaše dobre rezultate.

9.Pomozite im savetima Kreirajte web sajt ili newsletter u kojima ćete im ponuditi besplatne savete za rešavanje njihovih problema. Maksimum 600 reči, najbolje u formi liste saveta ili preporuka (baš kao ovaj članak).

10.Dajte im ponudu koju ne mogu odbiti Kao kum, Don Korleone, budite uverljivi i autoritativni u svojim marketinškim porukama. Neka jasno i glasno komuniciraju da ste najbolje rešenje kupčevih muka i nevolja. Da posle vaše poruke ne obraćaju pažnju na poruke vaše konkurencije.

Miodrag Kostić, CMC

www.poslovnaznanja.com

Berza

investicioni fondovi

kursna lista