Početna > Izdanja > Broj 032 > Workshop

Workshop

Trading System

Trading system je spoj znanja, veštine i velikim delom zdrave logike. Izgradnjom sopstvenog sistema trgovanja postiže se veći stepen sigurnosti u donošenju odluka, a istovremeno predstavlja i osiguranje od posledica ishoda trgovinskih transakcija, usled trenutnih psiholoških stanja i reakcija trejdera.

U praksi se odavno koristi veliki broj Trading system-a i njihova primena je široko prihvaćena među trejderima širom sveta. Svaki od sistema, u manjoj ili većoj meri dobro funkcioniše, ali većini trejdera nedostaje discipline i doslednosti u poštovanju pravila, koja su sastavni deo sistema. Iz tih i sličnih razloga jedan od modela i jeste izgradnja sopstvenog sistema trgovanja.
Međutim, pre nego što trejder pristupi izradi jednog ovakvog sistema neophodna je konstatacija da se primenljivost svakog sistema trgovanja ogleda u činjenici da idealan sistem, po svojoj vokaciji, može biti samo onaj koji je u potpunosti „mehanički” tj. Objektivan. Objektivnost praktično znači da 100 ljudi, koristeći ista pravila, ostvaruje jednake rezultate. Osim toga, ovakav sistem treba da nam omogući da ga uvek možemo testirati pre upotrebe, povećavajući nam time individualnu sigurnost u donošenju odluka uz potiskivanje emocija, kao i primenljivost na više različitih tržišta, čime se obezbeđuje i veća produktivnost.

Suština svakog Trading system-a zapravo leži u povećanju verovatnoće da se pravila kretanja cena u prošlosti (istorija grafikona) mogu replicirati u budućim kretanjima na tržištu. Bilo da koristimo neki od sistema koji smo kupili putem interneta ili smo sačinili sopstveni sistem trgovanja, uvek je potrebno pratiti njegovo funkcionisanje u live trading-u. Stoga, svaki sistem ima dva osnovna cilja: rana identifikacija dolazećeg trenda i prepoznavanje lažnog trenda. Budući da se ova dva cilja međusobno osporavaju, naš zadatak je utoliko kompleksniji – treba pronaći kompromis između ovih ciljeva.

Rano otkrivanje trenda (u samom njegovom nastajanju) često dovodi do inicijacije lažnih trendova, dok cilj otkrivanja lažnih signala često dovodi do zakasnelih ulaza i izlaza iz pozicija. Ostvarenje optimalnosti između pomenutih ciljeva jeste sačinjavanje Trading system-a, gde važi pravilo - veća optimalnost u procesu trgovanja i sistem je delotvorniji.

Sačinjavanje Trading systema-a  

Izrada sopstvenog sistema za trgovanje sadrži dva osnovna elementa sa daljim razvojem plana trgovanja u pet radnih celina, do momenta postavljanja sistema u opticaj.
Osnovne elemente čine:

1.    Osnovna postavka sistema (izbor indikatora i alata za trgovanje) – podešavanje sistema.
2.    Postavljanje pravila trgovanja (ograničavanje gubitaka tj. postavljanje SL – stop loss naloga, pravila za ulaz/izlaz iz pozicije).

Testiranje Trading system-a

Pre primene sistema trgovanja na live account-u, neophodno je izvršiti proveru njegove praktične primene. Testiranje se može obaviti u backtesting-u, koristeći istoriju grafikona na prošlim vremenskim intervalima. Preporučuje se i testiranje sistema na demo računu, što pruža mogućnost osećaja trgovanja dok se tržište kreće.

Rad na demo računima ima prednost nad backtesting-om i zbog mogućnosti provere stepena discipline u primeni postavljenih pravila, mada se ne sme izgubiti iz vida činjenica da je psihološka komponenta „živi” element trgovanja, te da praktično nije moguće testiranje bez neposrednog učešća u real trade –u.

