homepage_name! > Izdanja > Broj 121 > Ekskluzivno - Intervju NLB

Branko Greganović, predsednik Izvršnog odbora NLB Banke Beograd

Saradnja sa poljoprivrednicima je jedan od strateških fokusa u poslovanju Sa poljoprivrednicima sarađujemo tamo gde smo im najpotrebniji – na njihovim gazdinstvima. U našem agro timu su ljudi koji ili i sami potiču iz porodica koje se bave poljoprivredom ili imaju obrazovanje iz te oblasti pa dobro poznaju specifičnosti poljoprivredne proizvodnje, što je sve doprinelo tome da naš koncept da odlične rezultate.

1.NLB Banka je već poznata kao banka koja podržava organsku proizvodnju. Na koji način realizujete tu podršku?

NLB Banka već osmu godinu zaredom organizuje nagradni konkurs za organske proizvođače, u okviru kojeg i ove godine nagrađujemo tri projekta po izboru stručne komisije novčanom nagradom u ukupnom iznosu od milion i po dinara.

Pravo učešća imaju individualni poljoprivredni proizvođači sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvom koji su sertifikovani ili su u procesu sertifikacije za organsku proizvodnju, uključujući i proizvođače koji poseduju grupni sertifikat, odnosno ugovor sa organizatorom proizvodnje. Do sada je na konkursu učestvovalo blizu 400 projekata, među kojima je bilo zaista sjajnih i inovativnih ideja za razvoj organske proizvodnje na konkretnim gazdinstvima.

Pored novčane nagrade koja proizvođačima omogućava da realizuju svoje planove i unaprede proizvodnju, naglasio bih i značaj promocije organske poljoprivrede i samih nagrađenih proizvođača. Bilo je dobitnika i finalista koji su nakon objavljivanja informacije o njima u medijima uspeli da pronađu poslovne partnere koji su im pomogli da unaprede svoj rad, što im je bilo zaista značajno. Uloga medija u podršci ovom segmentu je izuzetno važna i ja sam zahvalan svim novinarima koji prate organsku poljoprivredu i naš konkurs.

2.Otkud jedan ovakav projekat u jednoj finansijskoj instituciji?

NLB Organic je jedan od najznačajnijih CSR projekata NLB Banke, kojim istovremeno dajemo doprinos održivom razvoju, zaštiti životne sredine i segmentu poljoprivrede za koji smatramo da je budućnost naše zemlje. Organski proizvođači su se opredelili za put koji je zaista mnogo teži i verujemo da zaslužuju podršku kako bi za sve nas obezbedili zdraviju hranu i zdraviju zemlju. Srbija obiluje zemljištem koje nije kontaminirano hemijskim supstancama, a imajući u vidu usitnjenost poseda, organska proizvodnja dodatno dobija na značaju jer i na manjim površinama može da obezbedi egzistenciju za članove domaćinstva, što je posebno važno za područja koja su manje razvijena. Naš fokus na poljoprivredu u CSR domenu nije iznenađenje ako znamo da je NLB Banka izuzetno aktivna i po pitanju podrške agraru u redovnim poslovnim aktivnostima.

3.A kakvo mesto agrar zauzima u vašim poslovnim aktivnostima?

Za NLB Banku, saradnja sa poljoprivrednicima jedan je od strateških fokusa u poslovanju i svakako segment kome posvećujemo posebnu pažnju. Domaćini iz Srbije u našoj banci mogu da nađu rešenje za sve finansijske potrebe svog gazdinstva, ali bih, kada govorimo o prednostima saradnje tog segmenta sa našom bankom, istakao koncept saradnje koji smo kreirali za njih – NLB NA POLJU. Sa poljoprivrednicima sarađujemo tamo gde smo im najpotrebniji – na njihovim gazdinstvima. U našem agro timu su ljudi koji ili i sami potiču iz porodica koje se bave poljoprivredom ili imaju obrazovanje iz te oblasti pa dobro poznaju specifičnosti poljoprivredne proizvodnje, što je sve doprinelo tome da naš koncept da odlične rezultate.

Ponosan sam na to što nas je krajem godine Udruženje novinara za poljoprivredu Agropress prepoznalo kao najaktivniju banku u realizaciji subvencionisanih kredita Ministarstva poljoprivrede i zahvaljujući tome dobili smo priznanje za doprinos razvoju agro biznisa. Uključivali smo se u sve programe subvencija Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i smatramo da je taj tip podrške od izuzetnog značaja jer samo uz nove investicije gazdinstva mogu da rastu i da se razvijaju. Krediti sa subvencionisanim kamatama omogućavaju poljoprivrednicima da dođu do izuzetno povoljnih izvora finansiranja i mi želimo da im u tome pomognemo.

berza_title!

fondovi_title!

kursna_title!