Upravo zato, ovladavanje tehničkom i fundamentalnom analizom, kroz testiranje sopstvenog sistema trgovanja, ima za cilj da povećanjem sigurnosti i samopouzdanja trejdera pomogne u ovladavanju psihološkom analizom pri radu sa realnim novcem u realnom vremenu.

Plan trgovanja

Poput pravila da se svako ozbiljno poslovanje odvija po prethodno uspostavljenom biznis planu, i posao Forex trejdera zahteva isto. Plan trgovanja je važan jer, pre svega, obezbeđuje konzistentnost u radu, kao osnovni pokazatelj uspešnosti u trgovanju.

Plan može biti jednostavan ili složen, a sve u zavisnosti od preferencije i, pre svega, znanja trejdera, ali se svakako treba njega pridržavati, kao osnovnog vodiča u poslovanju. Valja i napomenuti da nije neophodno koristiti složene i komplikovane sisteme, jer to svakako nije garancija uspeha, ali je važno da se u potpunosti razume odabrani sistem uz svakodnevnu primenu Plana trgovanja.  

Plan trgovanja sadrži sledeće radne celine:

1.    Osnovna postavka sistema trgovanja: Tip trgovca, odabir valutnih parova, određivanje vremenskog intervala (“time frame”) za trgovanje, veličina uloga tj. broj lotova, odnos stop loss i take profit naloga u skladu sa leverage-om i stepenom rizika koji je trejder spreman da podnese.

2.    Trgovinska rutina: Pravljenje analize uz pomoć raspoloživih alata i odabranih indikatora (tehničkih i ekonomskih), planiranje vremena za trgovanje - isključivanje emocija, dnevnih obaveza (mobilnog telefona) i sl. elementi.

3.    Samokritičnost i korekcije: Objektivno sagledavanje grešaka i slabosti – rad na unapređivanju Trading system-a i trgovačke rutine (da li dosledno poštujemo pravila koja smo postavili, da li prerano izlazimo iz pozicije, da li nas gubitak negativno stimuliše, da li pravilno akumuliramo dobitke pridržavajući se pravila o Upravljanju novcem i dr.).
4.     Ciljevi Forex trgovanja: Postavljanje realnih ciljeva, u skladu sa znanjem i sopstvenom veštinom, a prema mogućnostima koje su određene, pre svega, raspoloživim kapitalom na Forex računu. Sticanje samopouzdanja u trgovini, ostvarivanje planiranog povraćaja uloženih sredstava i permanentno unapređivanje sistema trgovanja. Važno je napomenuti činjenicu da većina trejdera u svom planu trgovanja postavlja zadatak – Zaraditi mnogo novca! Forex trgovanje je dugotrajan proces, koji podrazumeva konstantnu nadgradnju znanja i veštine, uz praćenje savremenih trendova svetskih dešavanja na globalnom finansijskom tržištu. Usvajanjem ovih činjenica kao skupa realnih okolnosti, ovakva vrsta posla može doneti veliki profit, ali je neophodan potpun profesionalan pristup koji podrazumeva u najmanjim okvirima sve navedeno, podrazumevajući koncizan plan trgovanja i disciplinu u njegovoj primeni ka ostvarenju postavljenog cilja.

5.    Zapisnik o trgovanju: Vođenje zapisnika o svakoj trgovinskoj transakciji je posebno važno, naročito za početnike, jer se na taj način istovremeno sačinjava hronološko praćenje sopstvene nadgradnje znanja, kao i lakše praćenje uobičajenih propusta i problema na koje trejder treba da se fokusira, a time i unapredi sopstveni sistem trgovanja. Ovaj radni korak u procesu planiranja trgovanja posebno deluje stimulativno u pogledu sticanja samopouzdanja, jer sadrži podatke od početnih koraka ka rutinskom donošenju odluka, što se naročito pozitivno odražava u domenu psihološke analize, kao najkompleksnijeg činioca ukupne Forex analize. U tom smislu se gotovo može staviti znak jednakosti između elementarne psihološke analize i sigurnosti u trgovanju svakog trejdera.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista